Zvláštní výbor pro zemědělství diskutoval budoucnost dobrovolných plateb vázaných na produkci i možnosti zastropování přímých plateb

Zvláštní výbor pro zemědělství, složený ze zemědělských atašé jednotlivých členských států EU, dne 05/02/2018 diskutoval reformu SZP po roce 2020 a její možné dopady na systém přímých plateb zemědělcům (Komise ve svém Sdělení k SZP navrhuje zvážit možnosti povinného zastropování, degresivitu plateb pro velké zemědělce, podporu lépe zacílenou na malé …
Pokračování textu „Zvláštní výbor pro zemědělství diskutoval budoucnost dobrovolných plateb vázaných na produkci i možnosti zastropování přímých plateb“

Německo dosáhlo dohody o koaliční vládě, nová vláda by měla podpořit zachování rozpočtu pro SZP po roce 2020

Nová vláda by podle prohlášení měla podpořit zachování rozpočtu pro SZP, finanční zdroje by ale měly být lépe zacílené na podporu příjmů zemědělců a na podporu produkce ve znevýhodněných oblastech. Pravděpodobnými kroky nové vlády bude snaha o ukončení podpory GMO, posílení ekologického zemědělství a bio produkce (v DE snaha o …
Pokračování textu „Německo dosáhlo dohody o koaliční vládě, nová vláda by měla podpořit zachování rozpočtu pro SZP po roce 2020“

Seminář – „INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE“ zdarma

1. 3. 2018 – BRNO hotel Voroněž Odborný seminář navazuje na cyklus přednášek o integrované ochraně rostlin věnovaných vybraným zemědělským komoditám. Cílem letošního semináře je představit specifika pěstební technologie v jedné z progresivních komodit – kukuřici. Zvýšení ploch této širokořádkové plodiny podnítila výstavba bioplynových stanic i v oblastech méně vhodných pro pěstování. Následné …
Pokračování textu „Seminář – „INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE“ zdarma“

Nová podpora chovu prasat vyjde ročně přibližně na 300 milionů korun

Ministr Jiří Milek podepsal nový program, díky kterému dostanou zemědělci podporu na vylepšení podmínek v chovech prasat. Přibližně 300 milionů korun tak půjde na ošetření proti nežádoucímu hmyzu nebo zmírnění tepelného stresu ve stájích v letním období. Dotaci z národních zdrojů schválila po desetiměsíčním vyjednávání Evropská komise. „Jde o národní …
Pokračování textu „Nová podpora chovu prasat vyjde ročně přibližně na 300 milionů korun“

Představitelé ČMSZP jednali s ostatními odbornými zemědělskými organizacemi

Ze závěrů úzkého vedení a VH jednoznačně vyplynula potřeba postupně vyzvat k jednání všechny odborné nevládní neziskové organizace.  „I přesto, že vláda je v demisi, je třeba myslet dopředu. Nesmí dojít k zastavení některých úkonů , které by ovlivnily každodenní život zemědělců. Proto je třeba být stále aktivní  a nepřestat jednat.“ …
Pokračování textu „Představitelé ČMSZP jednali s ostatními odbornými zemědělskými organizacemi“

Daňová volba pro podnikatele a pronajímatele

Podnikatelé a pronajímatelé mají možnost volby: Nižší paušální výdaje a sleva na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti, nebo vyšší výdajový paušál, ale bez slevy a daňového zvýhodnění. Podnikatelé a pronajímatelé uplatňující výdaje procentem z příjmů (tzv. výdajové paušály), u nichž částka základu daně z podnikání nebo nájmu (popř. v součtu obojího) převyšuje polovinu celkového …
Pokračování textu „Daňová volba pro podnikatele a pronajímatele“

Evropská komise zřejmě obětuje hovězí maso – ČSCHMS

  30.01.2018,  Kamil Malát   Evropská komise zřejmě obětuje hovězí maso ve prospěch uzavření dohody s jihoamerickými státy ve sdružení Mercosur. Rozhovory o obchodní dohodě mezi EU a Mercosurem nadále pokračují, nicméně před dnešním plánovaným jednáním proběhly diskuse, které údajně vyústily v dohodu o nutnosti posílení nabídky ze strany EU …
Pokračování textu „Evropská komise zřejmě obětuje hovězí maso – ČSCHMS“

Možnost zahájení zemědělské činnosti

Budete se moci seznámit s aktuálním zněním podmínek pro získání dotace ZČMZ, prodiskutovat přímo Váš podnikatelský záměr nebo načerpat inspiraci pro Vaše hospodaření. Termíny a lektoři: 13. únor – Veselíčko 68, 751 25 28. únor – Mírové náměstí 39, 4070 01 Jílové 23. únor – Kunčice pod Ondřejníkem 8 (H-resort), 739 13 …
Pokračování textu „Možnost zahájení zemědělské činnosti“

Zemědělství – 4. čtvrtletí a rok 2017

Výroba masa klesla, nákup i cena mléka vzrostly   Ve 4. čtvrtletí 2017 bylo na jatkách vyrobeno 114 124 tun masa. Produkce hovězího masa meziročně klesla o 4,0 %, vepřového o 0,6 %, kdežto produkce drůbežího masa se zvýšila o 2,0 %. Nákup mléka od producentů vzrostl na 709 929 tis. litrů, tj. o 10,4 %. …
Pokračování textu „Zemědělství – 4. čtvrtletí a rok 2017“

Semináře před 6. kolem příjmu žádost – Brno, Plzeň, HK

Před 6. kolem příjmu žádostí na projektová opatření PRV, které proběhne v dubnu připravuje MZe 3 semináře pro veřejnost k podmínkám pro podání Žádostí o dotaci na projektová opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 v rámci 6. kola příjmu žádostí.
Semináře proběhnou v následujících termínech:
 20. února 2018 – Brno
 22. února 2018 – Plzeň
 1. března 2018 – Hradec Králové
Program na tyto semináře bude zveřejněn v první polovině února na webu www.eagri.cz/prv v sekci Aktuality společně s Pravidly pro 6. kolo příjmu žádostí. Zároveň bude zahájena registrace na semináře.
Po uskutečnění seminářů budou rovněž k dispozici prezentace ze seminářů ke stažení. Informace o 6. kole příjmu žádostí včetně Pravidel pro žadatele naleznete na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv v sekci „Aktuality“ a Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci „Program rozvoje venkova 2014–2020“.