Neprojektová lesnická opatření – příjem žádostí 2020 bude zahájen 15. dubna.

PŘÍJEM A ZAHÁJENÍ LESNICKÝCH OPATŘENÍ   od 15. dubna je možné podávat žádosti o dotaci a žádosti o (změnu) zařazení na rok 2020 na níže uvedená opatření: Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS) Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond) Natura 2000 v …
Pokračování textu „Neprojektová lesnická opatření – příjem žádostí 2020 bude zahájen 15. dubna.“

• AGROPRACE.CZ • Jste farmář a chcete nabídnout práci studentům? Platforma univerzit nabízí propojení kontaktů

a) Jste farmář a chcete nabídnout práci studentům? b) Jste studenty zemědělských oborů a chcete ve vašem kraji pomoci farmářům při zajištění úrody v letošním roce? Chcete uplatnit své dovednosti v praxi a zároveň pomoci českému zemědělství v této nelehké situaci? Pak navštivte největší portál pro koordinaci výpomoci v sektoru zemědělství, …
Pokračování textu „• AGROPRACE.CZ • Jste farmář a chcete nabídnout práci studentům? Platforma univerzit nabízí propojení kontaktů“

Veterinární dozor v období nouzového stavu  

Vzhledem k aktuální situaci ovlivněné pandemií infekce COVID-19 omezila Státní veterinární správa (SVS) tak, jako jiné dozorové organizace, dočasně svou dozorovou činnost. Ta zůstává plně zachována v těch nejzásadnějších oblastech, které z důvodu zajištění zdraví zvířat, zdravotní nezávadnosti potravin, nelze utlumit. Naopak dlouhodobě plánované kontroly, kontroly administrativního rázu a další kontroly, jejichž odklad bezprostředně …
Pokračování textu „Veterinární dozor v období nouzového stavu  „

Ministr Toman: Novým opatřením vytváříme lesníkům co možná nejvolnější podmínky pro výsadbu nových, odolných a druhově co nejpestřejších lesů

3.4.2020 Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) dnes vydalo nové opatření obecné povahy, kterým prodlužuje lhůty k zalesnění kalamitních holin a uvolňuje pravidla přenosu sadebního materiálu na území celé České republiky. Tímto opatřením rozšiřuje územní působnost některých dosud platných opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Vlastníkům lesů ještě více …
Pokračování textu „Ministr Toman: Novým opatřením vytváříme lesníkům co možná nejvolnější podmínky pro výsadbu nových, odolných a druhově co nejpestřejších lesů“

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (02/04/2020)   Evropská komise představila nový nástroj solidarity ve výši až 100 miliard EUR, navrhuje i řadu opatření s cílem pomoci zemědělsko-potravinářskému sektoru

Evropská komise představila dne 02/04/2020 nová opatření, která mají za cíl pomoci zemědělsko-potravinářskému sektoru v době koronavirové krize, a to v rámci Investiční iniciativy plus pro reakci na koronavirus (CRII+) a nového nástroje SURE, který by měl dosahovat výše až 100 miliard EUR. SURE by měl poskytovat úvěry založené na zárukách poskytnutých …
Pokračování textu „KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (02/04/2020)   Evropská komise představila nový nástroj solidarity ve výši až 100 miliard EUR, navrhuje i řadu opatření s cílem pomoci zemědělsko-potravinářskému sektoru“

INFORMACE PRO ŽADATELE OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI V RÁMCI OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (DOTAČNÍ ŽÁDOSTI WELFARE 2019)

Upozornění pro žadatele na opatření Dobré životní podmínky zvířat týkající se dotačních žádostí 2019. V rámci všech podopatření Welfare se podávají OVM pouze na události, které se staly v retenčním období (1. 6. 2019 – 29. 2. 2020). Ohlášení vyšší moci na úhyn/nucenou porážku/zmetání/předčasný porod, které se staly po konci …
Pokračování textu „INFORMACE PRO ŽADATELE OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI V RÁMCI OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (DOTAČNÍ ŽÁDOSTI WELFARE 2019)“

Spuštění Portálu farmáře pro 9. kolo příjmu Žádostí programu rozvoje venkova 2014-2020

Dne 1. dubna 2020 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 9. kola příjmu žádostí (období 2014 – 2020). Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 9. kolo příjmu žádostí – Obecné podmínky, kapitola …
Pokračování textu „Spuštění Portálu farmáře pro 9. kolo příjmu Žádostí programu rozvoje venkova 2014-2020“

Na ošetřovné mají nárok i živnostníci v zemědělství a lesnictví

Nárok na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v rámci programu na podporu malých podniků postižených šířením koronaviru mají nově také zemědělci a lesníci v prvovýrobě. Rozšíření programu vyjednalo Ministerstvo zemědělství a včera jej schválila vláda. „Chci uklidnit všechny živnostníky v zemědělské a lesnické prvovýrobě, že nárok na ošetřovné …
Pokračování textu „Na ošetřovné mají nárok i živnostníci v zemědělství a lesnictví“

Zařazení zemědělství do kritického sektoru napříč EU – stanovisko GEOPA COPA i ČMSZP vyslyšel komisař Nicolas Schmit

Minulý čtvrtek jsme poslali dopis komisaři pro zaměstnanost a sociální práva, panu Nicolasu Schmitovi. Zpětná vazba jeho kabinetu byla pozitivní, protože nejnaléhavější problémy (nedostatek pracovních sil nebo finanční podpora zaměstnavatelů) byly zahrnuty do pokynů pro tento týden z Komise). V pondělí zveřejnila Evropská komise „Pokyny pro výkon volného pohybu pracovníků“, EA …
Pokračování textu „Zařazení zemědělství do kritického sektoru napříč EU – stanovisko GEOPA COPA i ČMSZP vyslyšel komisař Nicolas Schmit“

Prezentace k seminářům – environmentální opatření PRV 2020

V příloze jsou uvedeny prezentace ze seminářů k environmentálním opatřením PRV před podáním jednotné žádosti v roce 2020. Na YouTube jsme umístili audio formu obdobné prezentace s doplňujícím komentářem. Přílohy PRV – Nařízení vlády 2020   (PDF, 7 MB) Přímé platby a Cross Compliance 2020   (PDF, 3 MB)