SZIF: Tržní informační systém

41_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Ovoce a zelenina 40_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Obiloviny 9_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Obiloviny a olejniny 20_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Hovězí a vepřové maso 40_20 Tržní informační systém > …
Pokračování textu „SZIF: Tržní informační systém“

Aktuálně z EU: model uhlíkového zemědělství EU

Po včerejším hlasování na plenárním zasedání Evropského parlamentu o zprávě o klimatu europoslankyně Jytte Gutelandové je zajištěna podpora Evropského parlamentu pro zavedení systému uhlíkových kreditů pro zemědělství s cílem posílit potenciál sekvestrace uhlíku v zemědělské půdě a zvýšit tržní příjmy prostřednictvím tržního přístupu. Farmářský model EU, založený na diverzifikovaných místních a …
Pokračování textu „Aktuálně z EU: model uhlíkového zemědělství EU“

Evropská komise schválila ČR coby zemi prostou IBR

Evropská komise schválila Českou republiku jako zemi prostou infekční bovinní rinotracheitidy (IBR). Při projednávání žádosti ČR o udělení statusu na jednání stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (SCoPAFF) v minulém týdnu neuplatnila proti české žádosti zaslané letos v lednu do Bruselu námitky žádná z členských zemí. V nejbližší době lze očekávat oficiální zveřejnění informace o udělení …
Pokračování textu „Evropská komise schválila ČR coby zemi prostou IBR“

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 11. kolo příjmu žádostí

7 Dne 7. 10. 2020 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“). Jedná se o Obecné podmínky Pravidel a Specifické podmínky Pravidel operací 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 11. …
Pokračování textu „Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 11. kolo příjmu žádostí“

Se začátkem podzimu se zvyšuje počet vlkem napadených hospodářských zvířat

Problémy nyní nastávají především u drobnochovatelů. Pokud ke škodě dojde, je potřeba ji včas oznámit. Chtějí-li chovatelé získat za stržená hospodářská zvířata finanční kompenzaci, je klíčové informovat nejpozději do 48 hodin příslušný orgán ochrany přírody – příslušné regionální pracoviště AOPK ČR pro území CHKO, správu příslušného národního parku pro území národních parků (CHKO Šumava spadá …
Pokračování textu „Se začátkem podzimu se zvyšuje počet vlkem napadených hospodářských zvířat“

Režim vstupu od 5.10.2020: kancelář svazu

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací při šíření onemocnění covid -19 na území ČR, kdy dochází k vyššímu nárůstu covid pozitivních osob, bylo vedením Státní veterinární správy s účinností od 5. 10. 2020 rozhodnuto takto:   Všechny osoby nacházející se v budově Státní veterinární správy jsou povinny ve společných prostorách nosit roušky zakrývající nos i ústa.   …
Pokračování textu „Režim vstupu od 5.10.2020: kancelář svazu“

KURZ pro DOPRAVCE ZVÍŘAT – VUŽV Praha

Dovolte nám, abychom vás informovali, že se bude opět konat kurz pro dopravce přepravující zvířata. S ohledem na stále trvající opatření proběhne tento termín KOMBINOVANOU FORMOU – TEORETICKÁ ČÁST BUDE PŘEDNÁŠENA FORMOU AUDIOKONFERENCE, DRUHÝ DEN BUDOU NA PRAKTICKOU ČÁST A ZKOUŠKU ÚČASTNÍCI ROZDĚLENI DO MENŠÍCH SKUPIN TAK, ABYCHOM DODRŽELI VŠECHNA PŘEDEPSANÁ …
Pokračování textu „KURZ pro DOPRAVCE ZVÍŘAT – VUŽV Praha“

Přihlášky do soutěže „Cena za hospodaření s půdou a krajinou 2020/21“ zasílejte do 31.prosince 2020

Přihlaste se nyní o cenu Land and Soil Management Award! Termín: 31. prosince 2020 Cena odměňuje způsoby využívání půdy a způsoby hospodaření s půdou, které přispívají ke zlepšení půdy resp. zabráňují degradaci půdy, erozi, snižování obsahu organických látek, kontaminaci a zhutňování. Odměňění získají projekty přispívající  biologické rozmanitosti, snížují zasolení, zástavby, záplavy …
Pokračování textu „Přihlášky do soutěže „Cena za hospodaření s půdou a krajinou 2020/21“ zasílejte do 31.prosince 2020″

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání krizového opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu

Vzhledem k tomu, že od pondělí 5. října 2020 začne platit na území České republiky nouzový stav a zároveň vstoupí v platnost i krizové opatření, kterým vláda omezuje volný pohyb osob, především pořádání hromadných akcí, sděluje tímto ÚKZÚZ přístup k platnostem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na …
Pokračování textu „Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání krizového opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu“

Nominace do předsednictva v projektu OiRA – termín 30 říjen

Dobrý den, nabízíme možnost spolupráce na projektu GEOPA COPA. Účelem této dohody je rozvoj online interaktivního projektu posouzení rizik (OiRA) pro odvětví zemědělství. OiRA je online nástroj pro posuzování rizik, který umožňuje mikropodnikům a malým podnikům provádět praktické hodnocení rizik podle postupu krok za krokem. Počínaje identifikací a hodnocením rizik …
Pokračování textu „Nominace do předsednictva v projektu OiRA – termín 30 říjen“