SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Ekologické zemědělství

Ode dneška začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydávat rozhodnutí na podporu Ekologického zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020. O dotaci si zažádalo přes 4 tisíce zemědělců, mezi které bude vyplaceno přibližně 1,4 miliardy korun. Ekologické zemědělství spadá do Programu rozvoje venkova (PRV) a jeho cílem je podporovat systémy …
Pokračování textu „SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Ekologické zemědělství“

Ministr Toman po jednání se saským protějškem: Se Spolkovou zemí Sasko chceme spolupracovat v oblasti lesnictví i moderních technologií a inovací

Tisková zpráva – Společný postup při projednávání budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP), řešení Afrického moru prasat (AMP) nebo kalamity v lesích, moderní technologie v zemědělství i ochranu tetřívka obecného řešil dnes ministr Miroslav Toman se saským protějškem Thomasem Schmidtem. Při diskuzi o SZP se ministři shodli na potřebě dobrovolného …
Pokračování textu „Ministr Toman po jednání se saským protějškem: Se Spolkovou zemí Sasko chceme spolupracovat v oblasti lesnictví i moderních technologií a inovací“

PŘEDSEDNICTVO ČMSZP 19.2.2019

Vážení kolegové, vážené kolegyně, termín prvního letošního zasedání PŘEDSEDNICTVA ČMSZP byl stanoven na 19. února 2019 od 14:00 v kanceláři svazu (Slezská 100/7, Praha 2).   S pozdravem a přáním hezkého dne, Ing. Karolína Menclová, ředitelka Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Slezská 7, 120 00 Praha 2 Mob.: +420 602 542 602

Komu patří český venkov? Právě na tuto otázku se pokusili odpovědět účastníci kulatého stolu, který se konal v prosinci v Hradci Králové.

  Zemědělská půda v České republice zabírá 4,03 milionu hektarů a dělí se o ni až 1,8 milionu vlastníků. Řada z nich se přitom nezajímá o to, jakým způsobem se na ni hospodaří. Žijí totiž desítky kilometrů daleko a k venkovu nemají žádnou vazbu. Ornou půdu, louky, sady, chmelnice nebo vinice pouze pronajímají …
Pokračování textu „Komu patří český venkov? Právě na tuto otázku se pokusili odpovědět účastníci kulatého stolu, který se konal v prosinci v Hradci Králové.“

ČESKÝ VENKOV JAKO SKANZEN. POMOCI MAJÍ MLADÍ LIDÉ VYLIDŇOVÁNÍ VENKOVA MOHOU ZABRÁNIT MENŠÍ FARMÁŘI, KVALITNĚJŠÍ INFRASTRUKTURA I VÍCE SPOLEČENSKÉHO VYŽITÍ, SHODLI SE PANELISTÉ KONFERENCE.

Foto: HN – Radek VebrO budoucnosti venkova V diskusním panelu mimo jiné vystoupili (zleva) Richard Nikischer z ministerstva pro místní rozvoj, Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR, Pavel Vinohradník, místopředseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, Radim Perlín, vedoucí výzkumného centra Rural Přírodovědecké fakulty UK. Diskusi moderovala Kateřina Šefrová, redaktorka …
Pokračování textu „ČESKÝ VENKOV JAKO SKANZEN. POMOCI MAJÍ MLADÍ LIDÉ VYLIDŇOVÁNÍ VENKOVA MOHOU ZABRÁNIT MENŠÍ FARMÁŘI, KVALITNĚJŠÍ INFRASTRUKTURA I VÍCE SPOLEČENSKÉHO VYŽITÍ, SHODLI SE PANELISTÉ KONFERENCE.“

V oblasti lesního hospodářství a myslivosti je v současnosti poskytována finanční podpora prostřednictvím řady ekonomických nástrojů.

  Ve stručnosti se lesní hospodáři, podnikatelé v lesním hospodářství i uživatelé honiteb mohou orientovat na tyto finanční podpory: finanční příspěvky na hospodaření v lesích, finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti, úhrady nákladů podle lesního zákona, služby poskytované zdarma vlastníkům lesů, podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství, dotace na …
Pokračování textu „V oblasti lesního hospodářství a myslivosti je v současnosti poskytována finanční podpora prostřednictvím řady ekonomických nástrojů.“

Aktuální informace k případu „nemoci šílených krav“ v Polsku

Jedná se o atypickou formu BSE, která se vyskytuje spontánně ve všech populacích skotu ve velmi nízké míře,  zejména u starších věkových kategorií. Její výskyt není způsoben zkrmováním masokostní moučky jako u klasické formy BSE. Není infekční, ostatní zvířata ve stádu se nemohou nakazit. V případě výskytu atypické formy nákazy se …
Pokračování textu „Aktuální informace k případu „nemoci šílených krav“ v Polsku“

PS CC 5.2.2019

V rámci dnešního jednání proběhla diskuze a upřesnění pravidel, které formují poslední návrhy na DZES 7D a DZES 5. V průběhu prvního čtvrtletí proběhne ještě připomínkové řízení k příručce, která zatím není k dispozici. Nicméně Vám přinášíme shrnutí z jednání, které upravuje  DZES 7d: Omezení plochy plodiny do 30 ha a …
Pokračování textu „PS CC 5.2.2019“

Školení zdarma – TTP

Minulý týden proběhlo silně obsazené školení pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s českým producentem travních osiv SEED SERVIS, s.r.o. a s českým výrobcem secího stroje spol. P L, spol. s r.o. s názvem „Travní přísevy a obnovy od A do Z“ v Kašperských Horách, o. Klatovy.   Další podrobnosti se dozvíte na seminářích …
Pokračování textu „Školení zdarma – TTP“

Výroba masa se zvýšila- 4. čtvrtletí roku 2018.

Ve 4. čtvrtletí 2018 se výroba masa meziročně mírně zvýšila na 117 323 tun (+2,8 %). Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu byly nižší o 3,9 %, ceny jatečných prasat se držely průměrně o 12,3 % pod úrovní posledního čtvrtletí roku 2017 a ceny jatečné drůbeže se zvýšily o 1,2 %. Nákup mléka dosáhl 709,8 mil. …
Pokračování textu „Výroba masa se zvýšila- 4. čtvrtletí roku 2018.“