DOTACE MPO : EFEKT – AVÍZO

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.

Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe. Dotace se nevztahuje na ověření funkčnosti zavedeného systému formou certifikace, ale předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-Management and Audit Scheme). Příjemce dotace je povinen nejpozději do 1 měsíce po uplynutí jednoho roku od ukončení realizace projektu, a dále pak každý následující rok do uplynutí tří let od ukončení realizace projektu, zasílat MPO zprávu o udržitelnosti projektu.

Max.výše podpory je 500 tis. Kč

Stav výzvy PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
Datum zveřejnění: 1.11.2021
Začátek podávání žádostí: „bude upřesněno“
Ukončení podávání žádostí: 30.6.2022
Celková alokace 10 000 000 Kč

podmínky se dozvíte ZDE: Text výzvy č. 1/2022- avízo výzvy  [pdf, 227.1 kB]


Aktuální informace k vybraným výzvám z Národního plánu obnovy pod Ministerstvem průmyslu a obchodu

 

Vzhledem ke skutečnosti, že na úrovni finálních verzí plánovaných výzev Národního plánu obnovy stále zůstávají otevřené některé otázky řešené s Evropskou komisí (EK), které jsou však pro konečnou podobu výzev klíčové, nedojde v roce 2021 k vyhlášení následujících výzev z Národního plánu obnovy:

•             Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

•             Cirkulární řešení v podnicích – I. výzva

•             Úspory vody v podnicích – I. výzva

•             Elektromobilita pro podnikatele – I. výzva

 

V současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předpokládá, že výzvy vyhlásí nejpozději za měsíc, tedy v lednu 2022. Tak, aby znění zohlednilo aktuálně vyjasňované otázky s Evropskou komisí a podané žádosti se nemusely vracet k přepracování. Za vzniklou situaci se tým MPO omlouvá a děkuje za pochopení snahy předejít potenciálním sporům ohledně podmínek čerpání podpory z Národního plánu obnovy.