SZIF: Tržní informační systém

12_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Zelenina 6_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Obiloviny a olejniny 26_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Banány 26_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 26_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a …
Pokračování textu „SZIF: Tržní informační systém“

SKALSKÝ DVŮR 2020

S lítostí Vám musíme oznámit, že vzhledem k mimořádným situacím, které byly spjaty s opatřeními proti šíření COVID19 se úzké vedení svazu ČMSZP rozhodlo, že v letošním roce nebudeme pořádat tradiční konferenci na Skalském dvoře. Jedná se tak již o čtvrtou akci, která díky mimořádných opatřením byla přesunuta na příští rok …
Pokračování textu „SKALSKÝ DVŮR 2020“

  Prezident SMA ČR David Brož je staronovým prezidentem.   Na základě rozhodnutí Prezidia a členů SMA ČR byl na XXIV. Sněmu Společnosti mladých agrárníků České republiky, z. s. dne 26. června 2020, zvolen do vedení SMA ČR  v Michalovicích. TĚŠÍME SE NA BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI.  

Nový termín Valné hromady ČMSZP byl stanoven na 8.10.2020

Vzhledem k mimořádným opatřením epidemie koronaviru COVID-19 musela být zrušena Valná hromada (26. března 2020)  Vedení svazu se po dohodě úzkého vedení shodlo na novém termínu konání, které se uskuteční 8.října 2020 v Hotelu u Krbu. O bližších informacích budou členové svazu informováni v dostatečném předstihu.  

Ministr zemědělství: Máme plán na využití meliorací, většinu přebudujeme tak, aby zadržely vodu pro období sucha

Tisková zpráva – Pozemkové úpravy, závlahy a odvodnění, ochranu půdy a její monitoring řeší Plán opatření pro řešení sucha prostřednictvím pozemkových úprav a adaptací hydromeliorací v horizontu 2030. Materiál, který nechalo zpracovat Ministerstvo zemědělství (MZe), je souhrnem opatření, která MZe v příštích 10 letech uskuteční prostřednictvím Státního pozemkového úřadu (SPÚ) …
Pokračování textu „Ministr zemědělství: Máme plán na využití meliorací, většinu přebudujeme tak, aby zadržely vodu pro období sucha“

Novela mysliveckého zákona změní myslivost, ulovení zvěře se bude dokládat fotkou v aplikaci na mobilu, plány lovu se stanoví podle reálných škod

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravilo novelu mysliveckého zákona, jejímž cílem je hlavně redukovat počty spárkaté zvěře. Důvodem je potřeba snížení škod, které zvěř způsobuje v zemědělství a na lesních porostech, zejména na stromcích vysazených na holinách po suchu a kůrovci. Myslivci přitom budou využívat elektronický systém Evidence myslivosti. Novelu …
Pokračování textu „Novela mysliveckého zákona změní myslivost, ulovení zvěře se bude dokládat fotkou v aplikaci na mobilu, plány lovu se stanoví podle reálných škod“

Evropská komise uznala, že se mýlila, když chtěla pokutovat Českou republiku za údajné nedostatky při kontrolách zemědělských dotací

Česká republika  stáhla žalobu na Evropskou komisi, která uznala, že ČR provádí kontroly welfare zvířat správně a vrátila finanční korekci 35 tisíc eur (přibližně 1 milion korun). Právě kvůli tomu ji letos v lednu ČR zažalovala u Evropského soudního dvora. Komise finanční opravu přehodnotila a požádala o přerušení řízení. ČR proto vzala …
Pokračování textu „Evropská komise uznala, že se mýlila, když chtěla pokutovat Českou republiku za údajné nedostatky při kontrolách zemědělských dotací“

Ministr Toman: V šetrném zemědělském hospodaření máme náskok, jsme mezi trojicí zemí EU, kde spotřeba prostředků proti škůdcům klesá nejvíce

Tisková zpráva – Společné zemědělské politice a budoucnosti českého zemědělství a také suchu bylo věnované dnešní Žofínské fórum v Praze. Ministr zemědělství Miroslav Toman na něm hovořil o tzv. Nové zelené dohodě, Strategii Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a Strategii k biodiverzitě. Účastníky fóra seznámil s procesem vyjednávání české …
Pokračování textu „Ministr Toman: V šetrném zemědělském hospodaření máme náskok, jsme mezi trojicí zemí EU, kde spotřeba prostředků proti škůdcům klesá nejvíce“

Připomínáme: Monitoring podnikatelského plánu/projektu – Monitorovací list za rok 2019

Na Portálu farmáře SZIF jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 umístěny monitorovací listy za rok 2019 k vyplnění. Monitorovací zprávu za rok 2019 je povinnost odevzdat prostřednictví Portálu farmáře do 31. 07. 2020. Monitorovací zpráva je umístěna …
Pokračování textu „Připomínáme: Monitoring podnikatelského plánu/projektu – Monitorovací list za rok 2019“