Evropští ministři zemědělství se sešli v Limburgu, aby pracovali na potravinách jako strategickém odvětví pro Evropu

Belgičtí federální a regionální ministři zemědělství pozvali své evropské kolegy do Belgie, aby diskutovali o potravinách, a zejména bílkovinách, jako o strategickém odvětví pro budoucnost Evropy. Evropská unie je odhodlána dosáhnout otevřenější strategické autonomie v důležitých oblastech politiky. Dnešní kontext je charakterizován protesty zemědělců a geopolitickými i ekonomickými posuny. Potravinová …
Pokračování textu „Evropští ministři zemědělství se sešli v Limburgu, aby pracovali na potravinách jako strategickém odvětví pro Evropu“

Francouzi navrhují „Evropský Egalim“

Evropský Egalim“– pojmenovaný podle francouzských zákonů – je jednou z pák navržených Francií k zaručení příjmu pro evropské farmáře a obnovení rovnováhy obchodních jednání se supermarkety a výrobci.   Pravidla EU uvádějí černou listinu 10 zakázaných praktik (například platby po 30 dnech za zemědělské a potravinářské produkty podléhající zkáze, jednostranné …
Pokračování textu „Francouzi navrhují „Evropský Egalim““

Dotazník pro projekt na rok 2024 „Zjednodušení – pohled zemědělců“.

Vážení členové ČMSZP,
Evropská komise spustila do 8. dubna dotazník na téma „Zjednodušení – pohled zemědělců“.

 

Vyplnění dotazníku vám zabere maximálně 20 minut.

Cílem této konzultace je pochopit zátěž, kterou pro zemědělce představují postupy a pravidla související s finanční podporou v rámci společné zemědělské politiky (SZP), jakož i další pravidla EU pro potraviny a zemědělství v EU.

Budeme tak moci zjistit, co vzbuzuje obavy zemědělců, a porozumět míře složitosti způsobu uplatňování zemědělských politik a režimů v zemích EU a určit tak oblasti, které by bylo možné zlepšit.

Výsledky průzkumu budou zveřejněny v rámci podrobné analýzy na podzim 2024.

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Consultation_EU_Simplification_2024rs_point_of_view_2024

Výsledky průzkumu budou zveřejněny v rámci podrobné analýzy na podzim 2024.

Děkujeme za Vaši aktivitu

Tým ČMSZP

Hlavní poselství z Tripartitního sociálního summitu, 20. března 2024

Vedoucí představitelé EU a sociální partneři se setkali v Bruselu na tripartitním sociálním summitu. Hlavním tématem summitu bylo „ Hospodářsky a sociálně silná Evropa, která bude hrát svou roli ve světě “. Účastníci diskutovali o následujících otázkách: průmyslová strategie doplňující zelenou dohodu s kvalitními pracovními místy v jejím srdci jednotný trh, který přináší …
Pokračování textu „Hlavní poselství z Tripartitního sociálního summitu, 20. března 2024“

Evropská komise se snaží usmířit farmáře

V reakci na mnoho demonstrací po celé EU byly předloženy některé návrhy, které částečně řeší tyto obavy. Mezi ně patří jednoleté odchýlení od pravidel SZP, která zavazují farmáře rezervovat 4 % orné půdy jako neproduktivní z důvodů životního prostředí, stažení legislativního návrhu na omezení používání pesticidů, který byl prakticky mrtvý, …
Pokračování textu „Evropská komise se snaží usmířit farmáře“

EK: Průzkum ohledně hodnocení Směrnice o nekalých obchodních praktikách (UTP)

Obracíme se na vás, abychom vás povzbudili k účasti ve významném průzkumu , který zahájila Evropská komise a který se týká implementace směrnice o nekalých obchodních praktikách (UTP) . Jako hospodářské subjekty v zemědělském a potravinářském dodavatelském řetězci jsou vaše poznatky neocenitelné pro posouzení účinnosti této směrnice. Pozadí Dne 17. dubna 2019 přijaly Evropský …
Pokračování textu „EK: Průzkum ohledně hodnocení Směrnice o nekalých obchodních praktikách (UTP)“

Ekologičtí zemědělci, podniky, prodejci, regiony i města se mohou začít hlásit do soutěže o Ceny EU za ekologickou produkci (EU Organic Awards)

Evropská komise bude letos už potřetí udělovat ceny za ekologickou produkci v sedmi hlavních kategoriích. O ocenění za ekologické zemědělství tak mohou usilovat zemědělci a zemědělkyně, města, regiony, podniky i restaurace. Cílem soutěže je zvýšení spotřebitelské poptávky po ekologických produktech a vyšší povědomí veřejnosti o vlastnostech a výhodách ekologického zemědělství. Ocenění …
Pokračování textu „Ekologičtí zemědělci, podniky, prodejci, regiony i města se mohou začít hlásit do soutěže o Ceny EU za ekologickou produkci (EU Organic Awards)“

Evropská komise vyzývá zemědělce, aby se zapojili do on-line průzkumu například o administrativě a pravidlech Společné zemědělské politiky

Ve shodě s dřívějším příslibem Evropská komise zahájila on-line průzkum, jehož cílem je přímo shromáždit názory zemědělců v EU. Průzkum probíhá ve všech úředních jazycích EU od 7. března do 8. dubna (pro přepnutí do češtiny zvolte jazyk v nabídce “Languages“ v pravé horní části obrazovky). Obsahuje krátké otázky, jako například: Kolik času se …
Pokračování textu „Evropská komise vyzývá zemědělce, aby se zapojili do on-line průzkumu například o administrativě a pravidlech Společné zemědělské politiky“

Proexportní okénko

Počet zemědělských podniků a farem v USA klesl na nejnižší hodnotu od roku 1850 1. 3. 2024 Spojené státy, jedna ze světových zemědělských velmocí, mají podle posledního statistického šetření USDA nejmenší počet farem (1,9 milionu) od roku 1850. Čína u WTO notifikovala nové standardy pro semena a osiva 1. 3. …
Pokračování textu „Proexportní okénko“

7000 KOTLET NEBO JEDNA CESTA DO THAJSKA

Jen maličkost od kolegů z Dánska, v návaznosti na realitu CO2 cestování vs. lokální produkce. Podle řady zdrojů v (Concito, EU a Danish Energy) najdete srovnání letu do Thajska, které odpovídá v přepočtu CO2 přibůižně 7000 kotletám. Takže každodenním večeřím, po dobu 19 let! Za nás těm, kteří svoji uhlíkovou …
Pokračování textu „7000 KOTLET NEBO JEDNA CESTA DO THAJSKA“