VŠECHNY PREZENTACE K PROJEDNÁVÁNÍ SZP 2023 + a Strategický plán zaslaný na EK vč. připomínek EK (aktualizace 5/2022)

Níže naleznete materiály, které nám byly představeny v rámci přípravy Strategického plánu SZP. 

 


Dne 28. 1. 2022 předalo Ministerstvo zemědělství Evropské komisi návrh Strategického plánu SZP. V příloze naleznete dokument vygenerovaný z informačního systému EK.

Podmínky k jednotlivým opatřením naleznete v kapitole 5.

Přílohy

Zde naleznete připomínky EK, které Ministerstvo zemědělství obdrželo k návrhu Strategického plánu SZP dne 25. 04. 2022.

Přílohy


16.5.2022

Prezentace – SZP 2023–2027 – Strategický plán SZP připomínky Evropské komise PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


26.4.2022

Prezentace – Ekologické zemědělství PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)


26.4.2022

Prezentace – Aktivní zemědělec PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


10.2.2022

Prezentace SZP 2023–2027 EKOPLATBA PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


21.1.2022

Prezentace – Podnikový model pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+ (ÚZEI) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 260 KB)


21.1.2022

Prezentace – Strategický plán SZP – změny návrhu – klíčové body (MZe) PDFOtevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 

2021

 

29.11.2021

Prezentace – Strategický plán SZP PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)


19.11.2021

Prezentace – Strategický plán SZP – klíčové prvky nastavení SZP PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


27.7.2021

Prezentace – Výsledky trialogu PDFOtevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


14.6.2021

Prezentace – Budoucí podoba SZP PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)


19.5.2021

Prezentace – Financování SP SZP 2023 – 2027 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)


13.4.2021

Prezentace – Klima PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 167 KB)


1.4.2021

Prezentace – Investice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 6 MB)23.3.2021

Prezentace – Podmíněnost 3 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)


22.3.2021

Prezentace – Venkov PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)


19.3.2021

Prezentace – Generační obměna PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 7 MB)


16.3.2021

Prezentace – Přímé platby – podpora citlivých komodit PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)


12.3.2021

Prezentace – Přímé platby – příjmy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)


9.3.2021

Prezentace – Antimikrobiální rezistence PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)


23.2.2021

Prezentace – Omezení pesticidů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 778 KB)


19.2.2021

Prezentace – Dobré životní podmínky zvířat PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)


16.2.2021

Prezentace – Plošná lesnická opatření PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)


12.2.2021

Prezentace – Projektová lesnická opatření PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)


9.2.2021

Prezentace – Ošetřování travních porostů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)


5.2.2021

Prezentace – Ekologické zemědělství PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)


2.2.2021

Prezentace – Biodiverzita na orné půdě PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 656 KB)


29.1.2021

Prezentace – Zalesňování zemědělské půdy a agrolesnictví PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 6 MB)


26.1.2021

Prezentace – Ekoplatba PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)


22.1.2021

Prezentace – ANC a NATURA 2000 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)


19.1.2021

Prezentace – Podmíněnost 2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)


15.1.2021

Prezentace – Podmíněnost 1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Přílohy