Údaje o odstřelu vypovídají o výskytu zvěře

Statistika myslivosti zaznamenala rekordní odstřely jelenů, daňků a muflonů, ale naopak velký propad ulovené černé zvěře. Vyplývá to z publikace ČSÚ Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře, která obsahuje data za období od 1. dubna 2018 do 31. března 2019.  Výsledky mysliveckého hospodaření představují zřejmě historicky nejdéle publikovaná data v tomto oboru. To platí zejména …
Pokračování textu „Údaje o odstřelu vypovídají o výskytu zvěře“

Konference „Přesné zemědělství v praxi“.

V případě vašeho zájmu je nutná registrace na webu www.leadingfarmers.cz, a to do 18. listopadu.

Více informací  najdete v příloze nebo na webových stránkách www.leadingfarmers.cz

 

Kdy: 26. listopadu

Kde: Choťovicích u Kolína v Hotelu Na Farmě

 

nebo

 

Kdy: 27. listopadu

Kde: v Olomouci v Hotelu Prachárna.

 

Rozpočet EU na rok 2020: Rada nemůže přijmout změny Evropského parlamentu

Rada informovala Evropský parlament, že nemůže přijmout všechny změny týkající se rozpočtu EU na rok 2020, které Parlament dnes přijal na plenárním zasedání. Následuje tedy třítýdenní dohodovací řízení běžící ode dne 29. října. Rada a Parlament by měly dosáhnout shody do 18. listopadu. Ve svém návrhu rozpočtu na rok 2020 Komise navrhla …
Pokračování textu „Rozpočet EU na rok 2020: Rada nemůže přijmout změny Evropského parlamentu“

Evropský orgán pro pracovní záležitosti zahajuje činnost – ELA

Slavnostním zahájením a prvním zasedáním správní rady začíná fungovat Evropský orgán pro pracovní záležitosti. Činnost byla zahájena dva roky poté, co předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker oznámil záměr zřídit takový úřad ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017 před Evropským parlamentem. Předseda Juncker při této příležitosti uvedl: „Evropský orgán pro pracovní záležitosti je milníkem v našem úsilí …
Pokračování textu „Evropský orgán pro pracovní záležitosti zahajuje činnost – ELA“

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro implementaci a SRP PRV a Tematické pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení PRV na období 2014-2020

Program PS a TPS:   1) Aktuální stav implementace a výhled na rok 2020 2) Modifikace PRV 2014 – 2020 3) Aktivity v oblasti evaluace 4) Prezentace hodnotitele on-going Hodnocení PRV 2014-2020   Ad 1) Aktuální stav implementace a výhled na rok 2020 ŘO Tabery přivítal přítomné, zahájil pracovní skupinu (dále …
Pokračování textu „Zápis z jednání Pracovní skupiny pro implementaci a SRP PRV a Tematické pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení PRV na období 2014-2020“

Připomínáme: Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí na DP 20.C „Zlepšení životních podmínek v chovu prasat“ pro rok 2020

4.9.2019 A Výzva k podávání žádostí na dotační program 20.C „Zlepšení životních podmínek v chovu prasat“ pro plnění účelu dotace v období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 pro dotační podprogramy 20.C.a až 20.C.g. Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí na národní dotační program 20.C „Zlepšení životních podmínek v chovu prasat“ pro …
Pokračování textu „Připomínáme: Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí na DP 20.C „Zlepšení životních podmínek v chovu prasat“ pro rok 2020“

Připomínáme: Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro rok 2020 na DP 20.D.

5.9.2019 Výzva Ministerstva zemědělství žadatelům o dotaci na národní dotační program 20.D. pro rok 2020 k podávání předběžných žádostí v termínu od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019. Vlastní vyhlášení dotačního programu 20.D. pod názvem Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka bude provedeno zveřejněním Zásad, …
Pokračování textu „Připomínáme: Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro rok 2020 na DP 20.D.“

Připomínáme: Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro rok 2020 na DP 20.A.

5.9.2019 Výzva Ministerstva zemědělství žadatelům o dotaci na národní dotační program 20.A. pro rok 2020 k podávání předběžných žádostí v termínu od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019. Vlastní vyhlášení dotačního programu 20.A. pod názvem Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic bude provedeno zveřejněním Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro …
Pokračování textu „Připomínáme: Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro rok 2020 na DP 20.A.“

Výroční zpráva za rok 2018 PRV

Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2018. Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2018 byla schválena MV PRV dne 19. června 2019. Evropská komise po vypořádání technických připomínek zprávu přijala dne 21. října 2019. Přílohy Výroční zpráva o provádění   (PDF, 7 …
Pokračování textu „Výroční zpráva za rok 2018 PRV“