PROTEST 22.2.2024 – VÍCE ZEMÍ STEJNÉ PROBLÉMY

ZDROJ: https://cnn.iprima.cz/     Prosíme Vás o pokojný manifest dne 22.2.2024. Chceme dlouhodobé řešení, chceme vyřešit problémy ZEMĚDĚLCŮ, FARMÁŘŮ. Byrokracie, přehršelé kontroly i spravedlivé ceny, vzdělávání veřejnosti o zemědělství. O TO NÁM TU JDE. Nechceme blokovat spoluobčany, ale chápeme, že je třeba upozornit na to, co nás v celé Evropě trápí. …
Pokračování textu „PROTEST 22.2.2024 – VÍCE ZEMÍ STEJNÉ PROBLÉMY“

Mezinárodní protest zemědělců u hranic 22. února, do kterého se zapojí i Češi, má podporu dalších profesních svazů

Tisková zpráva 16. 2. 2024 – Čeští zemědělci se zapojí do mezinárodního protestu u hraničních přechodů 22. února 2024, k čemuž je vyzvala Agrární komora České republiky. Hlavním důvodem je upozornit na problémy spojené s komplikovanou zemědělskou politikou Evropské unie, které mají společné všichni farmáři ze střední a východní Evropy. …
Pokračování textu „Mezinárodní protest zemědělců u hranic 22. února, do kterého se zapojí i Češi, má podporu dalších profesních svazů“

INFORMACE K AKTUÁLNÍMU VÝVOJI JEDNÁNÍ ČMSZP VE VĚCI KOORDINACE ZPŮSOBU PROTESTŮ ZEMĚDĚLCŮ

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zemědělci. Jako Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, bychom rádi vyjádřili svůj názor na deklarovanou stávku dne 19.2.2024. Převážnou většinu požadavků organizátorů stávky vnímáme jako opodstatněnou, rozhodně např. požadavky na snížení byrokracie, administrace, stabilizace trhu v návaznosti na dodržování a rovnost podmínek. Stávky a nepokoje jsou především nástrojem …
Pokračování textu „INFORMACE K AKTUÁLNÍMU VÝVOJI JEDNÁNÍ ČMSZP VE VĚCI KOORDINACE ZPŮSOBU PROTESTŮ ZEMĚDĚLCŮ“

AKTUALIZACE POLITIKY EK: NOVÉ GENOMICKÉ TECHNIKY (NGT)

Výsledek hlasování výboru ENVI Dne 24. ledna 2024 výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (COM ENVI) dokončil své stanovisko k návrhu Komise týkajícímu se NGT. Toto stanovisko zdůrazňuje nuancovaný přístup k rozlišování kategorií rostlin používajících NGT. Zprávu měla na starosti Jessica POLFJÄRD (EPP, Švédsko) a obdržela 47 …
Pokračování textu „AKTUALIZACE POLITIKY EK: NOVÉ GENOMICKÉ TECHNIKY (NGT)“

Strategický dialog se zemědělci Ursula von der LEYEN – GEOPA prezentovala i postoj ČMSZP „potřebujeme logické a souvislé odpovědi a reakce na aktuální výzvy zemědělců v EU“

GEOPA COPA se účastnila strategického dialogu jakožto zástupce zaměstnavatelů v sektoru zemědělství. Prezident Lechner ve své řeči poděkoval za možnost vyjádřit obavy zaměstnavatelů v zemědělství, ale zároveň nastínil, že již dialog měl započít dříve. Zmínil vliv nejen pandemie, ale i válečného konfliktu na Ukrajině, která poukazuje na zemědělství jako na …
Pokračování textu „Strategický dialog se zemědělci Ursula von der LEYEN – GEOPA prezentovala i postoj ČMSZP „potřebujeme logické a souvislé odpovědi a reakce na aktuální výzvy zemědělců v EU““

GEOPA: „Bez zemědělství není Evropa“

ČMSZP je součástí organizace GEOPA COPA, která zastupuje zaměstnavatele na úrovni evropské tripartity (tzn. podnikatelé, odbory a komise), Pozn. GEOPA má pouze mandát vyjadřovat se k záležitostem spojeným se zaměstanecko-zaměstnavatelským vztahem vč. školení, generační obměny, BOZP apod., pokud jde o lobbing k SZP, zde je ČMSZP zastoupena ze strany ELO). …
Pokračování textu „GEOPA: „Bez zemědělství není Evropa““

PŘEDÁNÍ DAT O VÝNOSECH PLODIN Z EKOLOGICKÉ ORNÉ PŮDY ZA ROK 2023

Pro žadatele, kteří žádali v roce 2023 o dotaci v rámci opatření Ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb. (dále jen „nařízení“) v dotačním titulu: • Pěstování zeleniny a speciálních bylin, • Pěstování ostatních plodin, • Pěstování jahodníku, je platná povinnost nejpozději do 31. ledna 2024 prokázat výnos u plodiny …
Pokračování textu „PŘEDÁNÍ DAT O VÝNOSECH PLODIN Z EKOLOGICKÉ ORNÉ PŮDY ZA ROK 2023“

POZOR – evidence jelenovitých – máte na to už jen pár dní (T:19.1.2024)

Připravili jsme pro Vás rychlé shrnutí postupu, podrobnosti však máte v příloze: 1)  poslat žádost o vyjímku na MZe v označování – jinak musíte pochytat všechny zvířata a označit je jednotlivě 2) objednat patřičný počet známek k označení pro jednotlivé chovatele (Hradišťko) – pozn. nelze použít známky od ovcí a …
Pokračování textu „POZOR – evidence jelenovitých – máte na to už jen pár dní (T:19.1.2024)“

Změny pro podnikatele od roku 2024

Paušální daň a výdaje Zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč pro vstup do paušálního režimu. Vzhledem k tomu, že zvýšením limitu příjmů pro možnost vstupu do paušálního režimu může být paušální daň stanovena poplatníkům daně z příjmů fyzických osob s velmi širokým …
Pokračování textu „Změny pro podnikatele od roku 2024“