Ze zahraničního tisku

Evropský parlament schvaluje nový výbor pro živou přepravu zvířat Evropský parlament schválil v pátek (19. června) zřízení vyšetřovacího výboru pro živou dopravu zvířat, přičemž drtivá většina 605 z 689 poslanců EP souhlasila poté, co audity odhalily hlavní problémy týkající se dobrých životních podmínek zvířat během přepravy. Vyšetřovací výbor je vyšetřovací …
Pokračování textu „Ze zahraničního tisku“

Konference FFA o „Odolnosti a udržitelnosti potravinového systému vč. krize COVID-19: budoucí německé předsednictví EU “

„Odolnost, udržitelnost potravinového systému a krize COVID-19: německé předsednictví EU “ V pondělí 15. června, jsme měli možnost navštívit videokonferenci Forum for agriculture,  diskutovalo se o udržitelnosti a obnově evropského potravinového systému po pandemii COVID-19. Řečníci upozornili také na to, že při pandemii se nestalo, že by někdo zemřel v EU hlady či na …
Pokračování textu „Konference FFA o „Odolnosti a udržitelnosti potravinového systému vč. krize COVID-19: budoucí německé předsednictví EU ““

Poznámky komisaře Wojciechowského na tiskové konferenci o společné zemědělské politice v příštím VFR

Dámy a pánové, Od začátku svého funkčního období, v mých veřejných vystoupeních, také v Evropském parlamentu, Radě a při rozhovorech s politiky, zemědělskými organizacemi a samotnými zemědělci, jsem vždy zdůrazňoval strategický význam zemědělství a SZP při zajišťování potravinové bezpečnosti v Evropě. Během posledních šesti měsíců jsem také soustavně zdůrazňoval klíčový …
Pokračování textu „Poznámky komisaře Wojciechowského na tiskové konferenci o společné zemědělské politice v příštím VFR“

Otázky a odpovědi o rozpočtu EU: Revidovaný návrh víceletého finančního rámce na SZP představuje zvýšení o 7% oproti návrhu z roku 2018

Evropská komise představila dne 27. května 2020 hlavní plán obnovy EU, tak aby pomohl napravit hospodářské a sociální škody způsobené pandemií coronavirus a nastartoval zotavení a pomohl ochránit a vytvořit pracovní místa. V této souvislosti Komise navrhuje posílit finanční prostředky, které jsou k dispozici na podporu zemědělců a venkovských oblastí, …
Pokračování textu „Otázky a odpovědi o rozpočtu EU: Revidovaný návrh víceletého finančního rámce na SZP představuje zvýšení o 7% oproti návrhu z roku 2018“

F2F odpovědi na dotazy: Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ neboli „z farmy na vidličku“ – utváření zdravého a plně udržitelného potravinového systému

1. Proč strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ představujete nyní? Během koronavirové krize se ukázalo, jak důležité je mít spolehlivý a odolný potravinový systém, který bude fungovat za všech okolností a bude schopen zajistit pro občany přístup k dostatečným dodávkám cenově dostupných potravin. Díky této pandemii jsme si rovněž velmi dobře …
Pokračování textu „F2F odpovědi na dotazy: Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ neboli „z farmy na vidličku“ – utváření zdravého a plně udržitelného potravinového systému“

Odolnější Evropa: 2 strategie, které ovlivní směřování budoucí SZP

STRATEGIE které ovlivní budoucí SZP: 1)Zastavení úbytku biologické rozmanitosti 2)vybudování zdravého a udržitelného potravinového systému (F2F) Evropská komise dne 20.5.2020 přijala novou komplexní strategii v oblasti biologické rozmanitosti, která má vrátit přírodu zpět do našeho života, a strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro vytvoření spravedlivého, zdravého potravinového systému šetrného k …
Pokračování textu „Odolnější Evropa: 2 strategie, které ovlivní směřování budoucí SZP“

COVID19: Jaké povinosti mají zemědělci ve Francii

ČMSZP získala podklady od kolegů z Francie a my Vám přinášíme jejich stručný překlad.  Podklady prezentují povinnosti, které musí dodržovat na farmách, oproti nouzovému stavu se farmáři dostali pokud jde o administrativu do lepší pozice, tzn. že nepotřebují při přesunech tolik speciálních formulářů. Velmi významně opatření proti šíření COVID19 zasáhl …
Pokračování textu „COVID19: Jaké povinosti mají zemědělci ve Francii“

Zemědělsko-potravinářský sektoru EU se změní – 1/4 půd má být v ekologickém režimu

  Evropská komise přijala dlouho očekávanou strategii Farm to Fork (strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“) a strategii v oblasti biologické rozmanitosti. F2F bude implementačním dokumentem Green Deal (Zelené dohody ro Evropu) pro sektor zemědělství a potravinářství. IFOAM EU (Mezinárodní federace ekozemědělských hnutí)  opakovaně žádala, aby F2F obsahovala cíle pro zvýšení podílu …
Pokračování textu „Zemědělsko-potravinářský sektoru EU se změní – 1/4 půd má být v ekologickém režimu“

Aktuality z EU

Dlouho očekávaná strategie Farm to Fork bude slavnostně představena 20.května. Eurostat , statistický úřad Evropské unie, zveřejnil tento týden novou zprávu, která ukazuje, že ačkoli se maloobchodní prodej EU v březnu 2020 oproti únoru 2020 snížil o 10%, maloobchod s potravinářskými výrobky (včetně nápojů a tabáku) vzrostl v porovnání s průměrnou mírou růstu …
Pokračování textu „Aktuality z EU“

Rada ministrů zemědělství EU

Ve středu (13. května) na radě ministři zemědělství EU zdůraznili, že bez dodatečných finančních rezerv bude téměř nemožné adekvátně podporovat odvětví zemědělství. Přestože Rada byla obeznámena s rozpočtovými omezeními, požádala Komisi, aby „prozkoumala všechny dostupné možnosti“. Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski však ministrům zemědělství potvrdil, že exekutiva EU zatím nepřijímá žádná …
Pokračování textu „Rada ministrů zemědělství EU“