JARNÍ SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY AKIS ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU

01/07/2022 Omezování dopadů změny klimatu patří mezi nejdůležitější výzvy, kterým čelí české zemědělství a lesnictví. Klíčem k úspěchu adaptačních strategií je efektivní přenos znalostí a spolupráce mezi výzkumem a praxí. Shodli se na tom členové Pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu, která zasedala ve středu 11. …
Pokračování textu „JARNÍ SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY AKIS ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU“

Semináře POLIRULAR

Vážená paní, vážený pane, dovoluji si Vám opět jako partnerům nebo zástupcům cílové skupiny poslat pozvánku, tentokrát formou přehledu všech webinářů (v příloze a dále formou přímých odkazů s možností registrace nebo odkazu na záznam webináře), které jsou jedním z výstupů projektu PoliRural (Rozvoj politiky spolupráce zaměřený na budoucnost pro venkovské oblasti a …
Pokračování textu „Semináře POLIRULAR“

Ministr Nekula: Zajistit spotřebitelům přístup ke zdravým a bezpečným potravinám je pro mě zásadní

Dlouhodobě zajistit vysokou úroveň bezpečnosti potravin a dostupnost zdravých potravin pro všechny spotřebitele je cílem Akčního plánu realizace Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030 (Akční plán), který dnes schválila vláda. Akční plán vznikl ve spolupráci Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví. Definuje 83 opatření, která mají do roku 2030 přispět k posílení bezpečnosti potravin a …
Pokračování textu „Ministr Nekula: Zajistit spotřebitelům přístup ke zdravým a bezpečným potravinám je pro mě zásadní“

Předsedou představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu se stal Josef Kučera

Tisková zpráva – Do vedení Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) byl dnes jmenován Josef Kučera. Byl vybrán v otevřeném výběrovém řízení, v čele fondu nahradil Vladimíra Ecka, který ve funkci skončil na konci března. Fond se zaměřuje na poskytování garancí a dotací části úroku z úvěru především …
Pokračování textu „Předsedou představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu se stal Josef Kučera“

SOUTĚŽ: Ceny SDGs 2022 – nová kategorie pro projekty financované z EU přihlášky do 30.6. 2022

Ceny jsou udělovány projektům v celkem 8 kategoriích – viz níže. Do soutěže se mohou přihlásit jen osoby/organizace, které projekt realizovaly. Upozorňujeme na blížící se termín ukončení příjmu přihlášek – ten je 30. června, proto je nutno informaci předat co nejdříve. Od roku 2017 jsou udělovány ceny SDGs, které jsou světově …
Pokračování textu „SOUTĚŽ: Ceny SDGs 2022 – nová kategorie pro projekty financované z EU přihlášky do 30.6. 2022“

PODPORA CHOVATELŮ OVCÍ NEBO KOZ V OBLASTECH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE S VÝSKYTEM VLKA OBECNÉHO PRO ROK 2022

Kód programu: ŽPZ/05/2022 Rada kraje na své schůzi dne 30. 5. 2022 usnesením č. 45/3215 schválila následující podmínky dotačního programu „Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného“ pro rok 2022. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje. Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad …
Pokračování textu „PODPORA CHOVATELŮ OVCÍ NEBO KOZ V OBLASTECH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE S VÝSKYTEM VLKA OBECNÉHO PRO ROK 2022“

MENDELU: Kvalita vody v rybnících se zhoršuje, paradoxně i díky čistírnám odpadních vod

  Kvalita vody v českých rybnících se zhoršuje. Příčinou je zejména sucho a klimatická změna. Srážkové úhrny jsou stejné jako v minulosti, ale výpar mnohem vyšší. Velkým problémem se v posledních letech stává i budování čistíren odpadních vod u menších sídel. Ty sice snižují organické znečištění, produkují ale výrazně vyšší …
Pokračování textu „MENDELU: Kvalita vody v rybnících se zhoršuje, paradoxně i díky čistírnám odpadních vod“

ELO: odpověď na zveřejnění zprávy Evropské komise o „Uplatňování zdravotních a ekologických norem EU na dovážené zemědělské a zemědělsko-potravinářské produkty“.

Evropská organizace vlastníků půdy (ELO) vítá zveřejnění zprávy Evropské komise o „Uplatňování zdravotních a ekologických norem EU na dovážené zemědělské a zemědělsko-potravinářské produkty“. Celkově je dle ELA Zelená dohoda EU (Gree deal)  příležitostí prosadit rozvoj udržitelného zemědělství v Evropě i na celém světě. ELO vítá snahy Komise zdůraznit environmentální aspekty …
Pokračování textu „ELO: odpověď na zveřejnění zprávy Evropské komise o „Uplatňování zdravotních a ekologických norem EU na dovážené zemědělské a zemědělsko-potravinářské produkty“.“

Průměrné mzdy – 1. čtvrtletí 2022 Průměrná mzda klesla reálně o 3,6 %

  V 1. čtvrtletí 2022 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,2 %, reálně klesla o 3,6 %. Medián mezd činil 31 923 Kč. „V 1. čtvrtletí 2022 byla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců …
Pokračování textu „Průměrné mzdy – 1. čtvrtletí 2022 Průměrná mzda klesla reálně o 3,6 %“