Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby Finanční podpory pojištění pro rok 2022

Praha, 22. listopad 2022

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., pro tento rok stanovil výši podpory v rámci jednotlivých programů mezi 46 % až 58 % uhrazeného pojistného.

Výše podpory u jednotlivých programů činí:
 46 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění ostatních
plodin,
 58 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění speciálních
plodin,
 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění hospodářských
zvířat,
 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění produkce
lesních školek,
 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění lesních porostů.

Stanovení sazby podpor je nedílnou součástí poskytování finanční podpory pojištění v rámci programů PGRLF, a.s., které jsou určeny zemědělcům a lesníkům, kteří investují do pojištění jakožto do jednoho z nástrojů snížení rizik svého podnikání. Finanční podpora pojištění je poskytována těmto podnikatelům s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu, a to ve formě úhrady části pojistného.

Více informací o programech podpor společnosti PGRLF, a.s., naleznou žadatelé na webových stránkách www.pgrlf.cz.

Mgr. Barbora Šenfeldová
Tisková mluvčí
Kontakt pro média: e-mail: senfeldova@pgrlf.cz / tel.: 720 032 653
Kontakt pro žadatele: e-mail: info@pgrlf.cz / tel.: 704 688 699