Dotazník

Vážená paní, vážený pane.

 

V rámci grantového výzkumu řešeného katedrami Přírodovědecké fakulty v Olomouci (UPOL) bychom Vás rádi požádali o vyplnění dotazníku s názvem „Zemědělské hospodaření a zlepšení vodního režimu v krajině očima zemědělce“. Dotazník je v elektronické formě a odkaz pro vyplnění je součástí tohoto emailu. Samotný dotazník se skládá ze dvou částí, z nichž první se týká spíše postojů a vazeb mezi hospodařením a vodním režimem zemědělské krajiny, a druhá část zahrnuje dotazy na obecné charakteristiky zemědělského podniku. Vyplněním dotazníku přispějete k lepšímu pochopení postojů Vás zemědělských subjektů k problematice měnících se klimatických podmínek a vodního režimu krajiny. Rádi bychom Vám předem poděkovali za ochotu a čas věnovaný pro náš výzkum.

 

https://docs.google.com/forms/d/13GIxWbrs9L-iDq-XWXlmHu5sY1XjQUy0rNseJCJ6mno/edit