Vývoz živočišných produktů navzdory pandemii COVID-19 roste

Vývoz živočišných produktů navzdory pandemii COVID-19 roste Jedním z důležitých úkolů veterinárního dozoru je také napomáhat uplatnění produkce českých výrobců na zahraničních trzích. Pozitivní informací je, že současná mezinárodní situace ovlivněná epidemií nákazy COVID-19 nemá podle údajů SVS negativní dopad na vývoz produktů živočišného původu z ČR do zemí mimo EU (třetích zemí). …
Pokračování textu „Vývoz živočišných produktů navzdory pandemii COVID-19 roste“

Program PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru bude ukončen 30. září 2020

V polovině června 2020 spustila společnost PGRLF zcela nový program PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru, který je určen pro malé a střední podniky v oblasti zemědělské prvovýroby, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s pandemií COVID-19. Společnost PGRLF stále přijímá žádosti o podporu, avšak poslední den pro podání …
Pokračování textu „Program PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru bude ukončen 30. září 2020“

SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 11. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Dne 22. září 2020 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 11. kola příjmu žádostí (období 2014 – 2020). Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 11. kolo příjmu žádostí – Obecné podmínky, kapitola …
Pokračování textu „SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 11. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020“

Návrhy nařízení vlády připravované MZe

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je do 5. 10. 2020 v meziresortním připomínkovém řízení …
Pokračování textu „Návrhy nařízení vlády připravované MZe“

Ministr zemědělství: Jednotný trh by měl být spravedlivý. Klecové chovy nosnic by měly skončit v celé Evropské unii

21.9.2020 Tisková zpráva – Zákaz chovu nosnic v klecích od roku 2030 navrhuje Česká republika Evropské komisi v návrhu, který dnes představil ministr zemědělství Miroslav Toman na Radě ministrů zemědělství v Bruselu. Jednostranné zákazy klecových chovů pouze v jednotlivých členských státech vedou k nerovným podmínkám na jednotném trhu, proto by …
Pokračování textu „Ministr zemědělství: Jednotný trh by měl být spravedlivý. Klecové chovy nosnic by měly skončit v celé Evropské unii“

Informace k podmínkám aplikace rodenticidů Stutox II a Ratron GW z hlediska zákonné ochrany druhů sýček obecný a sova pálená v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje

Ve správním obvodu Krajského úřadu Ústeckého kraje je soustředěna významná část zbytkové české populace vymírajících druhů sýček obecný a sova pálená, které se potravně specializují na drobné hlodavce a pro něž může být hraboš polní aktuálně rozhodující složkou potravy. Proto Krajský úřad Ústeckého kraje ve své územní působnosti provedl revizi aktuálních poznatků o …
Pokračování textu „Informace k podmínkám aplikace rodenticidů Stutox II a Ratron GW z hlediska zákonné ochrany druhů sýček obecný a sova pálená v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje“

Zemědělec roku 2020

O soutěži Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony ČR. Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovují na základě výpočtu porovnatelného ekonomického parametru, která umožňuje porovnat výsledky …
Pokračování textu „Zemědělec roku 2020“