Webinář (ÚKZÚZ) – Přípravky na ochranu rostlin jako součást integrované ochrany rostlin (IOR) 2. 2. 2022

Přípravky na ochranu rostlin jako součást integrované ochrany rostlin (IOR), který se uskuteční 2. 2. 2022 prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Integrovaná ochrana rostlin (IOR) je provázaným komplexem zásad, které na sebe navazují a vytváří tak harmonický celek. V praxi to znamená kombinaci vhodných agrotechnických a pěstitelských postupů, při jejichž dodržení lze předpokládat snížení nutnosti aplikace přípravků na ochranu rostlin (POR).

S použitím POR úzce souvisí rovněž zjišťování výskytu škodlivých organismů prostřednictvím monitoringu, využití výstupů prognostických modelů a sledování vývoje počasí v dané lokalitě.

V rámci tohoto semináře bychom se rádi zaměřili na poslední článek IOR, kterým je právě oblast použití POR. Stěžejní přednáška bude věnována situaci v oblasti restrikcí POR, schvalování úč. látek a v neposlední řadě alternativním možnostem ochrany (pomocné prostředky na ochranu rostlin).

Čeká Vás i prezentace výsledků pokusů, které porovnávají nebo ověřují účinnost biologických přípravků nebo jiných pomocných prostředků na ochranu rostlin, případně přípravků povolených pouze pro použití v rámci ekologického zemědělství, a to ať už mezi sebou nebo v kontrastu biologický přípravek vs. běžný POR.

Webinář můžete sledovat po vyplnění registračního formuláře prostřednictvím tohoto odkazu https://bit.ly/3JCSwhz .

Podrobné informace k akci naleznete na našem webu https://bit.ly/3GYP6nT nebo FB https://www.facebook.com/ukzuz.cz/.