Webinář „Exportní příležitosti v USA v oblasti zemědělství a potravinářství s ohledem na nové trendy a Covid“

Webinář „Exportní příležitosti v USA  v oblasti zemědělství a potravinářství s ohledem na nové trendy a Covid“, který se uskuteční ve středu 9. prosince od 15,00 hod SEČ. Bližší informace o webináři lze najít v přiložené pozvánce. Na akci je nutné se registrovat na tomto odkazu – https://forms.gle/MEjkyFVAECyEtDQp7   1.Webinář (15:00 …
Pokračování textu „Webinář „Exportní příležitosti v USA v oblasti zemědělství a potravinářství s ohledem na nové trendy a Covid““

9.F.E. REGIONÁLNÍ PŘENOS INFORMACÍ

Jedná se o konzultační a metodickou pomoc zemědělským podnikům formou šíření informací o opatřeních Programu rozvoje venkova a o aktuálních problémech při realizaci společné zemědělské politiky. Rovněž o transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe. V tomto dotačním programu jde o formu vstupních konzultací (telefonické, e-mailové, osobní), webových stránek, odborných/výukových …
Pokračování textu „9.F.E. REGIONÁLNÍ PŘENOS INFORMACÍ“

SZIF bude přijímat žádosti organizací, které se starají o distribuci potravin lidem v nouzi

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spustí už 1. prosince příjem žádostí o dotace. Ty podpoří provoz potravinových bank. O dotaci budou moci v České republice zažádat i další subjekty s humanitárním zaměřením, které v době opatření proti šíření onemocnění Covid-19 pomáhaly s distribucí potravin. Ministerstvo zemědělství zveřejnilo Zásady pro nový …
Pokračování textu „SZIF bude přijímat žádosti organizací, které se starají o distribuci potravin lidem v nouzi“

Webinář „Zajištění zahraničních pracovníků v zemědělství, potravinářství a lesnictví – příprava na rok 2021“

v letošním roce se v návaznosti na opatření související s šířením onemocnění covid-19 projevily problémy související se zaměstnáváním zahraničních pracovníků. Situace z jara i podzimu letošního roku ukázaly na některá úskalí, na které bychom chtěli české firmy před následující sezónou upozornit tak, aby nepředstavovaly problém pro zajištění zemědělské a potravinářské produkce a lesnických …
Pokračování textu „Webinář „Zajištění zahraničních pracovníků v zemědělství, potravinářství a lesnictví – příprava na rok 2021““

Zápis z Pracovní skupiny Nařízení vlády pro plošná opatření a doplnění informace pro PS MV ve věci Zařazení kmínu kořenného v titulu EZ Pěstování zeleniny a speciálních bylin

Zápis z Pracovní skupiny Nařízení vlády pro plošná opatření konané dne 23. 10. 2020 online 1. Obecné  Úvodem představil Ing. Kuna informace k vyjednávání SZP, na které navazují i představované změny v nařízeních vlády. Dne 21. 10. 2020 proběhla rada ministrů zemědělství, kde byl schválen obecný přístup k legislativě SP SZP i horizontálnímu nařízení.  Diskutuje …
Pokračování textu „Zápis z Pracovní skupiny Nařízení vlády pro plošná opatření a doplnění informace pro PS MV ve věci Zařazení kmínu kořenného v titulu EZ Pěstování zeleniny a speciálních bylin“

Zápis z jednání Pracovní skupiny MV PRV 2014-2020 k preferenčním kritériím pro operaci 6.4.2 Podpora agroturistiky (dále jen PS)

    Místo: Skype videokonference Datum konání: 26. 10. 2020   Přítomní: MZe, Řídicí orgán PRV: Ing. Tabery, Ing. Dvořáková, Ing. Kubů, Mgr. Kubíková, Mgr. Marková, MZe: Ing. Čech SZIF: Ing. Adamcová, Ing. Anton, Ing. Gogoláková, Ing. Salačová, Mgr. Gregušová, Ing. Vacek, Ph.D. Agrární komora ČR: Ing. Hlaváček, CSc., Ing. Doležal MMR: …
Pokračování textu „Zápis z jednání Pracovní skupiny MV PRV 2014-2020 k preferenčním kritériím pro operaci 6.4.2 Podpora agroturistiky (dále jen PS)“

SZP po roce 2020: dopady stanovisek Evropského parlamentu a Rady na rozvoj venkova, vývoj v trialogu

Trialogy k SZP byly zahájeny 10/11/2020 na společném supertrialogu, během kterého byly diskutovány všechny tři části balíčku SZP – Strategické plány, Horizontální otázky, a Společná organizace trhu. Trialogy by měly probíhat nejméně do dubna 2021. Strategické plány: Pozice Rady – 20 % pro eko-schémata z obálky pro I. pilíř; příspěvek welfare k životnímu prostředí a klimatu …
Pokračování textu „SZP po roce 2020: dopady stanovisek Evropského parlamentu a Rady na rozvoj venkova, vývoj v trialogu“

COVID: aktuality od 23.11.2020

Omezení pohybu Platí zákaz nočního vycházení od 23:00 do 05:00, doposud byl zákaz od 21:00 do 05:00. Shromažďování Lidé se budou moci nově scházet v šesti. Obchody Vybrané obchody budou moci mít nově otevřeno do 23. hodin. Zavřené budou v neděli a ve státní svátky. Maloochchod Umožněn jen prodej základních …
Pokračování textu „COVID: aktuality od 23.11.2020“

Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice je předpis Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství. Plnění nitrátové směrnice je povinné ve zranitelných oblastech, které jsou vymezeny v hranicích katastrálních území. Zranitelné oblasti jsou oblasti, kde se vyskytují vody …
Pokračování textu „Nitrátová směrnice“

Ministr Toman na jednání Rady ministrů EU: Africký mor prasat způsobuje výrazné ekonomické ztráty, chovy domácích prasat musíme důsledně chránit

16.11.2020 Tisková zpráva – V boji proti africkému moru prasat (AMP) je nutná úzká spolupráce v příhraničních oblastech, důsledná výměna informací i efektivní a rychlá finanční pomoc zasaženým členským státům a podnikatelským subjektům. Řekl to ministr zemědělství Miroslav Toman při dnešním videokonferenčním jednání Rady ministrů zemědělství EU. Ministři se zabývali …
Pokračování textu „Ministr Toman na jednání Rady ministrů EU: Africký mor prasat způsobuje výrazné ekonomické ztráty, chovy domácích prasat musíme důsledně chránit“