Podle nejnovějšího reportu FAO z 3. června 2022, se hodnota FAO Food Price Indexu v květnu snížila o 0,6 % v porovnání s dubnem, což zároveň představuje druhý měsíční pokles v řadě

Podle nejnovějšího reportu FAO z 3. června 2022, se hodnota FAO Food Price Indexu v květnu snížila o 0,6 % v porovnání s dubnem, což zároveň představuje druhý měsíční pokles v řadě(index je ale stále o 22,8 % vyšší než v květnu 2021). Květnový pokles byl způsoben snížením dílčích indexů cen rostlinných olejů a mléčných výrobků, …
Pokračování textu „Podle nejnovějšího reportu FAO z 3. června 2022, se hodnota FAO Food Price Indexu v květnu snížila o 0,6 % v porovnání s dubnem, což zároveň představuje druhý měsíční pokles v řadě“

AKCE + WEBINÁŘE

Pozvánka na B2B jednání s pivovarníky z Chile – prezentace českých surovin a technologií – 20. června 10.30 hod. Pozvánka na B2B jednání sezástupci chovatelů drůbeže a zpracovatelů drůbežího masa z Bosny a Hercegoviny – 21. června 10. hod. Pozvánka na seminář Zemědělského svazu „Zaměstnávání zahraničních pracovníků“ – 22. června …
Pokračování textu „AKCE + WEBINÁŘE“

MENDELU: Kvalita vody v rybnících se zhoršuje, paradoxně i díky čistírnám odpadních vod

  Kvalita vody v českých rybnících se zhoršuje. Příčinou je zejména sucho a klimatická změna. Srážkové úhrny jsou stejné jako v minulosti, ale výpar mnohem vyšší. Velkým problémem se v posledních letech stává i budování čistíren odpadních vod u menších sídel. Ty sice snižují organické znečištění, produkují ale výrazně vyšší …
Pokračování textu „MENDELU: Kvalita vody v rybnících se zhoršuje, paradoxně i díky čistírnám odpadních vod“

Prováděcí rozhodnutí EK zveřejněno

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) obdržel Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2022/908 týkající se mimo jiné i šetření v oblasti střetu zájmů. Prováděcí rozhodnutí, které je dostupné ve Věstníku EU, bylo zveřejněno dne 10. 6. 2022. Prováděcí rozhodnutí informuje o vyloučení některých výdajů v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova …
Pokračování textu „Prováděcí rozhodnutí EK zveřejněno“

Ministerstvo zemědělství: Diskuze o zemědělských trzích musí a bude pokračovat. Celá EU nadále hledá další řešení nepříznivé situace

Řešení situace na zemědělských trzích po invazi Ruska na Ukrajinu opět hledali ministři zemědělství EU na Radě v Lucemburku. Pomoct má například zrušení dovozních cel a kvót pro ukrajinské produkty, úlevy pro zemědělce v plnění tzv. greeningu (ozelenění) nebo mimořádné podpory do ohrožených sektorů. Dalšími tématy Rady byly zeměpisná označení …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství: Diskuze o zemědělských trzích musí a bude pokračovat. Celá EU nadále hledá další řešení nepříznivé situace“

ELO: odpověď na zveřejnění zprávy Evropské komise o „Uplatňování zdravotních a ekologických norem EU na dovážené zemědělské a zemědělsko-potravinářské produkty“.

Evropská organizace vlastníků půdy (ELO) vítá zveřejnění zprávy Evropské komise o „Uplatňování zdravotních a ekologických norem EU na dovážené zemědělské a zemědělsko-potravinářské produkty“. Celkově je dle ELA Zelená dohoda EU (Gree deal)  příležitostí prosadit rozvoj udržitelného zemědělství v Evropě i na celém světě. ELO vítá snahy Komise zdůraznit environmentální aspekty …
Pokračování textu „ELO: odpověď na zveřejnění zprávy Evropské komise o „Uplatňování zdravotních a ekologických norem EU na dovážené zemědělské a zemědělsko-potravinářské produkty“.“

Příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2022/2023

Vážení žadatelé, od dnešního dne, tzn. 1. června 2022, je spuštěn příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2022/2023. Příjem žádostí pro toto období bude ukončen dne 31.8.2022. Bližší informace jsou k dispozici na odkazu https://www.szif.cz/cs/investice (www.szif.cz →SZIF poskytuje → Společná organizace trhu → Rostlinná výroba …
Pokračování textu „Příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2022/2023″

ÚZEI: dotazníkové šetření Odolnost zemědělských podniků v krizových obdobích

Vážení zemědělci,   prostřednictvím Vašeho svazu, si Vás dovolujeme oslovit s prosbou o vyplnění dotazníku Odolnost zemědělských podniků v krizových obdobích. Jedná se o výzkumný projekt realizovaný Ústavem zemědělské ekonomiky a informací v Brně (ÚZEI), který má zachytit předpoklady zemědělských podniků odolávat a čelit krizím v současném dynamicky se proměňujícím a nejistém světě.   Budeme …
Pokračování textu „ÚZEI: dotazníkové šetření Odolnost zemědělských podniků v krizových obdobích“

Minimální mzdy: Rada a Evropský parlament dosáhly prozatímní dohody o novém právu EU

  Předsednictví Rady a vyjednavači Evropského parlamentu dosáhli prozatímní politické dohody o návrhu směrnice o přiměřené minimální mzdě v EU. Nový zákon – jakmile bude definitivně přijat – podpoří přiměřenost zákonných minimálních mezd, a pomůže tak dosáhnout důstojných pracovních a životních podmínek pro evropské zaměstnance. Směrnice zavádí postupy pro přiměřenost …
Pokračování textu „Minimální mzdy: Rada a Evropský parlament dosáhly prozatímní dohody o novém právu EU“

Průměrné mzdy – 1. čtvrtletí 2022 Průměrná mzda klesla reálně o 3,6 %

  V 1. čtvrtletí 2022 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,2 %, reálně klesla o 3,6 %. Medián mezd činil 31 923 Kč. „V 1. čtvrtletí 2022 byla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců …
Pokračování textu „Průměrné mzdy – 1. čtvrtletí 2022 Průměrná mzda klesla reálně o 3,6 %“