Komise nabízí další podporu evropským zemědělcům – sucho

Komisař pro zemědělství Phil Hogan uvedl: „Komise je vždy připravena podporovat zemědělce zasažené suchem pomocí řady nástrojů, včetně vyšších záloh, odchylek od ekologických požadavků a státní podpory … Povzbuzuji všechny členské státy, aby se zabývaly všemi možnými opatřeními a podpatřeními stanovenými v našich právních předpisech. „ Návrh: zemědělci budou moci …
Pokračování textu „Komise nabízí další podporu evropským zemědělcům – sucho“

Legislativní návrhy Víceletého finančního rámce v kontextu SZP

Legislativní návrhy Víceletého finančního rámce (VFR)v kontextu SZP Komise prezentovala legislativní návrhy VFR v kontextu SZP. Pro SZP po roce 2020 v návrzích vyčleněno 365 miliard EUR. Zástupci Komise upozornili, že hlavními výzvami, se kterými se budoucí VFR musí vypořádat, je migrace a Vystoupení Velké Británie z Evropské Unie. Brexit způsobí, že v rozpočtu EU …
Pokračování textu „Legislativní návrhy Víceletého finančního rámce v kontextu SZP“

Evropský orgán pro pracovní příležitosti nebo Evropský inspektorát práce?

„Více než 200 tisíc Čechů pracuje v jiné členské zemi EU. Na jejich práva by měl nově dohlížet Evropský orgán pro pracovní příležitosti. Kritici však namítají, že se jedná o další zásah do národních kompetencí a že pracovní mobilita potřebuje spíše jasná a srozumitelná pravidla. „ „Orgán pro pracovní příležitosti …
Pokračování textu „Evropský orgán pro pracovní příležitosti nebo Evropský inspektorát práce?“

Irsko může být nuceno k snížení počtu dobytka kvůli snížnení emisí

Irsko může být nuceno omezit počet krav na snížení emisí: Irská vláda by mohla být nucena omezit rozšíření mlékárenských farem, aby se zabránilo masivním pokutám EU za nesplnění požadovaných snížení emisí skleníkových plynů, tvrdí výzkumní pracovníci.   To vše se děje na základě předpokladu, že Evropská komise má v úmyslu …
Pokračování textu „Irsko může být nuceno k snížení počtu dobytka kvůli snížnení emisí“

Odvetná evropská cla na dovozy z USA – informace pro dovozce

Dne 6. června 2018 v reakci na americká dovozní cla na evropskou ocel a hliník podpořila EK rozhodnutí uvalit dodatečná cla na dovoz vybraných produktů z USA, a to ve dvou fázích – k 20. červnu 2018 a k 20. březnu 2021. DG Trade odhaduje dokončení všech nezbytných procedur do …
Pokračování textu „Odvetná evropská cla na dovozy z USA – informace pro dovozce“

Označování původu potravin a produktů v EU – „Made in XY“

4. června proběhlo jednání  Evropského parlamentu – výboru pro zemědělství na téma  „Označování původů zemědělských a potravinových výrobků“ Zástupce ČMSZP byl přítomen a doplnil naše obavy, které vyplývají z různé kultury jednotlivých států. V ČR se setkáte s pokusy o prezentaci českých výrobků za pomoci různých značek jako  je Regionální potravina, …
Pokračování textu „Označování původu potravin a produktů v EU – „Made in XY““

Úzké vedení GEOPA – COPA, mzdové náklady zaměstnavatelů a pozice k Evropskému úřadu práce

Jak již naši členové byli informováni v rámci Valné hromady konané 29.3.2018, podařilo se našemu zástupci získat místo v úzkém vedení evropské organizace Geopa-Copa | ČMSZP, Po rozhodnutí současného vedení GEOPA navázala spolupráci s jednou z nejvýznamějších zaměstnavatelských organizací v Evropě BusinessEurope.   26.6.2018 bude zástupce svazu vyslán na jednání ve …
Pokračování textu „Úzké vedení GEOPA – COPA, mzdové náklady zaměstnavatelů a pozice k Evropskému úřadu práce“

Postup přípravy a vyjednávací pozice k SZP 2020+

Ku příležitosti návštěvy ředitele pro strategii, zjednodušení a analýzu politik Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise (DG AGRI), pana Tassose Haniotise, bylo pořádáno Ministerstvem zemědělství diskuzní setkání nevládních organizací na téma Společné zemědělské politiky po roce 2020, tj. bylo možné se podělit o názory k legislativnímu návrhu představeného …
Pokračování textu „Postup přípravy a vyjednávací pozice k SZP 2020+“

Evropská komise plánuje vyčlenit 60 % z celkové alokace pro přímé platby v rámci Společné zemědělské politiky po roce 2020 na platby na hektar; trvá na zastropování přímých plateb

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / Reforma SZP Evropská komise plánuje vyčlenit 60 % z celkové obálky určené na přímé platby v rámci SZP po roce 2020 na přímé platby na hektar. Vyplývá to z poslední verze zatím neoficiálního legislativního návrhu EK k SZP. Dalších 30 % obálky pro přímé platby by mělo …
Pokračování textu „Evropská komise plánuje vyčlenit 60 % z celkové alokace pro přímé platby v rámci Společné zemědělské politiky po roce 2020 na platby na hektar; trvá na zastropování přímých plateb“