Aktuality z EU, aneb co se píše nejen o nás v zahraničním tisku

Prodloužení lhůty pro podání žádosti o SZP z důvodu koronaviru: Všem zemím EU byla nyní nabídnuta možnost prodloužit lhůtu podávání žádostí o jeden měsíc, tedy zemědělci mohou podávat žádosti o platby SZP až do 15.6.2020 místo 15.května, záleží na ČS zda se pro to rozhodne.   Přechodné období by mělo …
Pokračování textu „Aktuality z EU, aneb co se píše nejen o nás v zahraničním tisku“

Stanovisko ČMSZP k jednání s Evropskou radou – COVID 19 a vliv na zaměstnanost v zemědělském sektoru

Od počátku vyhlášení pandemie COVID 19 se vedení svazu rozhodlo jednat. V průběhu minulého týdne proběhlo jednání úzkého vedení GEOPA (kde má ČMSZP svého zástupce) a následně GEOPA byla oslovena k vyjádření stanovisek vč. stanoviska ČMSZP. Hlavním bodem jednání bylo i  stanovisko COPA, které bude diskutováno s Evropskou radou DG …
Pokračování textu „Stanovisko ČMSZP k jednání s Evropskou radou – COVID 19 a vliv na zaměstnanost v zemědělském sektoru“

Aktuality z EU – zastropování ve Španělsku, končí platba na plochu v Anglii ?

ROZPOČET Neúspěšné rozhovory o rozpočtu EU udržují SZP po roce 2021 na nejisté cestě: Charles Michel, předseda Evropské rady, navrhl další škrty ve financování SZP, a to oříznutím 7,5 miliardy EUR Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), jen částečně kompenzovaným zvýšení přímých plateb zemědělcům o 2,5 miliardy EUR. Navrhovaná …
Pokračování textu „Aktuality z EU – zastropování ve Španělsku, končí platba na plochu v Anglii ?“

Odpověď komise: Certifikáty pro rozvoj označování dobrých životních podmínek

Výzkumné programy „Welfare Quality“ a „Indicators Welfare Indicators“ (AWIN) jsou jedním z pilířů politiky EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. V těchto programech byly vyvinuty ukazatele, které měří jak podmínky, za nichž se chovají a poráží hospodářská zvířata, a jejich vliv na konečnou jakost produktů. Jedno praktické použití této …
Pokračování textu „Odpověď komise: Certifikáty pro rozvoj označování dobrých životních podmínek“

Odpověď pana Hogana jménem Evropské komise: Reakce EU na tarify Donalda Trumpa

(28.2.2020) Komise si je plně vědoma citlivosti konkrétních cílených zemědělsko-potravinářských produktů opatřeními Spojených států (USA), včetně opatřeních pocházejících ze Španělska a situace je sledována, aby se důkladně posoudili dopad opatření. Komise vybízí členské státy a zúčastněné strany, aby využívaly propagace EU a navrhla větší flexibilitu při provádění a řízení programu Evropské programy v …
Pokračování textu „Odpověď pana Hogana jménem Evropské komise: Reakce EU na tarify Donalda Trumpa“

Aktuality ze zahraničí: Spolupráca v oblasti bielkovinovej sebestačnosti

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) chce zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na Slovensku. Matečná a predseda predstavenstva Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSaOS) Marian Uhrík podpísali memorandum o spolupráci v oblasti bielkovinovej sebestačnosti a dobrovoľnej schémy označovania potravín, krmív a výrobkov poľnohospodárskej …
Pokračování textu „Aktuality ze zahraničí: Spolupráca v oblasti bielkovinovej sebestačnosti“

Statistiky pracovních úrazů – EUROSTAT

Tento článek představuje soubor hlavních statistických zjištění ve vztahu k ukazatelům týkajícím se úrazů bez následků smrti a smrtelných úrazů při práci v Evropské unii (EU) ; předložené statistiky byly shromážděny v rámci sběru evropských správních údajů o pracovních úrazech (ESAW) . Pracovní úraz je v metodice ESAW definován jako diskrétní událost v průběhu práce, která vede k fyzickému nebo duševnímu poškození. Smrtelné …
Pokračování textu „Statistiky pracovních úrazů – EUROSTAT“

Evropská komise zjistila, že zemědělská společnost AS Tartu Agro obdržela od Estonska neslučitelnou podporu

Evropská komise zjistila, že zemědělská společnost AS Tartu Agro obdržela od Estonska neslučitelnou podporu formou pronájmu zemědělské půdy za cenu nižší, než je tržní cena. Estonsko musí nyní tuto nezákonnou pomoc získat od AS Tartu Agro. AS Tartu Agro je estonská soukromá společnost, která vyrábí mléko, maso a obiloviny. V …
Pokračování textu „Evropská komise zjistila, že zemědělská společnost AS Tartu Agro obdržela od Estonska neslučitelnou podporu“

Financování ekologické transformace: investiční plán Zelené dohody pro Evropu a mechanismus pro spravedlivou transformaci

Evropská unie je odhodlána stát se do roku 2050 prvním uskupením zemí na světě, které bude klimaticky neutrální. K tomu budou zapotřebí značné investice jak veřejného sektoru na úrovni EU a jednotlivých států, tak i sektoru soukromého. Dnes předložený investiční plán Zelené dohody pro Evropu – investiční plán pro udržitelnou …
Pokračování textu „Financování ekologické transformace: investiční plán Zelené dohody pro Evropu a mechanismus pro spravedlivou transformaci“