Aktualita z Bruselu

Evropský parlament schválil návrh Komise ohledně zákazu používání pesticidů na tzv. produktivních plochách využívaných v ekologickém zájmu.   Přestože Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova hlasoval proti návrhu Komise ohledně zákazu aplikace pesticidů na produktivních plochách využívaných v ekologickém zájmu (EFA), poslanci Evropského parlamentu na plenárním zasedání tento návrh dne …
Pokračování textu „Aktualita z Bruselu“

4. kolo příjmu žádostí v rámci programů Investiční a Provozní úvěry PGRLF

Termín zahájení příjmu žádostí je stanoven na 26. 6. 2017 v 7:30h. (K ukončení příjmu žádostí stávajícího 3. kola dojde 23. 6. 2017). Žádosti bude možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře uveřejněného na stránkách www.pgrlf.cz v sekci „Podat žádost“. Dneškem jsou na výše uvedených internetových stránkách uveřejněny Pokyny Investičních a Provozních …
Pokračování textu „4. kolo příjmu žádostí v rámci programů Investiční a Provozní úvěry PGRLF“

Kulatý stůl

Dne 20. června 2017 v 16:00 se koná v prostorách MZe jednání u Kulatého stolu s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. Témata jednání jsou uvedeni níže.   POZVÁNKA NA KULATÝ STŮL MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ 20.6.2017

Snížení a změna prostorového vymezení ostatních ANC

V úterý 2. května 2017 se na MZe konalo další jednání k pracovní skupiny ohledně redefinice LFA oblastí.
JRC vzneslo požadavky především v rámci biofyzikálních kritérií na úpravu některých podkladových dat, z kterých vycházelo MZe, což má za následek snížení a změnu prostorového vymezení ostatních ANC.

Aktuální situace v problematice redefinice LFA

V souvislosti s probíhajícím vyjednáváním a obhajobou přístupu ČR je nicméně nezbytné zmínit skutečnost, že některé v současnosti vznášené připomínky EK mohou mít negativní dopad na celkové vymezení LFA v ČR a jejich důsledkem by mohl být i pokles vymezených oblastí oproti původnímu návrhu.