Konference „Budoucnost českého zemědělství“.

Během veletrhu TECHAGRO proběhne v úterý 10. dubna v Rotundě pavilonu A konference „Budoucnost českého zemědělství“. Této akci byl dán přívlastek „národní“ a cílem této akce je jak ukázat směr vývoje českého zemědělství s přihlédnutím ke klimatické změně, vysychání krajiny a extrémům počasí, tak naznačit souvislosti zemědělství s průmyslem a …
Pokračování textu „Konference „Budoucnost českého zemědělství“.“

Včelstva v LPIS a na PF – oznamování aplikace přípravků zemědělcem není již nutné přes Obecní úřad

Od 5. 3. 2018 je na Portále farmáře tak i ve veřejném LPIS zpřístupněna nová funkcionalita a to zobrazování stanovišť včelstev. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky. Jednou ze základních priorit tohoto systému bylo dosáhnout digitalizovaný zdroj informací o stanovištích včelstev, a to v souladu se všemi právními předpisy. …
Pokračování textu „Včelstva v LPIS a na PF – oznamování aplikace přípravků zemědělcem není již nutné přes Obecní úřad“

DOTAČNÍ VÝZVA : Program péče o krajinu přijímá nové žádosti

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu, konkrétně z Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C). Program se týká drobnějších projektů. PPK B se …
Pokračování textu „DOTAČNÍ VÝZVA : Program péče o krajinu přijímá nové žádosti“

Program Zemědělec – nákup plemenných zvířat od PGRLF

Program Zemědělec – nákup plemenných zvířat ČSCHMS informoval o tom, že doatční program na nákup plemenných jalovic nebude v rámci národních dotací otevřen – fungoval předchozí dva roky. Cílem programu je podpora investice na nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty stáda za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky: • jedná …
Pokračování textu „Program Zemědělec – nákup plemenných zvířat od PGRLF“

GDPR aneb vymeťte skříně, jestli tam náhodou nejsou kostlivci

Asi nikomu z nás neuniklo to, že se blíží 25. květen . Tímto dnem vstoupí v platnost nové  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů*  vycházející z klávesnice evropských zákonodárců. (*nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních …
Pokračování textu „GDPR aneb vymeťte skříně, jestli tam náhodou nejsou kostlivci“

Nová podmínka pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020

Nová podmínka pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, operace 6.4.2 Podpora agroturistiky a operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, pro 4. kolo příjmu žádostí a operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie …
Pokračování textu „Nová podmínka pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020“

Informace pro žadatele v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření, podopatření Biopásy

Dne 1. března 2018 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 28/2018 Sb., kterým je novelizováno nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření. Touto novelou dochází k úpravě termínů pro ponechání biopásů bez zásahu a pro založení následného biopásu. Nově je nutné ponechat biopás pouze do 15. března, namísto původního …
Pokračování textu „Informace pro žadatele v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření, podopatření Biopásy“

Možností využití dotace EU pro zemědělské podnikatele na pořízení vlastního pivovaru – nabídka SMART BREWERY

V rámci PRV, lze o tento koncept zažádat v opatření 6. Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti Podopatření 6.4 Podpora na investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností Společnost SMART BREWERY nabízí – mobilní kontejnerové minipivovary SMART BREWERY, které představili jako novinku minulý rok veškeré starosti s žádostí o dotaci mohou …
Pokračování textu „Možností využití dotace EU pro zemědělské podnikatele na pořízení vlastního pivovaru – nabídka SMART BREWERY“

Seminář zdarma: MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V AGRÁRNÍM SEKTORU na Šumavsku

Ministerstvo zemědělství si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov a ve spolupráci s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů dovoluje pozvat na workshop zaměřený na mladé začínající zemědělské podnikatele, kteří budou mít možnost získat inspiraci pro své podnikatelské aktivity a vyměnit si zkušenosti se zástupci úspěšných podnikatelů a žadatelů z Programu rozvoje venkova …
Pokračování textu „Seminář zdarma: MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V AGRÁRNÍM SEKTORU na Šumavsku“

Nové právní předpisy platné od 1. 3. 2018 a od 1.4.2018

Novela nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 29/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem přijetí novely nařízení vlády je zohlednění potřeby zpřesnit podmínky poskytování dotací pro opatření …
Pokračování textu „Nové právní předpisy platné od 1. 3. 2018 a od 1.4.2018“