Juncker říká, že je čas na ekologičtější agendu EU – dívejme se na cíle roku 2030, nejen na rok 2050

Prezident Juncker v rozhovoru prohlásil, že pokud jde o změnu klimatu jeho Komise nebyla dostatečně úspěšná. „Nemyslím si, že by se nám to podařilo,“ řekl.
„Hlavně proto, že na začátku mého mandátu jsme měli stanovené cíle.“ Řekl, že dlouhodobé cíle EU jsou nezbytné pro politiku v oblasti klimatu. Juncker však dospěl k závěru, že pokud jde o změnu klimatu, „cíle jsou jasné… Je na členských státech, aby vše uvedly do praxe. Evropská unie diktuje kroky členským státům. “
V rámci diskuze v květnu tohoto roku byly stanoven nové priority EU na následujících pět let. Mezi nimi by měla být ochrana vnějších hranic, reforma azylové politiky, zelená energie, klima, posílení měnové unie, rozšiřování nebo obměna unijních institucí.

Evropský parlament by mohl znovu zahájit diskusi o reformě SZP

Nově zvolení poslanci Evropského parlamentu usilují o úplnou revizi budoucí zemědělské politiky EU, kterou připravili předchozí poslanci. Tento posun bude pravděpodobně ovlivnšn silnějším postavením nové skupiny zelených poslanců Evropského parlamentu(k nimž se přidali i čeští Piráti). Brexit může způsobit další zpoždění v rozhodovacím procesu a výstupní proces Spojeného království pravděpodobně …
Pokračování textu „Evropský parlament by mohl znovu zahájit diskusi o reformě SZP“

Studie o SZP a změně klimatu: případ silnější společné zemědělské politiky pro opatření v oblasti klimatu

Zemědělství, lesnictví a další venkovské oblasti jsou obzvláště citlivé na dopady změny klimatu. Společná zemědělská politika (SZP) proto hraje klíčovou úlohu při podpoře zmírňování klimatických změn a podpoře těchto odvětví, aby se přizpůsobily změně klimatu. Evropská komise zveřejnila externí studii s cílem analyzovat význam, účinnost, efektivitu, soudržnost a přidanou hodnotu opatření EU v oblasti …
Pokračování textu „Studie o SZP a změně klimatu: případ silnější společné zemědělské politiky pro opatření v oblasti klimatu“

 Komise doporučuje členským státům, aby se zaměřily na udržitelný a inkluzivní hospodářský růst

Komise doporučila ČR např.: zlepšení dlouhodobé fiskální udržitelnosti důchodového systému a systému zdravotní péče, přijetí projednávaných protikorupčních opatření, podporování zaměstnávání žen s malými dětmi, mj. zlepšením přístupu k cenově dostupné péči o děti, a zaměstávání znevýhodněných skupin, nebo zvýšení kvality a inkluzivnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy, např. podporou technických a …
Pokračování textu “ Komise doporučuje členským státům, aby se zaměřily na udržitelný a inkluzivní hospodářský růst“

Aktuality z EU – Maďarsko (zákon o půdě) porušilo Listinu základních práv Evropské unie, příjem bristkých kolegů se v průměru snížil o 17% aj.

Zprávy Komise o vývoji rostlinných bílkovin v EU: Evropská komise přijala zprávu o vývoji rostlinných bílkovin (např. Řepky, slunečnicových semen nebo čočky) v EU a zkoumá způsoby, jak dále rozvíjet svou produkci ekonomicky a zároveň způsobem šetrným k životnímu prostředí. Zpráva shrnuje růstový potenciál rostlinných bílkovin EU v odvětvích prémiových …
Pokračování textu „Aktuality z EU – Maďarsko (zákon o půdě) porušilo Listinu základních práv Evropské unie, příjem bristkých kolegů se v průměru snížil o 17% aj.“

Francie ustoupila od požadavků v zemědělském sektoru – obchodní dohoda mezi EU a Mercosurem by mohla být uzavřena v nadcházejícím týdnu

Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a blokem zemí Mercosur by mohla být uzavřena v nadcházejících týdnech či měsících, sdělil Ministr zahraničních věcí Brazílie Lucas Ferraz. V nejoptimističtějším scénáři by bylo možné v zásadě dosáhnout dohody již v příštím týdnu během kola rozhovorů v Buenos Aires. Pokud ne, k dohodě může dojít …
Pokračování textu „Francie ustoupila od požadavků v zemědělském sektoru – obchodní dohoda mezi EU a Mercosurem by mohla být uzavřena v nadcházejícím týdnu“

Aktuality nejen z EU

Americké zemědělské společnosti byjí na poplach -Trumpova obchodní válka s Čínou: Sektor zemědělství se potýká v důsledku obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami s trablemi. Tarify poslaly zemědělské ceny strmně dolů a byly zastaveny dodávky z USA. Podle nových odhadů hlavního ekonoma USDA se očekává, že americký vývoz do zemědělství v letošním …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU“

Aktuálně z EU

Štátna pomoc: Komisia začína s hĺbkovým prešetrovaním týkajúcim sa platby odvodu zo strany potravinárskeho maloobchodného sektora na Slovensku Brusel 2. apríl 2019 Komisia začala s hĺbkovým prešetrovaním týkajúcim sa platby odvodu zo strany potravinárskeho maloobchodného sektora na Slovensku. Má obavy, že v dôsledku určitých výnimiek týkajúcich sa úhrady tohto odvodu …
Pokračování textu „Aktuálně z EU“

Aktuality z Bruselu

  Po včerejším zasedání zemědělského výboru Evropského parlamentu v Bruselu se v jejich stanovisku opětovně objevuje pojem „Aktivní zemědělec“, který bude klíčový pro distribuci fin.prostředků jak v I., tak v II.pilíři (AEKO, ANC). „Zastropování“ tj. 100 000 € (přímé platby) + možná kompenzace reálných nákladů na zaměstnance do výše 50%, …
Pokračování textu „Aktuality z Bruselu“