Video: série videí cyklu Pestrá a stabilní krajina – „Úvod do problematiky“.

Jak a proč sázet stromy v zemědělské krajině? Nabízíme Vám jedinečný video-materiál.

Obsah 1. dílu:

Současný stav krajiny, vliv a důsledky klimatických změn na stav krajiny, stromy, keře a obecně zeleň na zemědělské půdě, evidence půdy a terminologie z pohledu SZIF, zemědělství v číslech – hektary versus uživatelé, PRV a ostatní možnosti financování výsadeb stromů, příklady realizace projektů podpořených z PRV.