Upozornění Komise pro hodnocení a zatřiďování vín

V souvislosti s nasazením nového IS Víno se mění podmínky pro úhradu správních poplatků převodem na účet.

V případě úhrady správního poplatku převodem na účet se částka nehradí předem, ale výrobce musí vyčkat na doručení výzvy k úhradě správního poplatku, která obsahuje variabilní symbol jako jedinečný identifikátor platby.

Pokud správní poplatek bude uhrazen stávajícím způsobem na IČ subjektu, budou peníze vráceny a na žádost o zatřídění bude pohlíženo jako na nekompletní. V procesu zatřídění bude možné pokračovat, až po uhrazení platby s jedinečným variabilním symbolem.

Kontakt

Tel.: 542 426 713
E-mail: zatridovani@szpi.gov.cz

Děkujeme za pochopení.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Brně, Běhounská 10, 601 26 Brno