Orientační sazby pro přímé platby – odhad pro rok 2015

V diagramu jsou přehledně seřazeny orientační sazby pro rok 2015 pro jednotlivé složky přímých plateb: SAPS (jednotná platba na plochu), platba pro mladé zemědělce (příplatek k SAPS), greening a jednotlivé sazby pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci (brambory určené pro výrobu škrobu, chmel, ovocné druhy s velmi vysokou pracností, ovocné …
Pokračování textu „Orientační sazby pro přímé platby – odhad pro rok 2015“

Informace o podzimním kole příjmu žádostí z PRV 2014-2020

15.7.2015 Ministerstvo zemědělství informuje, že v druhé polovině září proběhne první kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. Rozděleno bude přibližně 5,4 mld. Kč. Příjem žádostí proběhne pro následující operace: 4.1.1 Investice do zemědělských podniků Příjemcem může být zemědělský podnikatel, přičemž podporovány budou investice …
Pokračování textu „Informace o podzimním kole příjmu žádostí z PRV 2014-2020“

Ministr zemědělství Jurečka: PGRLF se mění na finanční servisní organizaci pro zemědělce

Tisková zpráva – Na rozvoj podnikání zemědělských prvovýrobců nebo zpracovatelů zemědělských produktů se zaměřují nové programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, které předloží Ministerstvo zemědělství vládě. Podle návrhu budou podpory nově směřovat také do oblasti lesního hospodářství, kdy jsou mezi možné příjemce zařazeny i obce.

Změna termínů výplat přímých plateb

8.7.2015 Tisková zpráva MZe – Nejvíce se na výplatách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) každoročně podílí přímé platby. V rámci těchto plateb pak největší část výplat zaujímá Jednotná platba na plochu (SAPS). V letošním roce dojde u platby SAPS ke změnám. Sníží se částka poskytovaná na tento dotační titul a …
Pokračování textu „Změna termínů výplat přímých plateb“