Aktuality nejen z EU

Americké zemědělské společnosti byjí na poplach -Trumpova obchodní válka s Čínou: Sektor zemědělství se potýká v důsledku obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami s trablemi. Tarify poslaly zemědělské ceny strmně dolů a byly zastaveny dodávky z USA. Podle nových odhadů hlavního ekonoma USDA se očekává, že americký vývoz do zemědělství v letošním …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU“

Aktuálně z EU

Štátna pomoc: Komisia začína s hĺbkovým prešetrovaním týkajúcim sa platby odvodu zo strany potravinárskeho maloobchodného sektora na Slovensku Brusel 2. apríl 2019 Komisia začala s hĺbkovým prešetrovaním týkajúcim sa platby odvodu zo strany potravinárskeho maloobchodného sektora na Slovensku. Má obavy, že v dôsledku určitých výnimiek týkajúcich sa úhrady tohto odvodu …
Pokračování textu „Aktuálně z EU“

Aktuality z Bruselu

  Po včerejším zasedání zemědělského výboru Evropského parlamentu v Bruselu se v jejich stanovisku opětovně objevuje pojem „Aktivní zemědělec“, který bude klíčový pro distribuci fin.prostředků jak v I., tak v II.pilíři (AEKO, ANC). „Zastropování“ tj. 100 000 € (přímé platby) + možná kompenzace reálných nákladů na zaměstnance do výše 50%, …
Pokračování textu „Aktuality z Bruselu“

Další pravidla, které zasáhnou podnikatelskou sféru, povinnost informovat by měl mít zaměstnavatel napříč členskými státy – transparentnost a předvídatelnost pracovních podmínek

Rumunské předsednictví Rady a Evropský parlament dospělo k prozatímní dohodě o směrnici zaměřené na zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti pracovních podmínek v celé EU. Dohoda bude nyní předložena Evropskému parlamentu a zástupcům členských států v Radě EU ke schválení. Cílem nového zákona je reagovat na výzvy na trhu práce vyvolané demografickým vývojem, …
Pokračování textu „Další pravidla, které zasáhnou podnikatelskou sféru, povinnost informovat by měl mít zaměstnavatel napříč členskými státy – transparentnost a předvídatelnost pracovních podmínek“

Nezávazné doporučení Bruselu, aneb myslivci bez broků a rybáři bez olůvek?

Evropská unie nechystá plošný zákaz mysliveckých broků a rybářských závaží kvůli jedovatému olovu. Z dostupných zdrojů se však zákaz nejspíš navrhne v oblastech mokřadů, což ČR nepostihne, jelikož jsme jedním z členských států, který tento zákaz už dávno má. Jde tedy o snahu sjednotit legislativu na úrovni všech členských států. …
Pokračování textu „Nezávazné doporučení Bruselu, aneb myslivci bez broků a rybáři bez olůvek?“

Evropská komise již prodala 99 % veřejných zásob sušeného odtučněného mléka

Díky poslednímu úspěšnému nabídkovému řízení se podařilo prodat 99 % celkových veřejných zásob sušeného odtučněného mléka, které Komise nakoupila a nyní spravuje. V návaznosti na odvětvovou krizi z let 2015–2016 se Komise těchto zásob postupně a promyšleně zbavuje, tak aby nenarušila rovnováhu na trhu a přispěla k oživení mlékárenského průmyslu. V letech 2015 až 2017 nakoupila Evropská komise …
Pokračování textu „Evropská komise již prodala 99 % veřejných zásob sušeného odtučněného mléka“

Pozvánka na podnikatelskou misi komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova Phila Hogana do Spojených Arabských Emirátů (16. – 19. února 2019)

Pozvánka na podnikatelskou misi komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova Phila Hogana do Spojených Arabských Emirátů (16. – 19. února 2019) 18.12.2018 Evropská komise zve firmy ze sektoru zemědělství a potravinářství k účasti na podnikatelské misi doprovázející komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova pana Phila Hogana do Spojených Arabských Emirátů …
Pokračování textu „Pozvánka na podnikatelskou misi komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova Phila Hogana do Spojených Arabských Emirátů (16. – 19. února 2019)“

Evropský výbor regionů zveřejnil návrh stanoviska k Společné zemědělské politice – podporuje povinné zastropování přímých plateb; navrhuje odečet nejvýše 50 % mezd souvisejících se zemědělskou činností ze zastropované částky; podporuje zachování podpor vázaných na produkci na 13 + 2 %; a požaduje dosažení úplné externí konvergence vzhledem k průměru do roku 2027

Evropský výbor regionů (EVR), poradní orgán evropských institucí, zveřejnil dne 28/11/2018 návrh vlastního stanoviska k Společné zemědělské politice po roce 2020. Zpravodajem návrhu je francouzský zástupce EVR Guillaume Cros, o návrhu zprávy by mělo být hlasováno v Plénu EVR ve dnech 05-06/12/2018. EVR navrhuje, aby byly přímé platby zastropovány, a …
Pokračování textu „Evropský výbor regionů zveřejnil návrh stanoviska k Společné zemědělské politice – podporuje povinné zastropování přímých plateb; navrhuje odečet nejvýše 50 % mezd souvisejících se zemědělskou činností ze zastropované částky; podporuje zachování podpor vázaných na produkci na 13 + 2 %; a požaduje dosažení úplné externí konvergence vzhledem k průměru do roku 2027“

Celkem 444 milionů € z nevyužité krizové rezervy zbylo EU – ty má přerozdělit členským státům

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1848 ze dne 26. listopadu 2018 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2018 v souladu s Čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 Dle tohoto nařízení bude členským státům Evropské Unie přerozděleno celkem 444 milionů € z nevyužité krizové rezervy …
Pokračování textu „Celkem 444 milionů € z nevyužité krizové rezervy zbylo EU – ty má přerozdělit členským státům“

Reforma SZP po roce 2020: Předkládání návrhů zpráv v Evropském parlamentu

Dne 21. listopadu prezentovali ve výboru pro zemědělství a rozvoj venkova návrhy svých zpráv ke společné zemědělské politice po roce 2020 europoslanci Ulrike Müller (ALDE, DE), Esther Herranz-García (EPP, ES) a Eric Andrieu (S&D, FR).    Zpráva europoslankyně Ulrike Müller se týká horizontálních otázek SZP – provádění kontrol zemědělských podniků a monitorování plnění cílů SZP. …
Pokračování textu „Reforma SZP po roce 2020: Předkládání návrhů zpráv v Evropském parlamentu“