Aktuality nejen z EU

Parlament požaduje před podpisem rozpočtu EU mechanismus právního státu: Vedoucí představitelé čtyř hlavních politických skupin v Evropském parlamentu varovali v dopise zaslaném německé kancléřce Angele Merkelové, že nepodepíší příští dlouhodobý rozpočet bloku pokud nedojde k formální dohodě o propojení fondů EU s právním státem, poslední signál, že zákonodárci neustoupí z podmíněnosti.

 

Šest ministrů zemědělství EU prosazuje nezávaznost odkazu Green Deal na SZP: Ministři zemědělství Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska ve svém prohlášení společně uvedli, že vazba mezi Evropskou zelenou dohodou a příští společnou zemědělskou politikou by neměla mít žádnou právní sílu, a to uvedli ve svém prohlášení k diskusi na zasedání rady Agrifish v Bruselu.

Evropská komise již dříve uvedla, že plánuje vést takzvaný „strukturovaný dialog“ se zeměmi EU o jejich národních plánech čerpání dotací EU na farmy, během něhož „bude věnována zvláštní pozornost cílům předpokládaným v rámci Evropské zelené dohody“.

Ovlivní dopady v následující oblasti: půda, voda, ovzduší, biodiversita (podíl těžko zničitelných plevelů), emise skleníkových plynů, životní pohoda zvířat.

Nová evropská strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork) zcela zastínila předešlou debatu o reformě společné zemědělské politiky. Evropský agrární sektor se tak připravuje na přechodné období. Hlavním pilířem společné zemědělské politiky EU jsou přímé platby zemědělcům a dotace na rozvoj venkova. Jejich objem by měl být v následujících …
Pokračování textu „Ovlivní dopady v následující oblasti: půda, voda, ovzduší, biodiversita (podíl těžko zničitelných plevelů), emise skleníkových plynů, životní pohoda zvířat.“

Priority německého předsednictví a schůze Rady ministrů zemědělství, 20. července 2020

Schůze Rady ministrů zemědělství, 20. července 2020 Rada Agri zasedala v pondělí 20. července a byla informována o závěrech Rady EU. . Ministři zemědělství požádali Komisi, aby objasnila, jak budou při přezkumu a schvalování strategických plánů SZP Komisí zohledňována doporučení v zelené dohodě, F2F a strategii v oblasti biologické rozmanitosti. …
Pokračování textu „Priority německého předsednictví a schůze Rady ministrů zemědělství, 20. července 2020“

17. – 20. července 2020 závěry Rady EU o zemědělství

• Celkový rozpočet SZP je stanoven na 343,9 miliardy EUR (ceny 2018, tj. Bez inflace). To je nižší než revidovaný návrh Komise v květnu 2020 o přibližně 5 miliard EUR, ale vyšší ve srovnání s původním návrhem Komise z května 2018. Nicméně toto číslo je výrazně pod rozpočtem SZP pro …
Pokračování textu „17. – 20. července 2020 závěry Rady EU o zemědělství“

Německo vystřídá Chorvatsko v čele Rady EU

Tereza Chlebounová, Euroskop, 30. 6. 2020   Nejlidnatější stát a největší ekonomika Evropské unie převezme 1. července na půl roku předsednictví Rady EU. Za svůj hlavní úkol si Německo vytyčilo zotavení Evropy po pandemii koronaviru. Pokročit chce také ve vyjednávání o víceletém rozpočtu, nastavení nových vztahů se Spojeným královstvím po brexitu, ochraně klimatu …
Pokračování textu „Německo vystřídá Chorvatsko v čele Rady EU“

Ze zahraničního tisku

Evropský parlament schvaluje nový výbor pro živou přepravu zvířat Evropský parlament schválil v pátek (19. června) zřízení vyšetřovacího výboru pro živou dopravu zvířat, přičemž drtivá většina 605 z 689 poslanců EP souhlasila poté, co audity odhalily hlavní problémy týkající se dobrých životních podmínek zvířat během přepravy. Vyšetřovací výbor je vyšetřovací …
Pokračování textu „Ze zahraničního tisku“

Konference FFA o „Odolnosti a udržitelnosti potravinového systému vč. krize COVID-19: budoucí německé předsednictví EU “

„Odolnost, udržitelnost potravinového systému a krize COVID-19: německé předsednictví EU “ V pondělí 15. června, jsme měli možnost navštívit videokonferenci Forum for agriculture,  diskutovalo se o udržitelnosti a obnově evropského potravinového systému po pandemii COVID-19. Řečníci upozornili také na to, že při pandemii se nestalo, že by někdo zemřel v EU hlady či na …
Pokračování textu „Konference FFA o „Odolnosti a udržitelnosti potravinového systému vč. krize COVID-19: budoucí německé předsednictví EU ““

Poznámky komisaře Wojciechowského na tiskové konferenci o společné zemědělské politice v příštím VFR

Dámy a pánové, Od začátku svého funkčního období, v mých veřejných vystoupeních, také v Evropském parlamentu, Radě a při rozhovorech s politiky, zemědělskými organizacemi a samotnými zemědělci, jsem vždy zdůrazňoval strategický význam zemědělství a SZP při zajišťování potravinové bezpečnosti v Evropě. Během posledních šesti měsíců jsem také soustavně zdůrazňoval klíčový …
Pokračování textu „Poznámky komisaře Wojciechowského na tiskové konferenci o společné zemědělské politice v příštím VFR“

Otázky a odpovědi o rozpočtu EU: Revidovaný návrh víceletého finančního rámce na SZP představuje zvýšení o 7% oproti návrhu z roku 2018

Evropská komise představila dne 27. května 2020 hlavní plán obnovy EU, tak aby pomohl napravit hospodářské a sociální škody způsobené pandemií coronavirus a nastartoval zotavení a pomohl ochránit a vytvořit pracovní místa. V této souvislosti Komise navrhuje posílit finanční prostředky, které jsou k dispozici na podporu zemědělců a venkovských oblastí, …
Pokračování textu „Otázky a odpovědi o rozpočtu EU: Revidovaný návrh víceletého finančního rámce na SZP představuje zvýšení o 7% oproti návrhu z roku 2018“

F2F odpovědi na dotazy: Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ neboli „z farmy na vidličku“ – utváření zdravého a plně udržitelného potravinového systému

1. Proč strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ představujete nyní? Během koronavirové krize se ukázalo, jak důležité je mít spolehlivý a odolný potravinový systém, který bude fungovat za všech okolností a bude schopen zajistit pro občany přístup k dostatečným dodávkám cenově dostupných potravin. Díky této pandemii jsme si rovněž velmi dobře …
Pokračování textu „F2F odpovědi na dotazy: Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ neboli „z farmy na vidličku“ – utváření zdravého a plně udržitelného potravinového systému“