Zápis z 83. jednání Antibyrokratické komise MZe konaného dne 9. 6. 2016

Jednání se zúčastnila poslankyně ZV PSP ČR p. Margit Balaštíková, kterou pan předseda stručně obeznámil s činností a členy ABK. Rovněž byla domluvena spolupráce ZV PSP ČR prostřednictvím paní poslankyně se členy komise v rámci projednávání zeměd. legislativních norem a nejpalčivějších problémů, kterými se komise již dlouhodobě zabývá (evidence osázené …
Pokračování textu „Zápis z 83. jednání Antibyrokratické komise MZe konaného dne 9. 6. 2016“

Kompenzace Sucha 2015 – nápočet kusů/VDJ

Za účelem přípravy žádosti dotačního programu Sucho byl v IZR vytvořen speciální nápočet VDJ k 31.8.2015 zahrnující i VDJ prasat. Tento nápočet je k dispozici v menu IZR – Vyhledávání a přehledy/Intenzita chovu nová – Dotační titul: Sucho 2015. Původně uvažovaný typ výpočtu LFA neobsahuje nápočet VDJ prasat.

Nabídka spolupráce Ing. Františka Mušky, Ph. D. – efektivní ochrana rostlin

Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům stojí zemědělské podniky každoročně značné finanční částky. Možnosti jejich snížení je využití metod krátkodobé nebo dlouhodobé prognózy a signalizace. Ošetření se provádí na základě skutečného infekčního tlaku choroby nebo škůdce během vegetace.

Ministr Jurečka: Zemědělcům postiženým krizí navrhuji dočasně snížit daně a osvobodit je od platby pojištění

Aktuální situací v zemědělství se na svém dnešním jednání zabývala vláda. Ministr zemědělství Marian Jurečka v reakci na kritickou situaci některých producentů připravil sérii opatření na pomoc českým zemědělcům.