Návštěva rakouské Agrární komory a prohlídka místních farem

Zástupci ČMSZP navštívili kolegy v Rakousku, nevynechali jsme prohlídku farem, zpracovnu mléčných produktů do škol a v neposlední řadě i jednání s představiteli rakouské Agrární komory. Diskutovaná problematika zahrnovala: – vylidňování venkova – ochranu vody a půdy – generační obměnu – nutnost investic do nových technologií vč. vzdělávání zemědělců – …
Pokračování textu „Návštěva rakouské Agrární komory a prohlídka místních farem“

PS k SZP : Kompletní podkladové materiály k návrhům legislativy a nastavení strategického rámce ČR budoucí SZP

Vážení, zveřejňujeme Vám odkaz na podkladové materiály z jednání k SZP ze dne 11.10.2018.  K souborům lze přistoupit následováním odkazu níže. Platnost tohoto odkazu vyprší 31/10/18 v 23:59. https://esdileni.mze.cz/?u=Gr3B0ax7Si2zro2S&p=BLDUXJuN4XymH0uC

Informace nejen z EU

Francouzský parlament schválil nový návrh zákona o zemědělství „z pole na vydličku“: Návrh zákona, který schválil francouzský parlament, Národní shromáždění, jehož cílem je zlepšit postavení zemědělců regulováním minimálních. Cílem legislativy je zlepšit příjmy zemědělců, podpořit bioprodukci i lokální producenty s tím i zlepšit dobré životní podmínky zvířat.   Belgičtí zemědělci odsoudili omezené …
Pokračování textu „Informace nejen z EU“

Mzdové náklady rostou v nových členských státech skokovým způsobem – přinese tento vývoj odliv investic ?

Prof.Zelený již v roce 2016 uvedL: “ Německý „StreikReich“ už prostě nechce užívat (a platit) východoevropskou pracovní sílu, ale stahuje si zbývající pracovní místa zpět do Německa – pro Němce a jejich, dnes již nevyhnutelné migranty. Plná automatizace zaměstnává jen malý počet zahraničních zaměstnanců, při vyšší produktivitě a vyšších platech. Východoevropští subdodavatelé už nejsou potřební, jejich nízké mzdy jsou až příliš „vysoké“ . Zdroj: http://www.milanzeleny.com/cs-CZ/stranky/1/-/0/394/co-se-dje-a-proc
Ve druhém čtvrtletí roku 2018 byl v ČR 6-tý nejvyšší meziroční nárůst hodinových nákladů práce z evropské 28. Nejnižší nárůst hodinových nákladů práce byl zaznamenány v Lucembursku (+ 0,6%), Španělsku (+ 0,7%) a Nizozemsku (+ 0,9).

Novinky nejen z EU

  SZP by neměla sankcionovat velké podniky: Nizozemská a dánská delegace uvedly, že nová struktura společné zemědělské politiky (SZP) by neměla diskriminovat velké podniky na neformální radě ministrů zemědělství. Neočekávané zisky pro Švédsko a Maďarsko, Češi si pohorší:  Zemědělci ve Švédsku a v Maďarsku jsou v letošním roce díky devalvaci …
Pokračování textu „Novinky nejen z EU“

Novinky nejen z EU

Komise potvrzuje podporu ve výši 2,5 milionu EUR v odvětví španělských černých oliv: Podpora bude vyhrazena z rozpočtu roku 2019 na podporu zemědělsko potravinářských výrobků v EU. Evropská komise zvážila poskytnutí finanční podpory španělským výrobcům černých oliv, které byly zasaženy americkými tarifymi, oznámil výkonný ředitel EU. Mladí a dobře vyškolení …
Pokračování textu „Novinky nejen z EU“

Krátké aktuality nejen z EU

Členské státy využívají povolenou odchylku pro ekologizaci po dlouhotrvajícím suchu: Evropská komise na základě požadavků řady členských států EU odpověděla kladně a přijala rozhodnutí umožňující odchylky od určitých ekologických podmínek. K zemím, kterým bude udělena výjimka z důvodu nepříznivého počasí, patří Estonsko, Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Polsko, Dánsko, Švédsko a Finsko. …
Pokračování textu „Krátké aktuality nejen z EU“

Komise nabízí další podporu evropským zemědělcům – sucho

Komisař pro zemědělství Phil Hogan uvedl: „Komise je vždy připravena podporovat zemědělce zasažené suchem pomocí řady nástrojů, včetně vyšších záloh, odchylek od ekologických požadavků a státní podpory … Povzbuzuji všechny členské státy, aby se zabývaly všemi možnými opatřeními a podpatřeními stanovenými v našich právních předpisech. „ Návrh: zemědělci budou moci …
Pokračování textu „Komise nabízí další podporu evropským zemědělcům – sucho“

Legislativní návrhy Víceletého finančního rámce v kontextu SZP

Legislativní návrhy Víceletého finančního rámce (VFR)v kontextu SZP Komise prezentovala legislativní návrhy VFR v kontextu SZP. Pro SZP po roce 2020 v návrzích vyčleněno 365 miliard EUR. Zástupci Komise upozornili, že hlavními výzvami, se kterými se budoucí VFR musí vypořádat, je migrace a Vystoupení Velké Británie z Evropské Unie. Brexit způsobí, že v rozpočtu EU …
Pokračování textu „Legislativní návrhy Víceletého finančního rámce v kontextu SZP“

Evropský orgán pro pracovní příležitosti nebo Evropský inspektorát práce?

„Více než 200 tisíc Čechů pracuje v jiné členské zemi EU. Na jejich práva by měl nově dohlížet Evropský orgán pro pracovní příležitosti. Kritici však namítají, že se jedná o další zásah do národních kompetencí a že pracovní mobilita potřebuje spíše jasná a srozumitelná pravidla. „ „Orgán pro pracovní příležitosti …
Pokračování textu „Evropský orgán pro pracovní příležitosti nebo Evropský inspektorát práce?“