Okamžitá stopka úmyslné těžbě dřeva v Lesích ČR.

Ministerstvo zemědělství s okamžitou platností a až do odvolání zastavilo úmyslnou těžbu dřeva ve státním podniku Lesy ČR. Požádalo o to také vedení ostatních resortů. S výzvou k zastavení úmyslných těžeb se zároveň obrací na vlastníky nestátních lesů. Důvodem jsou rozsáhlé škody v lesích způsobené větrem o minulém víkendu (pravděpodobně …
Pokračování textu „Okamžitá stopka úmyslné těžbě dřeva v Lesích ČR.“

Pozice Rady EU k SZP po roce 2020 by měla nově podpořit i zachování dobrovolných plateb vázaných na produkci a zastropování by mělo zůstat pro členské státy dobrovolné.

Pozice Rady EU k SZP po roce 2020 by měla nově podpořit i zachování dobrovolných plateb vázaných na produkci Oproti minulé verzi dokumentu by nyní pozice Rady měla zohlednit i postoj k dobrovolným platbám vázaným na produkci, jejichž zachování, za předpokladu, že nepovedou k narušení trhu, by mělo být podpořeno. …
Pokračování textu „Pozice Rady EU k SZP po roce 2020 by měla nově podpořit i zachování dobrovolných plateb vázaných na produkci a zastropování by mělo zůstat pro členské státy dobrovolné.“

KOMPENZACE ZA SUCHO od 15.3.2018 do 4.4.2018

Na základě jednání uskutečněného na Ministerstvu zemědělství dne 8. ledna 2018 bylo připraveno a schváleno upravené znění „Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017“ (pod č.j. 6872/2018-MZE-17221).  Současné znění uvedených zásad řeší pouze část kompenzace za krmné plodiny a je …
Pokračování textu „KOMPENZACE ZA SUCHO od 15.3.2018 do 4.4.2018“

Seminář k problematice zemědělského hospodaření v Agroenvironmentálně-klimatických opatřeních v NP Podyjí.

Seminář k problematice zemědělského hospodaření v Agroenvironmentálně-klimatických opatřeních v NP Podyjí. REGISTRACE Seminář se uskuteční dne 28. 3. 2018 v  Terénní stanici NP Podyjí, Havraníky 13, 669 02, viz mapa Jménem Ministerstva zemědělství a Národního parku Podyjí si Vás dovolujeme pozvat na SEMINÁŘ PRO ZEMĚDĚLCE HOSPODAŘÍCÍ V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ SE  ZAMĚŘENÍM NA AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ …
Pokračování textu „Seminář k problematice zemědělského hospodaření v Agroenvironmentálně-klimatických opatřeních v NP Podyjí.“

Včelstva v LPIS a na PF – oznamování aplikace přípravků zemědělcem není již nutné přes Obecní úřad

Od 5. 3. 2018 je na Portále farmáře tak i ve veřejném LPIS zpřístupněna nová funkcionalita a to zobrazování stanovišť včelstev. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky. Jednou ze základních priorit tohoto systému bylo dosáhnout digitalizovaný zdroj informací o stanovištích včelstev, a to v souladu se všemi právními předpisy. …
Pokračování textu „Včelstva v LPIS a na PF – oznamování aplikace přípravků zemědělcem není již nutné přes Obecní úřad“

Informace pro žadatele v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření, podopatření Biopásy

Dne 1. března 2018 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 28/2018 Sb., kterým je novelizováno nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření. Touto novelou dochází k úpravě termínů pro ponechání biopásů bez zásahu a pro založení následného biopásu. Nově je nutné ponechat biopás pouze do 15. března, namísto původního …
Pokračování textu „Informace pro žadatele v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření, podopatření Biopásy“

Nové právní předpisy platné od 1. 3. 2018 a od 1.4.2018

Novela nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 29/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem přijetí novely nařízení vlády je zohlednění potřeby zpřesnit podmínky poskytování dotací pro opatření …
Pokračování textu „Nové právní předpisy platné od 1. 3. 2018 a od 1.4.2018“

Každé jednání k budoucí podobě SZP je pro nás nyní důležité, nastavují se klíčová pravidla pro naše zemědělce

Rada ministrů pro zemědělství a rybářství v Bruselu dnes řešila klíčové parametry budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP). Ministr zemědělství Jiří Milek znovu odmítl plošné zavedení povinného zastropování přímých plateb, které by na české zemědělství mělo zásadní dopady. Evropská komise představí návrh pravidel platných po roce 2020 pravděpodobně v polovině …
Pokračování textu „Každé jednání k budoucí podobě SZP je pro nás nyní důležité, nastavují se klíčová pravidla pro naše zemědělce“

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2018

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje veřejnou soutěž o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje. Text vyhlášení   (DOC, 36 KB) Přihláška do soutěže   (DOC, 57 KB) Statut a jednací řád   (PDF, 204 KB)