Zpráva z konference „Budoucnost českých zemědělců v horských a podhorských oblastech‘‘

Na začátku prvního listopadového týdne se uskutečnilo každoroční setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku Evropské unie v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Konference se těšila značnému zájmu odborné veřejnosti, o čemž také svědčí nebývale vysoký počet účastníků.

SZIF zahájí příjem žádostí 2. balíčku mimořádných podpor pro chovatele prasnic a dojnic

Od 15. listopadu začíná Státní zemědělský intervenční fond přijímat žádosti na další mimořádné opatření, které zlepší současnou situaci v živočišné výrobě. Jedná se o letos již druhý balíček mimořádných podpor pro chovatele prasnic a dojnic. Podpora se bude vyplácet podle počtu kusů zvířat evidovaných v Integrovaném registru zvířat (IZR). Celkem je pro české chovatele určena částka 559,2 milionu korun.

Informace ke spuštění vydávání rozhodnutí SAPS 2016 – žlutá karta

K 31. 10. 2016 začal SZIF vydávat rozhodnutí k dotační platbě na Jednotnou platbu na plochu (SAPS). Sazba pro tuto platbu byla stanovena na 3 514,54 Kč/ha. Stejně jako v loňském roce je žadatelům vyplácena záloha ve výši 70%. Doplatek bude vyplácen od 1. 12. 2016.

Zveřejněné prezentace z konference ve Skalském dvoře 7. – 8. listopadu 2016

„Budoucnost českých zemědělců v horských a podhorských oblastech“ Na začátku prvního listopadového týdne se uskutečnilo každoroční setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.