Českomoravská společnost chovatelů – novinky

UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE PRASAT III. Elektronická hlášení seznamu dočasných hospodářství prasat UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE PRASAT II. Upřesnění k odsunu na dočasné hospodářství (kód události 75) UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE PRASAT I. Úprava pokynů pro chovatele prasat ——————————————————————— STATISTIKY ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE Aktualizované statistické přehledy z jednotlivých oblastí činnosti. ————————————————————————–

Upozornění SVS v souvislosti s několika případy Aujeszkyho choroby u loveckých psů

Na několika místech České republiky došlo v závěru loňského roku k úhynu loveckých psů na Aujeszkyho chorobu. Všichni uhynulí psi se krátce před svou smrtí účastnili naháněk na černou zvěř, od které se s největší pravděpodobností nakazili. Státní veterinární správa (SVS) připomíná riziko, které domácím zvířatům hrozí při kontaktu s prasaty divokými, vývrhy z ulovených prasat …
Pokračování textu „Upozornění SVS v souvislosti s několika případy Aujeszkyho choroby u loveckých psů“

V ČR bylo po třech letech potvrzeno ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky

Tisková zpráva – V České republice byl po třech letech potvrzen výskyt vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky). Ohnisko nákazy se nachází v malochovu drůbeže v obci Štěpánov nad Svratkou v Kraji Vysočina. Nákazu do chovu zřejmě zavlekli volně žijící vodní ptáci. Jedná se o vysoce patogenní subtyt H5N8 smrtelný …
Pokračování textu „V ČR bylo po třech letech potvrzeno ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky“

Ministr Toman: Základní kostra návrhu ústavního zákona na ochranu vody je hotová, chci ji co nejdříve projednat s jednotlivými poslaneckými kluby

15.1.2020 Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství s odborníky zpracovalo návrh ústavního zákona na ochranu vody, který bude po zapracování finálních připomínek předložen parlamentním frakcím k podání poslaneckého návrhu do legislativního procesu. Uvedl to ministr zemědělství Miroslav Toman na dnešním, již čtvrtém, setkání u kulatého stolu s právními experty, zástupci ministerstev, …
Pokračování textu „Ministr Toman: Základní kostra návrhu ústavního zákona na ochranu vody je hotová, chci ji co nejdříve projednat s jednotlivými poslaneckými kluby“

Informace pro žadatele AEKO a EZ

Změny v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření a v opatření Ekologické zemědělství Dne 1. ledna 2020 nabyla účinnosti  nařízení vlády č. 332/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství,  nařízení vlády č. 351/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., …
Pokračování textu „Informace pro žadatele AEKO a EZ“

Brussel GEOPA COPA – projekt pro zvyšování přitažlivosti zemědělské práce byl podpořen

V rámci loňského roku se ČMSZP podařilo prosadit, že další téma, které mu je třeba se věnovat je zvyšování zájmu o zemědělství. A to nejen při náboru studentů, pracovníků, ale i u širší veřejnosti, která je často pod vlivem mnoha matoucích informací. Prvním krokem projektu bude sběr dat mezi jednotlivými …
Pokračování textu „Brussel GEOPA COPA – projekt pro zvyšování přitažlivosti zemědělské práce byl podpořen“

Povinnost pro bramboráře

S účinnosti Nařízení EP a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům od 14.12.2019  je povinná registrace profesionálních provozovatelů (pěstitelů, balitelů, skladovatelů brambor), kteří  uvádějí brambory  do oběhu.  Registrace již dříve zaregistrovaných subjektů je i nadále platná. Formát stávajícího registračního čísla se však od 14. 12. 2019 mění na CZ-xxxx (příklad: …
Pokračování textu „Povinnost pro bramboráře“

SZIF zahájil vydávání rozhodnutí na telata masného typu, Greening a Přechodné vnitrostátní podpory

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dalších dotací, o které si zemědělci požádali v loňském roce. Tento týden se začalo s vydáváním rozhodnutí v rámci tří dotačních titulů. Od včerejšího dne jsou vydávána rozhodnutí na VCS – telata masného typu. Počínaje dneškem následují rozhodnutí na Greening a Přechodné …
Pokračování textu „SZIF zahájil vydávání rozhodnutí na telata masného typu, Greening a Přechodné vnitrostátní podpory“

SZIF vydává rozhodnutí na masná telata

SZIF vydává rozhodnutí na masná telata Státní zemědělský intervenční fond dnes začal vydávat první rozhodnutí letošního roku. Tentokrát se jedná o rozhodnutí na telata masného typu, která patří mezi tzv. citlivé komodity na které jsou směrovány podpory vázané na produkci (VČS). Mezi 6.527 žadatelů, kteří splnili podmínky pro přiznání této platby, …
Pokračování textu „SZIF vydává rozhodnutí na masná telata“