Reakce SZIF na článek o dotacích

Reakce SZIF na článek o dotacích Praha 7. srpna 2018 – Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) považuje za nutné reagovat na článek vydaný Asociací soukromého zemědělství ČR (ASZ) minulý týden „Výklady SZIF popírají účel dotací i zdravý selský rozum“. Autor zde vytrhává věci z kontextu a velmi hanlivým …
Pokračování textu „Reakce SZIF na článek o dotacích“

Zahájení příjmu žádostí v rámci programu Pojištění produkce lesních školek

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dne 1. 8. 2018 zahajuje příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Pojištění produkce lesních školek. V souladu se Zásadami pro poskytování podpory bude příjem žádostí ukončen ke dni 1. 11. 2018. Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění produkce lesních školek včetně formuláře …
Pokračování textu „Zahájení příjmu žádostí v rámci programu Pojištění produkce lesních školek“

Komise nabízí další podporu evropským zemědělcům – sucho

Komisař pro zemědělství Phil Hogan uvedl: „Komise je vždy připravena podporovat zemědělce zasažené suchem pomocí řady nástrojů, včetně vyšších záloh, odchylek od ekologických požadavků a státní podpory … Povzbuzuji všechny členské státy, aby se zabývaly všemi možnými opatřeními a podpatřeními stanovenými v našich právních předpisech. „ Návrh: zemědělci budou moci …
Pokračování textu „Komise nabízí další podporu evropským zemědělcům – sucho“

Zemědělství: povolání s relativně malým počtem mladých

V roce 2016 bylo v EU zaměstnáno 10,3 milionu lidí, kteří v EU hospodaří v zemědělském sektoru. Průměrný věk zemědělců je velmi vysoký. Ve věkovém spektru jedna třetina (32%) zemědělských manažerů v EU dosáhla 65 let nebo více. Pouze 11% manažerů bylo mladších 40 let. Mladí zemědělci na Kypru představovali pouze …
Pokračování textu „Zemědělství: povolání s relativně malým počtem mladých“

Třináctá výzva OP Rybářství 2014 – 2020 bude spuštěna v říjnu 2018

Příjem žádostí bude zahájen 9. 10. 2018 od 9 hod. Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivá opatření přijímány plně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF. Na Portálu farmáře bude Žádost o podporu žadatelům zveřejněna nejpozději dne 2. 10. 2018. …
Pokračování textu „Třináctá výzva OP Rybářství 2014 – 2020 bude spuštěna v říjnu 2018“

INZERÁT: Prodej České straky

Po zralé úvaze dochází k ukončení dojení na naší farmě , proto nabízíme k odprodeji stádo dojnic z eko chovu. jedná se převážně plemeno C. Cena dohodou. Bližší informace na tel. 6075704040. Odběr možný ihned. Dále nabízíme připuštěné jalovic termín otelení prosinec 2018 a leden 2019 termín odběru říjen. s …
Pokračování textu „INZERÁT: Prodej České straky“

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu sucha v roce 2018

V případě, že se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti, dotkne zásah vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení“). Jako doklad prokazující danou vyšší moc bude žadatel nově …
Pokračování textu „Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu sucha v roce 2018“

Informace pro žadatele opatření „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2018/2019 a „Restrukturalizace a přeměna vinic“ (v rámci SOT s vínem)

Vážení žadatelé, dnešním dnem, tzn. 1. srpnem 2018, nabývá účinnosti nařízení vlády č. 147/2018 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023. V návaznosti na tuto skutečnost je spuštěn příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ …
Pokračování textu „Informace pro žadatele opatření „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2018/2019 a „Restrukturalizace a přeměna vinic“ (v rámci SOT s vínem)“

Ministr Toman: Chci, aby protierozní vyhláška nabyla účinnosti bez zbytečných průtahů – Aktualitu z MZe kvitujeme pozitivně.

Příprava protierozní vyhlášky, spolupráce při odstraňování kůrovcové kalamity, stav venkovské infrastruktury a v neposlední řadě zadržování vody v krajině byly nejdůležitějšími body dnešního jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana se zástupci Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR). SMS ČR považuje za velmi důležité urychleně připravit protierozní vyhlášku a zachovat její přísnost. …
Pokračování textu „Ministr Toman: Chci, aby protierozní vyhláška nabyla účinnosti bez zbytečných průtahů – Aktualitu z MZe kvitujeme pozitivně.“

ZEMĚ ŽIVITELKA – Přijďte se seznámit a konzultovat se zemědělskými diplomaty své exportní příležitosti!

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR pořádá při příležitosti výstavy Země Živitelka odborný seminář s názvem „Jak na export do třetích zemí – konzultace se zemědělskými diplomaty“, který se uskuteční dne 23. srpna 2018 od 13:00 hod. v pavilonu Z (sál č. 3) na Výstavišti České Budějovice. Kromě …
Pokračování textu „ZEMĚ ŽIVITELKA – Přijďte se seznámit a konzultovat se zemědělskými diplomaty své exportní příležitosti!“