PGRLF: Informace pro spuštění programů Provoz 2022 a Potravináři

V souvislosti s otevřením druhého kola programů podpor pro zemědělské prvovýrobce a výrobce potravin nám dovolte oznámit, že u titulů Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru, který spouštíme ve středu 14. září od 9.00 hod., a Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru, který spouštíme ve čtvrtek 15. září 2022 od 9.00 hod., proběhne příjem žádostí výhradně elektronickou cestou, a to prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz.

 

Do druhého kola příjmu žádostí již nemohou podat žádost ti klienti, kteří již byli úspěšně zaregistrováni v předešlém kole.

Veškeré informace včetně nejčastějších dotazů jsou k dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF, a.s.