WEBINÁŘ: PODÁNÍ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2021

Ministerstvo zemědělství pořádá informační webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2021 určené zejména pro zemědělské podnikatele.

Témata:

Podmínky poskytování plateb a podání jednotné žádosti
• pro oblasti s přírodními omezeními (ANC) – NV 43/2018 Sb.
• pro přechodně podporované oblasti (PPO) – NV 44/2018 Sb.
• pro oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě – NV 73/2015 Sb.
• pro opatření dobré životní podmínky zvířat – NV 74/2015 Sb.
• pro agroenvironmentálně-klimatické opatření – NV 75/2015 Sb.
– a navazující opatření – NV 330/2019 Sb.
• pro opatření ekologické zemědělství – NV 76/2015 Sb.
– a navazující opatření – NV 331/2019 Sb.
• Přímé platby a Cross Compliance (CC)

Žadatelům o dotace má poskytnout ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.

Účast na webinářích je bezplatná, přednášejícími budou gestoři opatření z Ministerstva zemědělství.

Webináře se uskuteční v termínech:

10.3.2021 středa od 9:00

17.3.2021 středa od 9:00

26.3.2021 pátek od 9:00

29.3.2021 pondělí od 9:00

31.3.2021 středa od 9:00

a 6. dubna 2021 úterý od 9:00

V případě zájmu o účast na webináři se registrujte na Vámi vybraný termín na www.uzei.cz/akce, nejpozději 2 pracovní dny před termínem webináře.

Zdroj: Ústav zemědělské ekonomiky a informací