Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

Cílem programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, …
Pokračování textu „Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.“

Zpráva o stavu zemědělství 2017: rostly ceny zemědělských výrobců, počet pracovníků v zemědělství se téměř nezměnil

Tisková zpráva – Meziroční vývoj tržních podmínek byl pro české zemědělství příznivý. V roce 2017 rostly ceny zemědělských výrobců v průměru o 8 procent, v živočišné výrobě pak o více než 14 procent. Zisk zemědělského sektoru se udržel na relativně vysoké úrovni posledních roků, v loňském roce byl 21,3 miliardy …
Pokračování textu „Zpráva o stavu zemědělství 2017: rostly ceny zemědělských výrobců, počet pracovníků v zemědělství se téměř nezměnil“

Sucho a problémy s nedostatkem vody

TV Seznam, 15. srpna 2018 Silvie FRIEDMANNOVÁ, moderátorka Sucho jako téma číslo jedna pro stát. Dnes se tím mimořádně zabývala vláda. Extrémně horké jaro a léto téměř bez deště se podepsalo na stavu půdy a průtoků. Na téhle animaci vidíte, jak vyprahlé bylo Česko za poslední čtyři týdny. A jak …
Pokračování textu „Sucho a problémy s nedostatkem vody“

Českým exportérům se otevírá možnost vývozu hovězího do Chile

Česká republika a dalších deset členských států Evropské unie může nově vyvážet hovězí maso do Chile. V červenci o této možnosti informovala chilská strana Evropskou komisi. Chile totiž uznalo, že kontrolní a zpracovatelské systémy zemí EU jsou uspokojivé a poslalo seznam zemí, které byly pro vývoz schváleny. Státní veterinární správa (SVS) …
Pokračování textu „Českým exportérům se otevírá možnost vývozu hovězího do Chile“

Ministr Brabec předložil spolu s MZe vládě aktuální informace o suchu v ČR i o pomoci k jeho zvládání. A svolává setkání skupin, které se věnují projektům v oblasti sucha, i komisi VODA-SUCHO

Ministr Brabec dnes informoval vládu o tom, že vzhledem k aktuální situaci sucha v ČR svolá v nejbližších dnech jednání všech skupin, které se podílí na projektech řešících problémy se suchem, a také komise VODA – SUCHO. Setkání proběhne za účasti všech významných dotčených aktérů, kde bude projednán a stanoven …
Pokračování textu „Ministr Brabec předložil spolu s MZe vládě aktuální informace o suchu v ČR i o pomoci k jeho zvládání. A svolává setkání skupin, které se věnují projektům v oblasti sucha, i komisi VODA-SUCHO“

Ministr Toman a předseda Lukl se shodují: Venkov musí být živým, atraktivním a plnohodnotným místem pro život

14.8.2018 Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman a předseda Svazu měst a obcí České republiky František Lukl se dnes shodli na založení platformy na pomoc venkovu. Projednali spolupráci a možnost pomoci z resortu zemědělství. Jde především o zajištění služeb, obchodu, zaměstnanosti, celkového rozvoje obcí, obslužnosti a společenského i kulturního …
Pokračování textu „Ministr Toman a předseda Lukl se shodují: Venkov musí být živým, atraktivním a plnohodnotným místem pro život“

Nabídka výjezdu nejen do Rakouska

dovolte abychom Vám nabídli možnost návštěvy nejen rakouských kolegů. ČMSZP bude do konce roku pořádat několik výjezdů do zahraničí, tak, aby se členové mohli dozvědět něco více od našich zahraničních kolegů. V průběhu roku již proběhlo jednání v Bruselu. Na Slovensko míříme tento týden, čeká nás cesta do Maďarska a …
Pokračování textu „Nabídka výjezdu nejen do Rakouska“

SEMINÁŘE – 7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

        Vážené kolegyně, vážení kolegové,  jménem Ministerstva zemědělství si Vás dovolujeme pozvat na semináře 7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ  PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020, které se budou konat v srpnu a září 2018. Zároveň bychom Vás rádi touto cestou  požádali o předání informace o konání seminářů v rámci Vaší  organizace a …
Pokračování textu „SEMINÁŘE – 7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ“

Josef Vojáček – nový generální ředitel státního podniku Lesy České republiky (LČR)

Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes představil nového generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky (LČR) Josefa Vojáčka. Funkce se ujme k 1. září 2018. Nový ředitel LČR Josef Vojáček vnímá jako aktuální výzvu boj s důsledky klimatických změn, z nichž zásadní je řešení šíření kůrovce a jím způsobené škody a chřadnutí lesních …
Pokračování textu „Josef Vojáček – nový generální ředitel státního podniku Lesy České republiky (LČR)“

Změny Režimu zvláštního postupu při získávání zaměstnaneckých karet pro sezónní pracovníky do potravinářství a zemědělství z Ukrajiny 9.8.2018

V souvislosti s nutností urychleného řešení kůrovcové kalamity a s tím souvisejícím získáváním pracovníků ze zahraničí navrhlo Ministerstvo zemědělství změny v projektu Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny. V rámci již existujícího projektu byla navýšena kapacita z dosavadních 1 500 pracovníků ročně na 2 000 pracovníků ročně, přičemž z tohoto počtu …
Pokračování textu „Změny Režimu zvláštního postupu při získávání zaměstnaneckých karet pro sezónní pracovníky do potravinářství a zemědělství z Ukrajiny 9.8.2018“