Pracovní skupina PP a CC dne11.1.2018

Návrh novely NV č. 48/2017 Sb., který se společně připravoval a připomínkoval v průběhu celého loňského roku, prošel meziresortním připomínkovým řízením, v jehož rámci obdrželo MZe několik připomínek týkajících se zahrnutí podmínek „protierozní“ vyhlášky MŽP do zmíněného standardu. Náš Svaz doufal, že již „protierozní“ vyhláška bude pro letošní rok schválena. Je stále …
Pokračování textu „Pracovní skupina PP a CC dne11.1.2018“

V úterý 9.1.2018 se zástupci našeho svazu účastnili prvního jednání s novým ministrem zemědělství Jiřím Milkem.

Dne 9.1.2018 se zástupci našeho svazu účastnili prvního jednání s novým ministrem zemědělství Jiřím Milkem. Předseda svazu František Winter a předseda dozorčí rady Lubomír Burkoň v rámci debaty znovu otevřeli následující témata: doprivatizace majetku zejména v pohraničních oblastech podpora LFA oblastí a vyrovnávací příspěvek na méně příznivé oblasti LFA podpora rozvoje venkova oznamovací …
Pokračování textu „V úterý 9.1.2018 se zástupci našeho svazu účastnili prvního jednání s novým ministrem zemědělství Jiřím Milkem.“

Greening a Přechodné vnitrostátní podpory – SZIF vydává rozhodnutí k prvním dotacím v novém roce

Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), která administruje zemědělské dotace, v novém roce opět pokračuje ve vyplácení dalších podpor v rámci Jednotné žádosti 2017. Ode dneška vydává rozhodnutí na Greening a Přechodné vnitrostátní podpory (PVP). O Greening zažádalo téměř 30 tisíc žadatelů, o PVP necelých 29 tisíc. Platba pro …
Pokračování textu „Greening a Přechodné vnitrostátní podpory – SZIF vydává rozhodnutí k prvním dotacím v novém roce“

Malochovatelům prasat bude nařízeno do konce ledna prasata porazit. SVS vyhlásí nová opatření kvůli africkému moru prasat na Zlínsku.

Státní veterinární správa (SVS) vyhlásí nová opatření v souvislosti s výskytem afrického moru prasat v okrese Zlín. V reakci na nález sedmi kusů uhynulých divokých prasat mimo oblast ohraničenou pachovými a elektrickými ohradníky nařídí obcím v celém Zlínském kraji provedení soupisu malochovů domácích prasat. Ve vymezené oblasti, kde k novým …
Pokračování textu „Malochovatelům prasat bude nařízeno do konce ledna prasata porazit. SVS vyhlásí nová opatření kvůli africkému moru prasat na Zlínsku.“

Programy podpor PGRLF pro rok 2018

Investiční úvěry a Provozní úvěry Od 2. 1. 2018 je otevřeno nové kolo příjmu žádostí s upravenými pravidly programu. Zásadní změnou je rozšíření okruhu žadatelů v oblasti zemědělské prvovýroby a zvýhodnění výše podpory pro Začínající podnikatele v dané oblasti podnikání. Příjem žádostí je možný pouze elektronicky. Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole …
Pokračování textu „Programy podpor PGRLF pro rok 2018“

Ke konci roku 2017 byl ukončen monitoring Aujeszkyho choroby u divokých prasat  

Státní veterinární správa (SVS) upozornila, že k 31. 12. 2017 končilo na území České republiky monitorování výskytu Aujeszkyho choroby u ulovených divokých prasat. Nárok na zástřelné ve výši 1000 Kč lze uplatňovat pouze u vzorků odebraných do   31. 12. 2017. Za vzorky odebrané po tomto termínu již nebude propláceno zástřelné. Z výsledků posledního …
Pokračování textu „Ke konci roku 2017 byl ukončen monitoring Aujeszkyho choroby u divokých prasat  „

Na jatkách porážená drůbež bude od ledna povinně vyšetřována na kampylobaktery  

Od 1.1.2018 vstupuje v platnost Nařízení komise (EU) 2017/1495, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005, podle něhož vzniká provozovatelům drůbežích jatek nová povinnost a to zajistit odběr na kampylobaktery. Státní veterinární správa (SVS) navrhla zahrnout vyšetření na kampylobakter do povinných diagnostických úkonů hrazených ze státního rozpočtu uvedených v Metodice kontroly zdraví …
Pokračování textu „Na jatkách porážená drůbež bude od ledna povinně vyšetřována na kampylobaktery  „