Veřejné konzultace a zaslání zpětné vazby k připravovaným právním předpisům Evropské komise

   Evropské komise zahájila veřejné konzultace na téma životního prostředí V obou případech lze své podněty zaslat do zpětnou vazbu lze zaslat i v češtině a být registrován  do 5.4. 2021: Evaluace Zpětná vazba má zhodnotit, zda bylo dosaženo cílů (úbytek biologické rozmanitosti a pomoc zabránit poklesu globální biologické rozmanitosti), …
Pokračování textu „Veřejné konzultace a zaslání zpětné vazby k připravovaným právním předpisům Evropské komise“

Portugalsko převzalo půlroční předsednictví EU

Portugalsko převzalo půlroční předsednictví EU Rada EU, Euroskop, 04.01.2021 V Radě EU rotuje předsednictví členských států každých šest měsíců. Daný členský stát během šesti měsíců svého předsednictví řídí zasedání Rady a pomáhá zajistit kontinuitu jejích činností. Od 1. ledna 2021 předsedá této instituci Portugalsko. Znovuoživení evropské ekonomiky bude jednou z hlavních priorit. Nastartovat …
Pokračování textu „Portugalsko převzalo půlroční předsednictví EU“

BREXIT a novinky SVS k dovozu

V návaznosti na dohodu mezi Evropskou komisí a Velkou Británií ze dne 24.12.2020 Vám představujeme odkaz na web eagri.cz – záložku Brexit, kde naleznete jak samotný text dohody, tak i související informace týkající se zemědělství a potravinářství aktualizované o výsledky bilaterálních negociací. Předpokládá se, že dohoda bude předběžně prováděna od 1.1.2021. Dovozní …
Pokračování textu „BREXIT a novinky SVS k dovozu“

Prodloužení předpisů k veřejné podpoře do konce roku 2022

Evropská komise prodloužila účinnost stávajících předpisů veřejné podpory v oblasti zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury do konce roku 2022. Jak jsme informovali v předchozím oznámení, EK již dříve zahájila přípravu nových předpisů pro období 2021 až 2027. Vzhledem k tomu, že finální podoba budoucích předpisů je úzce navázána na probíhající reformu SZP, …
Pokračování textu „Prodloužení předpisů k veřejné podpoře do konce roku 2022“

ELO: Doporučení Komise k SZP – národní strategické plány budou připravovány v roce 2021, ke schválení musí být předloženy nejpozději v lednu 2022

Evropská komise připracuje doporučení Komise pro členské státy k přípravě národních strategických plánů SZP. Doporučení budou předložena dne 18/12/2020 (pouze v angličtině, česky budou doporučení pro ČR dostupné v lednu 2021). Příprava strategických plánů by podle Komise měla být propojena s cíli Farm to Fork a strategie pro biodiverzitu. Doporučení jsou nastavována pro každý členský …
Pokračování textu „ELO: Doporučení Komise k SZP – národní strategické plány budou připravovány v roce 2021, ke schválení musí být předloženy nejpozději v lednu 2022“

Aktuality nejen z EU: SRBSKO – očekává se výzva k čerpání prostředků z fondů IPARD na budování a vybavování stáj, ….

Kazachstán: Na mimořádném XX. Kongresu politické strany Nur-Otan vyjádřil kazašský prezident Kassym-Jomart Tokayev názor, že by kazašští farmáři měli zvýšit do r. 2025 objem hrubé zemědělské produkce o třetinu a zdvojnásobit objem vývozu do zahraničí. Podle prezidenta by se měl Kazachstán připojit ke skupině nejrozvinutějších zemí, ve kterých jsou vytvářeny …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU: SRBSKO – očekává se výzva k čerpání prostředků z fondů IPARD na budování a vybavování stáj, ….“

SZP po roce 2020: dopady stanovisek Evropského parlamentu a Rady na rozvoj venkova, vývoj v trialogu

Trialogy k SZP byly zahájeny 10/11/2020 na společném supertrialogu, během kterého byly diskutovány všechny tři části balíčku SZP – Strategické plány, Horizontální otázky, a Společná organizace trhu. Trialogy by měly probíhat nejméně do dubna 2021. Strategické plány: Pozice Rady – 20 % pro eko-schémata z obálky pro I. pilíř; příspěvek welfare k životnímu prostředí a klimatu …
Pokračování textu „SZP po roce 2020: dopady stanovisek Evropského parlamentu a Rady na rozvoj venkova, vývoj v trialogu“

Stanovisko Evropské rady vyznačeno v návrhu Evropské komise a některé závěry ze zasedání Evropského parlamentu

Evropský parlament zasedal  Odsouhlasili zastropování na podnik i konečného příjemce (fyz.osobu) za předpokladu, že ČS nebude chtít použít nástroj redistribuce. Před použitím zastropování mohou ČS využít odpočet 50% platů/mezd spojených se zemědělskou činností vykázané zemědělcem, včetně daní a sociální příspěvky související se zaměstnáním; a) nejméně o 25 % za částku v rozmezí …
Pokračování textu „Stanovisko Evropské rady vyznačeno v návrhu Evropské komise a některé závěry ze zasedání Evropského parlamentu“

Uhlíkové zemědělství

Uhlíkové zemědělství je zahrnuto i do strategie Farm to Fork, kterou Komise předložila v květnu 2020. Odstraňování uhlíku je jednou z klíčových aktivit nové Evropské komise. Komise plánuje jeho podporu skrze SZP a skrze soukromé investice. V rámci SZP by mohlo být uhlíkové zemědělství podporováno v rámci eko-schémat v I. pilíři SZP. Do uhlíkového zemědělství zahrnuty …
Pokračování textu „Uhlíkové zemědělství“