Tisková zpráva SZIF – Výplaty podpor Jednotné žádosti v nové SZP

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jako administrátor žádostí o zemědělské dotace považuje vzhledem k opakovaným dotazům za potřebné znovu vysvětlit důvody změn v harmonogramu výplat podpor Jednotné žádosti, ke kterým došlo od minulého roku s ohledem k novému nastavení Společné zemědělské politiky (SZP). S těmito změnami, které se promítnou do …
Pokračování textu „Tisková zpráva SZIF – Výplaty podpor Jednotné žádosti v nové SZP“

Upozornění pro zemědělce – pachtovní smlouva s SPÚ

Zemědělci, kteří uzavřeli speciální pachtovní smlouvu se Státním pozemkovým úřadem na pozemky, na které měla být podána žádost o zařazení do PRV do agroenvironmentálně-klimatického opatření (nařízení vlády č. 75/2015 Sb.) nebo do opatření ekologické zemědělství (nařízení vlády č. 76/2015 Sb.), mají za povinnost doložit do 30. června 2016 na SPÚ kladné Rozhodnutí o zařazení vystavené Státním …
Pokračování textu „Upozornění pro zemědělce – pachtovní smlouva s SPÚ“

Ministr zemědělství Jurečka se sešel s generálním ředitelem EK pro zemědělství a rozvoj venkova Plewou

  Tíživá situace na trhu s mlékem a vepřovým masem byla hlavní tématem dnešního setkání ministra zemědělství Mariana Jurečky a generálního ředitele Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova Jerzyho B. Plewy. Jednali také o situaci v sektoru cukru a cukrovky, důsledcích silných jarních mrazů a o zjednodušení Společné zemědělské …
Pokračování textu „Ministr zemědělství Jurečka se sešel s generálním ředitelem EK pro zemědělství a rozvoj venkova Plewou“

Návrh zápisu ze 4. jednání PS LFA včetně prezentací

PS se shodla, že diferenciace na základě závažnosti přírodního znevýhodnění je spravedlivou a relevantní kategorizací pro území ostatních LFA. Sazby pro ostatní oblasti by neměly převyšovat sazby pro horské oblasti.

Zápis z 83. jednání Antibyrokratické komise MZe konaného dne 9. 6. 2016

Jednání se zúčastnila poslankyně ZV PSP ČR p. Margit Balaštíková, kterou pan předseda stručně obeznámil s činností a členy ABK. Rovněž byla domluvena spolupráce ZV PSP ČR prostřednictvím paní poslankyně se členy komise v rámci projednávání zeměd. legislativních norem a nejpalčivějších problémů, kterými se komise již dlouhodobě zabývá (evidence osázené …
Pokračování textu „Zápis z 83. jednání Antibyrokratické komise MZe konaného dne 9. 6. 2016“

Kompenzace Sucha 2015 – nápočet kusů/VDJ

Za účelem přípravy žádosti dotačního programu Sucho byl v IZR vytvořen speciální nápočet VDJ k 31.8.2015 zahrnující i VDJ prasat. Tento nápočet je k dispozici v menu IZR – Vyhledávání a přehledy/Intenzita chovu nová – Dotační titul: Sucho 2015. Původně uvažovaný typ výpočtu LFA neobsahuje nápočet VDJ prasat.