CUKR – novinky v MERCOSUR i Austrálie

Zástupce Evropské komise prezentoval návrh obchodní dohody EU se zeměmi Mercosuru, která byla předložena na konci června 2019. Návrh dohody by nyní měl být ratifikován národními parlamenty, Komise předpokládá implementaci dohody – v případě jejího schválení – nejdříve za 2 roky. Součástí obchodní dohody je návrh na dovoz 650.000 tun pro …
Pokračování textu „CUKR – novinky v MERCOSUR i Austrálie“

Aktuality z EU

Odstupující eurokomisař  Phil Hogan vyjádřil svou podporu pro rozpočet SZP, který by se nekrátil v tom, to by mohlo být jeho poslední vyjádření před zemědělskou Radou. Sedmnáct zemí chce, aby rozpočet zemědělské politiky zůstal na současné úrovni EU-27. Zemědělský výbor – SZP reforma byla předána plénu: Kompletní  parlament zváží společný …
Pokračování textu „Aktuality z EU“

Rozpočet EU na rok 2020: Rada nemůže přijmout změny Evropského parlamentu

Rada informovala Evropský parlament, že nemůže přijmout všechny změny týkající se rozpočtu EU na rok 2020, které Parlament dnes přijal na plenárním zasedání. Následuje tedy třítýdenní dohodovací řízení běžící ode dne 29. října. Rada a Parlament by měly dosáhnout shody do 18. listopadu. Ve svém návrhu rozpočtu na rok 2020 Komise navrhla …
Pokračování textu „Rozpočet EU na rok 2020: Rada nemůže přijmout změny Evropského parlamentu“

Evropský orgán pro pracovní záležitosti zahajuje činnost – ELA

Slavnostním zahájením a prvním zasedáním správní rady začíná fungovat Evropský orgán pro pracovní záležitosti. Činnost byla zahájena dva roky poté, co předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker oznámil záměr zřídit takový úřad ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017 před Evropským parlamentem. Předseda Juncker při této příležitosti uvedl: „Evropský orgán pro pracovní záležitosti je milníkem v našem úsilí …
Pokračování textu „Evropský orgán pro pracovní záležitosti zahajuje činnost – ELA“

Zpráva o výsledku jednání CDG: Ekologické zemědělství

      Datum, čas a místo zasedání: 16. říjen 2019, 09:30 – 18:00, Brusel Program: Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání Volba předsedy a místopředsedů Delegované a implementované akty k novému nařízení o ekologickém zemědělství Produkční pravidla Kontroly a obchod PRM a heterogenní materiály Prezentace: Databáze TRACES pro Certifikaci …
Pokračování textu „Zpráva o výsledku jednání CDG: Ekologické zemědělství“

Aktuality nejen z EU – farmáři v nizozemsku blokují dálnice, Hogan uspěl před parlamentem atd.

Únik odhaluje, že Rada má slabší environmentální ambice v reformě SZP: Uniklý návrh postoje členských států k návrhům reformy SZP Evropské komise odhaluje oslabenou ambici ochrany životního prostředí. Rozpočtová nejistota přidává k plnění zeleným pobídek větší nejistotu   Nizozemští zemědělci blokují dálnice s traktory v protestech proti emisím: Zemědělci v Nizozemsku zareagovali …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU – farmáři v nizozemsku blokují dálnice, Hogan uspěl před parlamentem atd.“

Shrnutí projevu komisaře Nicolase Schmita z Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Evropský parlament

V úterý se nám podařilo získat podklady, z projevu komisaře Schmita, který se chce zaměřit na 2 základní priority: 2 hlavní cíle: 1) Pracovní místa (zvýšení zaměstnanosti, podpora stálých kvalifikovaných sil, odpovědných za digitální a změna klimatu) 2) Sociální práva pro všechny a sociální začlenění (prosazují vysoké standardy trhu práce EU) …
Pokračování textu „Shrnutí projevu komisaře Nicolase Schmita z Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Evropský parlament“

Aktuality z EU

Zvolená předsedkyně Komise stanoví své priority pro portfolio zemědělství: Ve svém dopise von der Leyen zdůraznila panu Wojciechowski (PL, designovaný komisař pro zemědělství) potřebu zaměřit se na ambice Evropy v oblasti nulového znečištění a zajistit, aby zemědělství „přispívalo k našim cílům v oblasti klimatu, životního prostředí a biologické rozmanitosti“, zejména snížením …
Pokračování textu „Aktuality z EU“

Německo zakáže glyfosát od konce roku 2023

Německá vláda chce do roku 2023 lépe chránit hmyz a do roku 2023 zcela zakázat kontroverzní glyfosát „weedkiller glyfhosate“. Chce také zavést označení dobrých životních podmínek zvířat (welfare)a uvolnit další finanční prostředky na opatření SZP šetrnějších k životnímu prostředí. Tento krok následuje po krocích sousedních zemí Francie a Rakouska. V …
Pokračování textu „Německo zakáže glyfosát od konce roku 2023“

Další SZP by mohla být odložena až do roku 2023:
Podle interních zdrojů již nelze vyloučit další zpoždění při provádění příští společné zemědělské politiky (SZP). Originální rozvrh je ovlivněn Brexitem, který doslova „paralyzuje“ další rozhodování.

Členy svazu chceme upozornit na naše zástupce v tématických pracovních skupinách k SZP 2020+

Všichni zástupci jsou Vám k dispozice ke konzultaci a Vašim případným  připomínkám, při připomínkování a nastavování nového programového období, které jak všichni víme si bude muset poradit s menší alokací finančních prostředků.
Zde naleznete nominované osoby za ČMSZP do PS SZP 2020+, a to společně s jejich kontaktními údaji: http://cmszp.cz/monitorovaci-vybor-a-pracovni-skupiny-mze/nominovane-osoby-tps-budouci-podoba-szp/