3.a. Biologická ochrana rostlin jako náhrada chemické ochrany – Výklad k bodu Zásad 5 n)

Výklad k bodu Zásad 5 n) 5 Podmínky poskytnutí dotace n) V případě ploch plodin uvedených v bodě 4 Dotace, které nejsou evidovány v LPIS, a zároveň v případě, že plodiny budou vysety/vysázeny na pronajatém/propachtovaném pozemku nebo na pozemku, ke kterému je zřízeno právo stavby, musí žadatel prokázat oprávnění k …
Pokračování textu „3.a. Biologická ochrana rostlin jako náhrada chemické ochrany – Výklad k bodu Zásad 5 n)“

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství

26.5.2020 Souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí. Od 26. 5. platí povolení vstupu do ČR pro občany EU za účelem ekonomické činnosti, sezónní pracovníky a pracovníky do potravinářství ze zemí mimo EU s platnými pobytovými tituly – viz odkaz Ministerstva zemědělství. Aktuálně je pro příjezd pracovníků z Ukrajiny …
Pokračování textu „Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství“

Rozhovor nejen o situaci s COVID19: „Já osobně chci věřit, že pro zemědělce to bude příležitost a ne hrozba.“ říká majitel rodinného podniku FYTO Králík s.r.o.

Farmářské listy – FYTO Králík s.r.o. Farmářské listy – elektronický zpravodaj Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Vydává: Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2  Praha 7 Kontakt: Ing. Karolína Menclová

Vážená paní,
Vážený pane,

v návaznosti na předchozí komunikaci si Vás dovoluji informovat o změně, kterou přinesla revize Ochranného opatření ministerstva zdravotnictví k přeshraničnímu pohybu ze dne 25.5. 2020 (viz příloha).
 
Nově je od dnešního dne, kromě sezónních pracovníků do zemědělství, umožněno žádat o krátkodobá a dlouhodobá pracovní víza ČR i pracovníkům do potravinářské výroby a těmto osobám je následně umožněn vstup do ČR (podmínkou je platné vízum vydané po 11. květnu 2020).

Postup pro preferenční vyřízení žádosti o krátkodobá a dlouhodobá sezónní místa na Ukrajině na ZÚ Kyjev a GK Lvov se nemění – firmy musejí poslat řádně vyplněnou tabulku se seznamy žadatelů na MZe. S ohledem na podmínky pro sezónní práce (a vyhlášku č.322/2017) však uchazeči o práci v potravinářské výrobě musí žádat o schengenské (nesezónní) vízum!!!

Pro přehlednost proto shrnuji, o která víza lze žádat:

krátkodobá sezónní víza typu C – zemědělství,
dlouhodobá sezónní víza typu D- zemědělství,
krátkodobá víza typu C – potravinářství,
dlouhodobá víza typu D – potravinářství.

S ohledem na snahu Ministerstva zemědělství o co nejhladší a nejrychlejší průběh vyřízení žádostí Vás a Vaše členy prosím, abyste apelovali na Vaše členy, aby zaměstnávali ukrajinské pracovníky pokud možno napřímo a využívali pracovních agentur pouze za účelem zprostředkování náboru, potřebné administrativy a vstupu pracovníků na území.

Pokud to z nějakých důvodů není možné a potravinářské firmy mají smluvní vztah pouze s agenturou/agenturami, je nutné, aby agentury k jednotlivým uchazečům vždy doplnily ještě název a IČO firmy, u které bude uchazeč pracovat a kontaktní osobu této firmy.

Kompletně vyplněné tabulky včetně aktuálních kontaktů na žadatele i zaměstnavatele a informace, zda bude žádost podávána na ZÚ Kyjev či GK Lvov i nadále zasílejte Vy nebo Vaši členové na adresy Jiri.Sir@mze.czKarolina.Bartosova@mze.czJan-Petr.Roman@mze.cz a Jan.Srb@mze.cz.

I nadále rovněž platí, že zásadní při podání žádosti o vízum je doložení kopie pracovní smlouvy + originál nebo kopie povolení ÚP. Pokud žadatel o povolení k sezónnímu zaměstnání již na ÚP požádal, ale to dosud nebylo uděleno, uvede v žádosti  číslo jednací žádosti o povolení k sezónnímu zaměstnání a současně také název pobočky Úřadu práce České republiky, u které o něj požádal. S Ministerstvem práce a sociálních věcí a s úřady práce je domluveno, že budou žádosti o sezónní povolení vyřizovat urgentně. Pokud byste se setkali s problémy, neváhejte nás kontaktovat.
Kompletní informace týkající se aktuálních podmínek vstupu zahraničních pracovníků do ČR za účelem práce v zemědělství a potravinářství jsou uvedeny na webu MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/aktualni-informace-pro-ceske-firmy-ke-1.html
Vyřízení žádosti trvá zpravidla 5 pracovních dnů, s ohledem na značný zájem a současné kapacity GK Lvov. Vízová činnost na ZÚ Kyjev by měla být obnovena v příštích dnech.

Termín pro podání žádosti o vízum se řídí kapacitami konzulárních oddělení do doby, než budou znovu otevřena vízová střediska – budeme vás obratem informovat, doté doby nelze vízovou agendu urychlit.

S pozdravem

Ing. Jiří Šír
náměstek pro řízení sekce EU a zahraničních vztahů

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00  Praha 1
Tel.: +420 221 812 474
Jiri.Sir@mze.cz
www.eagri.cz

PŘIPOMÍNÁME: Příjem žádostí o dotaci pro dotační období 2021 – dotační program 19.A. QCZ

5.5.2020 Dne 5. května 2020 Státní zemědělský intervenční fond uveřejnil na svých webových stránkách výzvu k přijímání žádostí (dříve příjem předžádostí) o dotaci dotačního programu 19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ. V souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro …
Pokračování textu „PŘIPOMÍNÁME: Příjem žádostí o dotaci pro dotační období 2021 – dotační program 19.A. QCZ“

NOVÁ POVINNOST EVIDOVAT neveřejné čerpací stanice pohonných hmot na MPO do 30.5.2020

chtěla bych Vás a kolegy  upozornit na povinnost k naftě resp. k povinné evidenci neveřejných čerpacích stanic pohonných hmot) platných od 1.4.2020 (v souvislosti se změnami zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů, účinnými od 01. 04. 2020 (novela 48/2020 Sb.)). Mezi nově definované tzv. výdejní jednotky jsou …
Pokračování textu „NOVÁ POVINNOST EVIDOVAT neveřejné čerpací stanice pohonných hmot na MPO do 30.5.2020“

Ministryně Maláčová na vládě prosadila rozšíření programu Antivirus. Má pomoci ochránit další stovky tisíc pracovních míst

Vláda na dnešním jednání schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na další finanční pomoc firmám. Jedná se o tzv. režim C programu Antivirus, tedy odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Cílem opatření je zmírnit ekonomické dopady epidemie nemoci COVID-19 na zaměstnavatele a zejména na …
Pokračování textu „Ministryně Maláčová na vládě prosadila rozšíření programu Antivirus. Má pomoci ochránit další stovky tisíc pracovních míst“

Vláda ČR schválila pravidla nového programu poskytování podpory PGRLF Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru

25. květen 2020, Praha Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. připravilo zcela nový program Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru, jehož pravidla pro poskytování podpor byla dnešním dnem schválena vládou ČR. Během dnešního jednání vlády ve Strakově akademii byla projednána pravidla nového program …
Pokračování textu „Vláda ČR schválila pravidla nového programu poskytování podpory PGRLF Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru“

České potraviny v českých obchodech

České obchody by již v příštím roce měly povinně nabízet 55 % českých potravin. Jejich podíl by se měl postupně navyšovat tak, aby v roce 2027 dosáhl 85 %. Počítá s tím pozměňovací návrh předložený skupinou českých poslanců z různých politických skupin v čele s Margitou Balaštíkovou (ANO).   „Pokud si věci vyrábím sama, zavřené hranice …
Pokračování textu „České potraviny v českých obchodech“

SVS: prodej ze dvora

V závěru minulého týdne byla aktualizována brožura PRODEJ ZE DVORA Na následujícím odkazu naleznete platnou aktualizovanou verzi publikace k Vašemu využití a případnému šíření: https://www.svscr.cz/legislativni-pozadavky-na-zpracovani-vlastni-produkce-a-prodej-maleho-mnozstvi-vlastnich-produktu/.   Legislativní požadavky na zpracování vlastní produkce a prodej malého množství vlastních produktů ZDROJ: SVS