Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022

č. j. MZE-1636/2022-13111

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky proposkytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů DP 3.i., 13., 20.A., 20.D., 20.E.

Naleznete zde