Pravidla 1. kola příjmu žádostí SP SZP a 16. kola včetně metodiky ke střetu zájmů

1. kola příjmu žádostí SP SZP a příslušná Pravidla pro žadatele. V dalším bloku potom k 16. kolu PRV. Zveřejněny byly v pátek 2. června 2023 na webu MZe na subportálu Dotace.

 

Intervence Alokace (Kč)
33.73 – Investice do zemědělských podniků 4 856 343 174
34.73 – Investice do zpracování zemědělských produktů 2 380 000 000
49.75 – Zahájení činnosti mladého zemědělce 682 515 040
51.77 – Inovace při zpracování zemědělských produktů 95 200 000
53.77 – Podpora operačních skupin a projektů EIP 267 750 000
Celkem 8 281 808 214

 

 

de jsou odkazy na jednotlivé zveřejněné dokumenty:

 

Pravidla pro 1. kolo SP SZP

 

Zde jsou odkazy na jednotlivé zveřejněné dokumenty:

Pravidla pro 1. kolo SP SZP

TZ: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/aktuality/x1-kolo-prijmu-zadosti-intervenci.html

33.73 – https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/rozvoj-venkova/x33-73-investice-do-zemedelskych-podniku/

34.73 – https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/rozvoj-venkova/x34-73-investice-do-zpracovani/

49.75 – https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/rozvoj-venkova/x49-75-zahajeni-cinnosti-mladeho/

51.77 – https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/rozvoj-venkova/x51-77-inovace-pri-zpracovani/

53.77 – https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/rozvoj-venkova/x53-77-podpora-operacnich-skupin-a/

Metodika ke střetu zájmů – https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/zakladni-informace/metodika-ke-stretu-zajmu/

Pravidla pro 16. kolo PRV –

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x16-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m01-predavani-znalosti-a-informacni-akce/x1-1-1-vzdelavaci-akce/x16-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-1.html

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m01-predavani-znalosti-a-informacni-akce/x1-2-1-informacni-akce/x16-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-1.html