Evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna.

Směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna. Členské státy budou mít nyní tři roky na přijetí právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu s touto směrnicí. Obecným cílem bylo zajistit provádění zásady rovnosti mezi muži a ženami, pokud jde o příležitosti na trhu …
Pokračování textu „Evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna.“

Kdo předsedá výborům Evropského parlamentu?

Výbory jsou srdcem legislativní práce Parlamentu . Koho si zvolily za své předsedy a předsedkyně zjistíte v této infografice.     20 výborů a 2 podvýbory Parlament má dvacet stálých výborů a dva podvýbory. Každý výbor si volí své vedení – předsedu a čtyři místopředsedy – na funkční období dvou a …
Pokračování textu „Kdo předsedá výborům Evropského parlamentu?“

Opětovné využívání vody pro zavlažování v zemědělství: Rada se dohodla na obecném přístupu

EU přijímá opatření ke stanovení bezpečných minimálních norem s cílem umožnit opětovné využívání vody pro zavlažování v zemědělství. EU přijímá nová opatření k omezení rizika nedostatku vody pro zavlažování plodin. Rada se dnes dohodla na postoji (obecný přístup) k nařízení, které má usnadnit využívání městské odpadní vody pro zavlažování v …
Pokračování textu „Opětovné využívání vody pro zavlažování v zemědělství: Rada se dohodla na obecném přístupu“

Rada pro zemědělství a rybolov, 15. července 2019

Rada pro zemědělství a rybolov, 15. července 2019 Hlavní výsledky Hlavní výsledky zasedání Rady pro zemědělství a rybolov konaného v Bruselu dne 15. července 2019 Program finského předsednictví Finsko, které 1. července převzalo rotující předsednictví v Radě, představilo priority svého funkčního období v oblasti zemědělství a rybolovu. Společným jmenovatelem všech …
Pokračování textu „Rada pro zemědělství a rybolov, 15. července 2019“

Veřejná podpora: Sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných podpor

Evropská komise dne 23. července 2019 zveřejnila v Úředním věstníku EU Sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných státních podpor. Postupná modernizace státní podpory vedla k posílení odpovědnosti členských států a zvýšení spolupráce mezi Komisí a členskými státy v oblasti prosazování pravidel státní podpory. V důsledku této modernizace mohou členské státy …
Pokračování textu „Veřejná podpora: Sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných podpor“

Komise zintenzivňuje opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů

@pixabay V letech 1990–2016 došlo ke ztrátě lesních porostů o rozloze 1,3 milionu kilometrů čtverečních, což odpovídá úbytku plochy o rozloze přibližně 800 fotbalových hřišť každou hodinu. Hlavní příčinou odlesňování je poptávka po potravinách, krmivech, biopalivech, dřevu a dalších komoditách. 23/07/2019 Oznámený aktivnější přístup se v této souvislosti zaměřuje jak …
Pokračování textu „Komise zintenzivňuje opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů“

EP: mezi řádnými členy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova jsou po deseti letech i čeští europoslanci

  Členové Evropského parlamentu hlasovali během prvního plenárního zasedání nového Evropského parlamentu o složení předsednictví a o obsazení jednotlivých výborů EP. Předsedou EP byl zvolen Ital David-Maria Sassoli. Posty místopředsedů Evropského parlamentu obsadili i čeští přestavitelé:  Dita Charanzová (CZ, RE) a Marcel Kolaja (CZ, Zelení). Europoslanci schválili kromě obsazení i velikost jednotlivých …
Pokračování textu „EP: mezi řádnými členy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova jsou po deseti letech i čeští europoslanci“

Význam „Net Zero“ v zemědělství – pro ochlazení země by se produkce metanu měla snížit o 25%

Zástupkyně Univerzity Oxford prezentovala na půdě EK dopady produkce metanu a oxidu uhličitého na životní prostředí. Oxid uhličitý se v atmosféře dlouhodobě udržuje, i jeho stabilní produkce tak vede k faktickému navyšování oxidu uhličitého v atmosféře vzhledem k jeho kumulaci a dlouhodobému zadržování. To je důvod, proč by se emise oxidu uhličitého měly dostat …
Pokračování textu „Význam „Net Zero“ v zemědělství – pro ochlazení země by se produkce metanu měla snížit o 25%“

CDG: Životní prostředí a klima – závěry studie doporučují vyplácet VCS v návaznosti na snížení emise skleníkových plynů

Hodnotící studie k dopadům SZP na klimatickou změnu Hodnoceno bylo 24 opatření SZP a jejich vztah ke zmírnění klimatických změn a adaptaci na klimatické změny. Posuzovány byly nástroje SZP, příspěvek k dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů o 20 %, adaptace na klimatické změny, technologické a sociální inovace, efektivita, koherence (interní i …
Pokračování textu „CDG: Životní prostředí a klima – závěry studie doporučují vyplácet VCS v návaznosti na snížení emise skleníkových plynů“

Směrnice EP poukazující na flexicurity – nové povinnosti pro zaměstnavatele

Komise proto v rámci svého pracovního programu předložila návrh směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Celkovým cílem směrnice je podporovat bezpečnější a předvídatelnější zaměstnanost při současném zajištění přizpůsobivosti trhu práce a zlepšování životních a pracovních podmínek. V posledních letech, zejména po finanční krizi v roce 2008, došlo ke zvýšení flexibility …
Pokračování textu „Směrnice EP poukazující na flexicurity – nové povinnosti pro zaměstnavatele“