Jaké nástroje navrhla EU pro podporu zemědělství a potravinářství v souvislosti s koronavirovou pandemií, to se dočtete níže

Šíření koronavirové nákazy má na naši společnost a hospodářství bezpříkladný dopad. Naši zemědělci a ostatní účastníci potravinářského dodavatelského řetězce v EU pracují usilovně na tom, aby měla Evropa dostatek potravinových zásob i přes veškeré problémy a překážky, jimiž v současné době čelí. Evropská komise bude zemědělce a producenty potravin i …
Pokračování textu „Jaké nástroje navrhla EU pro podporu zemědělství a potravinářství v souvislosti s koronavirovou pandemií, to se dočtete níže“

Evropská komise hledá zpětnou vazbu ke své dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o své nové iniciativě pro dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti. Cílem této konzultace je shromáždit názory na současné příležitosti a výzvy ve venkovských oblastech, aspirace na venkovské oblasti v roce 2040 a opatření potřebná k dosažení těchto aspirací. K online veřejné konzultaci může přispět každý evropský zájemce, …
Pokračování textu „Evropská komise hledá zpětnou vazbu ke své dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti“

Francie: Dopis o povědomí o sezónní zemědělské činnosti rozeslalo MPSV francouzským farmářům

  Dopis o povědomí o sezónní zemědělské činnosti francouzké Ministerstvo práce a sociálních věcí rozeslalo francouzským farmářům   Jedná se o to, že zaměstnanci z jiných zemích, ať už z Evropy nebo mimo ni jsou velkým rizikovým faktorem. Jelikož epidemie ve Francii stále přetrvává, pak Ministerstvo sepsalo dopis a dále několik dokumentů – …
Pokračování textu „Francie: Dopis o povědomí o sezónní zemědělské činnosti rozeslalo MPSV francouzským farmářům“

Aktuality z EU – Německo očekává zastavení vývozů vepřového masa do Číny, Španělsko se díky opatřením COVID potýká v některých oblastech až s 30% nezaměstnaností

Na dnešním jednání se zástupci zaměstnavatelů z Francie, Itálie i Španělska shodli na tom, že situace spojená s opatřeními COVID19 ovlivnila odbyt zemědělských výrobků. Nejvýraznější propad zaznamenali turistické oblasti. Německo očekává zastavení vývozů vepřového masa do Číny Německo ve čtvrtek potvrdilo první případ afrického moru prasat u uhynulého divočáka poblíž …
Pokračování textu „Aktuality z EU – Německo očekává zastavení vývozů vepřového masa do Číny, Španělsko se díky opatřením COVID potýká v některých oblastech až s 30% nezaměstnaností“

Aktuality nejen z EU

Aktuální informace z teritorií zemědělských diplomatů (Další výrobce alternativ k masným výrobkům míří na čínský trh, Bosenská společnost Agreks buduje kapacity pro export vajec do EU, Abú Dhabí chce být globálním centrem pro  zemědělské inovace, Očekávání letošní dobré úrody v Rusku aj.)   ČÍNA – Další výrobce alternativ k masným výrobkům míří na čínský trh …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU“

Aktuality nejen z EU

Parlament požaduje před podpisem rozpočtu EU mechanismus právního státu: Vedoucí představitelé čtyř hlavních politických skupin v Evropském parlamentu varovali v dopise zaslaném německé kancléřce Angele Merkelové, že nepodepíší příští dlouhodobý rozpočet bloku pokud nedojde k formální dohodě o propojení fondů EU s právním státem, poslední signál, že zákonodárci neustoupí z podmíněnosti.

 

Šest ministrů zemědělství EU prosazuje nezávaznost odkazu Green Deal na SZP: Ministři zemědělství Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska ve svém prohlášení společně uvedli, že vazba mezi Evropskou zelenou dohodou a příští společnou zemědělskou politikou by neměla mít žádnou právní sílu, a to uvedli ve svém prohlášení k diskusi na zasedání rady Agrifish v Bruselu.

Evropská komise již dříve uvedla, že plánuje vést takzvaný „strukturovaný dialog“ se zeměmi EU o jejich národních plánech čerpání dotací EU na farmy, během něhož „bude věnována zvláštní pozornost cílům předpokládaným v rámci Evropské zelené dohody“.

Ovlivní dopady v následující oblasti: půda, voda, ovzduší, biodiversita (podíl těžko zničitelných plevelů), emise skleníkových plynů, životní pohoda zvířat.

Nová evropská strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork) zcela zastínila předešlou debatu o reformě společné zemědělské politiky. Evropský agrární sektor se tak připravuje na přechodné období. Hlavním pilířem společné zemědělské politiky EU jsou přímé platby zemědělcům a dotace na rozvoj venkova. Jejich objem by měl být v následujících …
Pokračování textu „Ovlivní dopady v následující oblasti: půda, voda, ovzduší, biodiversita (podíl těžko zničitelných plevelů), emise skleníkových plynů, životní pohoda zvířat.“

Priority německého předsednictví a schůze Rady ministrů zemědělství, 20. července 2020

Schůze Rady ministrů zemědělství, 20. července 2020 Rada Agri zasedala v pondělí 20. července a byla informována o závěrech Rady EU. . Ministři zemědělství požádali Komisi, aby objasnila, jak budou při přezkumu a schvalování strategických plánů SZP Komisí zohledňována doporučení v zelené dohodě, F2F a strategii v oblasti biologické rozmanitosti. …
Pokračování textu „Priority německého předsednictví a schůze Rady ministrů zemědělství, 20. července 2020“

17. – 20. července 2020 závěry Rady EU o zemědělství

• Celkový rozpočet SZP je stanoven na 343,9 miliardy EUR (ceny 2018, tj. Bez inflace). To je nižší než revidovaný návrh Komise v květnu 2020 o přibližně 5 miliard EUR, ale vyšší ve srovnání s původním návrhem Komise z května 2018. Nicméně toto číslo je výrazně pod rozpočtem SZP pro …
Pokračování textu „17. – 20. července 2020 závěry Rady EU o zemědělství“

Německo vystřídá Chorvatsko v čele Rady EU

Tereza Chlebounová, Euroskop, 30. 6. 2020   Nejlidnatější stát a největší ekonomika Evropské unie převezme 1. července na půl roku předsednictví Rady EU. Za svůj hlavní úkol si Německo vytyčilo zotavení Evropy po pandemii koronaviru. Pokročit chce také ve vyjednávání o víceletém rozpočtu, nastavení nových vztahů se Spojeným královstvím po brexitu, ochraně klimatu …
Pokračování textu „Německo vystřídá Chorvatsko v čele Rady EU“