Kampaň úřadu EFSA proti africkému moru prasat

Odvětví chovu prasat
Evropská unie je největším světovým vývozcem vepřového masa a výrobků z něj. Roční export činí téměř 5 milionů tun, a představuje tak jednu z nejdůležitějších hospodářských aktivit evropského zemědělství. Chov prasat představuje 8,5 % celkové produkce zemědělského sektoru v 27 zemích EU.
Celosvětová poptávka po vepřovém mase narůstá, což by mohlo vést ke zvýšení evropské produkce.
Odvětví chovu prasat však stále čelí vážné hrozbě v podobě afrického moru prasat (AMP), který způsobuje značné hospodářské škody v celé Evropě i mimo ni. Toto vysoce nakažlivé onemocnění se šíří po celé Evropě i v dosud nezasažených regionech.

Co je africký mor prasat?
Africký mor prasat (AMP) je závažné onemocnění, které postihuje domácí i divoká prasata. Virus je pro člověka neškodný, ale v mnoha zemích způsobuje významné socioekonomické problémy. Oblasi zasažené AMP trpí značné finanční ztráty v důsledku úhynu zvířat, omezení vývozu zvířat a masa a nákladů na veterinární opatření. Likvidace nákazy může trvat řadu let. V současné době v Evropě neexistují žádné schválené vakcíny proV AMP, takže výskyt nemoci může vést k porážce značného počtu prasat chovaných na farmách v postižené oblasti.
Toto onemocnění se stále vyskytuje v mnoha zemích Evropské unie (Bulharsko, Řecko, Česká republika, Estonsko, Německo, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko) a ve čtyřech sousedních zemích (Moldavsko, Ukrajina, Srbsko a Severní Makedonie). Postihuje domácí i volně žijící prasata, ačkoli mezi různými oblastmi existují významné rozdíly.

 

Odhalovat, předcházet, ohlašovat
Vzhledem k tomu, jak drVvý dopad může mít vypuknua AMP, jsou klíčem k omezení šíření této smrtelné choroby prevence, detekce a hlášení.
Kampaň „Stop africkému moru prasat“ nyní probíhá čtvrtým rokem. Jejím cílem je zvýšit povědomí mezi chovateli prasat, veterináři a myslivci poskytováním všeobecných informací o AMP, které mohou dále šířit organizace veterinárních lékařů na národní, regionální a lokální úrovni. Kampaň má také za cíl urychlit nahlašování výskytu a klást větší důraz na prevenci šíření nemoci.

 

Ke kampani byly připraveny informační materiály, které obsahují zdůvodnění kampaně, infografiku a předpřipravené příspěvky pro sociální sítě, které lze použít k informování o příznacích AMP,

bezpečnostních opatřeních, která je potřeba přijmout, a na koho se obráVt v podezřelých případech a kam se obráVt v případě podezření na AMP.
Kampaň vedená Evropským úřadem pro bezpečnost potravin usiluje o vymýcení afrického moru prasat v Evropě.
Další informace: Evropský úřad pro potraviny a bezpečnost: hips://www.efsa.europa.eu/