Otázky a odpovědi: COVID19 – PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ

  A co OSVČ a členové orgánů právnických osob? Osoby samostatně výdělečné činné i členové orgánů právnických osob se budou muset za obdobných podmínek dvakrát týdně testovat, pokud se v místě, kde vykonávají svoji činnost jako hlavní, setkávají s dalšími osobami, které s nimi nežijí ve stejné domácnosti   NÁROKOVÁNÍ TESTOVÁNÍ …
Pokračování textu „Otázky a odpovědi: COVID19 – PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ“

Informace ke generování podkladů pro osvobození od daně z nemovitých věcí

  V Praze dne 6. ledna 2022 V současnosti je možné generovat podklad pro osvobození od daně z nemovitých věcí (dále jen „podklad“) pro parcely (listy vlastnictví), kde došlo k zaevidování ekologicky významného prvku (EVP) do evidence LPIS do konce listopadu 2021 bez omezení. Pro EVP zaevidované v průběhu prosince …
Pokračování textu „Informace ke generování podkladů pro osvobození od daně z nemovitých věcí“

COVID19: Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a společníky malých s.r.o. (2022)

naposledy aktualizováno v pondělí 3. ledna 2022 (01:00) Avízo MFČR k obnově Kompenzačního bonusu. Podmínky čerpání dle druhu subjektu Žádat budou moci podat ti, kteří mají v důsledku restrikcí pokles tržeb min. 30% ve srovnávacím období. Pokles tržeb alespoň o 30 % nesmí být zjevně způsoben jinými důvody než dopadem krizových, mimořádných či ochranných opatření, péčí o dítě podnikatele či jeho zaměstnance …
Pokračování textu „COVID19: Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a společníky malých s.r.o. (2022)“

PRAVIDLA PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. LEDNA 2022

Od 17. ledna 2022 budou mít zaměstnavatelé soukromé sféry i státní správy povinnost testovat antigenními testy (samotestovací sady) plošně všechny své zaměstnance, nehledě na stav jejich očkování.    Seznam antigenních testů na stránkách MZ   Přehled pravidel: testování bude probíhat min. jedenkrát za tři dny, s max. odstupem pěti dnů …
Pokračování textu „PRAVIDLA PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. LEDNA 2022“

Metodiky: Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě; používání technologických vod na zemědělské půdě

AKTUALIZOVANÁ „METODIKA PRO POUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ (3. VYDÁNÍ)“ Při aktualizaci metodiky byly zapracovány změny v legislativě hnojiv v roce 2021. Více najdete zde. METODIKA „ULOŽENÍ HNOJIV, UPRAVENÝCH KALŮ A KRMIV NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ“ (2021) Nová metodika, do které byly zapracovány výsledky průzkumu v praxi i změny v legislativě hnojiv …
Pokračování textu „Metodiky: Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě; používání technologických vod na zemědělské půdě“

EXCEL PRO BILANCI DUSÍKU V ROCE 2021

Excelové soubory pro bilanci si můžete stáhnout i zde: jednoduchý soubor– pouze pro ornou půdu (kultury R, U, G) a trvalé travní porosty (T) kompletní soubor – pokud máte i další kultury (chmelnice, vinice, sady, …), pro které se sice bilance nepočítá, ale můžete pro ně evidenčně rozepsat hektary a hnojiva Hlavní …
Pokračování textu „EXCEL PRO BILANCI DUSÍKU V ROCE 2021“

DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2022

  V Praze dne 3. ledna 2022 Podle § 13 nařízení vlády č. 148/2019 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF finanční částku určenou v roce 2022 na dotace na včelařská opatření. Podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/974 ze dne 9. června 2021 a v souladu s čl. 55 odst. 2 …
Pokračování textu „DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2022“

Harmonogram výzev PRV pro rok 2022

Rok 2022 Jarní kolo (předpoklad duben 2022) 1.1.1 Vzdělávací akce 1.2.1 Informační akce 6.4.1 Investice do nezemědělských činností Investiční záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv   Podzimní kolo (předpoklad říjen 2022) 1.1.1 Vzdělávací akce 1.2.1 Informační akce 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách   Průběžná výzva …
Pokračování textu „Harmonogram výzev PRV pro rok 2022“

Dovozy biopotravin od 1. ledna 2022

  Rádi bychom upřesnili informace uvedené v předchozím článku k dovozům a změnám procesu jejich kontroly z 12. listopadu 2021. Implementace nového systému kontroly dovozů biopotravin, dle vznikající EU legislativy probíhá, nicméně postupně, tedy změny nebudou plně zrealizovány s účinností od ledna 2022. O průběhu implementace zde budeme průběžně informovat. …
Pokračování textu „Dovozy biopotravin od 1. ledna 2022“

SOUTĚŽ MLÉČNÁ FARMA ROKU 2022

Kritéria soutěže Soutěž je určena chovatelům mléčného skotu v České republice. Zúčastnit se mohou chovatelé s počtem krav zapojených do KU nad 60 ks, kteří vyhodnocují níže uvedené ukazatele u všech svých dojnic za poslední období 12 měsíců. Přihlášené farmy budou soutěžit ve  2 kategoriích dle chovaných plemen (ČESTR a HOLŠTÝN). Účastníci nic neriskují a mohou ze soutěže pouze získat. Kromě cenného pohledu …
Pokračování textu „SOUTĚŽ MLÉČNÁ FARMA ROKU 2022“