Evropská komise již prodala 99 % veřejných zásob sušeného odtučněného mléka

Díky poslednímu úspěšnému nabídkovému řízení se podařilo prodat 99 % celkových veřejných zásob sušeného odtučněného mléka, které Komise nakoupila a nyní spravuje. V návaznosti na odvětvovou krizi z let 2015–2016 se Komise těchto zásob postupně a promyšleně zbavuje, tak aby nenarušila rovnováhu na trhu a přispěla k oživení mlékárenského průmyslu. V letech 2015 až 2017 nakoupila Evropská komise …
Pokračování textu „Evropská komise již prodala 99 % veřejných zásob sušeného odtučněného mléka“

Žádost studenta VUT Brno – Agroturistický penzion

Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je určen lidem, kteří mají rádi aktivní odpočinek, zvířata, přírodu, venkov, chtějí poznat tradiční výrobní postupy farmářských produktů a zažít život na farmě. Jsem studentem magisterského studia na škole Vysoké učení technické v Brně, obor Řízení a ekonomika podniku a …
Pokračování textu „Žádost studenta VUT Brno – Agroturistický penzion“

Publikace SVS shrnuje pravidla zpracování vlastní produkce a „prodeje ze dvora“

Státní veterinární správa zveřejňuje na svém webu publikaci určenou především chovatelům hospodářských zvířat, kteří chtějí prodávat malé množství vlastních produktů prvovýroby přímo konečným spotřebitelům (tzv. ze dvora), nebo se rozhodli svoji produkci sami dále zpracovávat nebo si porazit zvíře pro vlastní spotřebu. Příručka shrnuje a snaží se uceleně a srozumitelnou …
Pokračování textu „Publikace SVS shrnuje pravidla zpracování vlastní produkce a „prodeje ze dvora““

Ministerstvo zemědělství schválilo a zveřejnilo Zásady pro poskytování národních dotací v roce 2019

21.1.2019 Zemědělci a potravináři už mohou vyhledat na stránkách Ministerstva zemědělství (MZe) podrobné znění Zásad, které stanoví podmínky pro poskytování národních zemědělských dotací v letošním roce. V Zásadách najdou pravidla jednotlivých programů, podmínky a termíny příjmu žádostí. Zásady jsou na webu MZe zveřejněny zde. Celkem je na dotační programy vyčleněná částka 3,8 miliardy …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství schválilo a zveřejnilo Zásady pro poskytování národních dotací v roce 2019“

Zveřejnění výzev EK pro předkládání propagačních programů na podporu zemědělských produktů

Na webovém portálu Státního zemědělského intervenčního fondu byly zveřejněny výzvy Evropské komise k předkládání návrhů pro programy na podporu zemědělských produktů po celém světě i v rámci EU (v příloze). Termín pro předložení návrhů propagačních programů byl stanoven na 16. 4. 2019 do 17:00 hodin (středoevropského času). Komise přijaté návrhy …
Pokračování textu „Zveřejnění výzev EK pro předkládání propagačních programů na podporu zemědělských produktů“

ŠKOLENÍ ZDARMA : TRAVNÍ PŘÍSEVY A OBNOVY OD A DO Z

Prosím o registraci na : info@polniakce.cz Pozvánka: školení přísevy Frýdlant  Program školení :   Prezence  8:20 – 8:50 Úvodní slovo ČMSZP 8:50 – 9:00  (ing. Karolína Menclová) SEED SERVICE  9:00 – 10:00   (Oldřich Zavřel) Zjištění stavu porostu, stanovení příčin a jejich odstranění, volba správné skladby osiv, zasetí porostu a následná péče …
Pokračování textu „ŠKOLENÍ ZDARMA : TRAVNÍ PŘÍSEVY A OBNOVY OD A DO Z“

Novela plemenářského zákona

Nový právní předpis platný od 25. 1. 2019 Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 3/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Schválená novela zákona zajišťuje především adaptaci plemenářského …
Pokračování textu „Novela plemenářského zákona“

Pozemkové úpravy se změní, zaměří se na dlouhodobé zadržení vody v krajině a závlahy

16.1.2019 Tisková zpráva – V rámci pozemkových úprav se musí navrhovat řešení, která budou dostatečně účinná v klimatických podmínkách předpovídaných pro druhou polovinu 21. století. Zaměří se tedy na dlouhodobé zadržení vody v krajině; součástí pozemkových úprav bude i řešení závlahových systémů a zdrojů závlahové vody. Nově se budou řešit …
Pokračování textu „Pozemkové úpravy se změní, zaměří se na dlouhodobé zadržení vody v krajině a závlahy“

Očekávané události v Bruselu

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI   18/01/2019 – Předběžný termín pro zveřejnění pozměňovacích návrhů k návrhům zpráv EP k SZP po roce 2020 v českém jazyce 23/01/2019 – Schválení dohody o směrnici k nekalým obchodním praktikám ve Výboru EP pro zemědělství a rozvoj venkova 28/01/2019 – Rada pro zemědělství a rybolov 31/01/2019 – EK zveřejní posouzení implementace programu Mléko do škol 06/03/2019 – …
Pokračování textu „Očekávané události v Bruselu“

Konference s profesorem Zeleným

Připomínáme, že pro studenty ČZU je zcela zdarma. ČMSZP společně s dalšími organizacemi tuto konferenci spolupořádá. Pojďte se dozvědět trochu více o podnikání dle Bati v kontextu potřeb zemědělství, udržitelného hospodaření, ale i činnosti samosprávy.   PODROBNÝ PROGRAM NALEZNETE ZDE