ČMSZP uzavřela s OSPZV-ASO ČR kolektivní smlouvu vyššího stupně

Koncem tohoto roku byla podepsána Kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2023 v rámci odvětví podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), Úroveň 1, kód A Zemědělství. Smlouva byla uzavřena mezi naším svazem a Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR.

Platnost a účinnost začíná od 1.1.2023, další vyjednávání začne v červenci 2023.

Připravili jsme pro Vás nejdůležitější body. Jinak ZDE naleznete celé znění smlouvy.

POZOR – RIZIKOVÉ PRÁCE- MIN.VÝŠE PŘÍPLATKU JE STANOVENA V SOULADU S NAŘ.VL.Č.567/2006 Sb. – tj. min. 10,40 Kč/hod

Přehled tarifů pro rok 2023 v Kč:

Tarifní stupeň Hodinový mzdový tarif Měsíční mzdový tarif
1. 104,00 17 490
2. 104,70 17 600
3. 108,00 18 150
4. 116,10 19 500
5. 125,80 21 140
6. 137,90 23 170
7. 150,80 25 350
8. 163,70 27 500
9. 179,10 30 090
10. 194,90 32 750
11. 215,10 36 140
12. 235,30 39 540

 

Penzijní připojištění pro zaměstnance jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trvá:

alespoň 1 rok 850 Kč
alespoň 2 roky 950 Kč
alespoň 3 roky 110 Kč

 


 

 

Zemědělská výroba

1. skupina

 1.  Ošetřování veřejné zeleně zaléváním, okopáváním a podobně.
 2. Balení a příprava sazenic k expedici.

2. skupina

 1.  Pomocné práce při ošetřování zvířat.
 2.  Ruční fyzicky namáhavé práce v zemědělství, obsluha jednoduchých závěsných zařízení, manipulační práce u zemědělských strojů.
 3.  Příprava a kultivování půdy malou mechanizací, výsadba okrasných a ovocných stromů, provádění postřiků a dezinfekce půdy, ruční odvětvování.
 4. Obsluha secích strojů při setí kukuřice a obilí a obsluha adaptérů pro výsev jetelovin.

3. skupina

 1. Pěstování okrasných druhů rostlin, jejich roubování a očkování, ošetřování zvlášť náročných druhů, například kaktusů, včetně případného setí.
 2. Řízení výlovů rybníků včetně přípravy (strojení) rybníků k výlovům.
 3. Ošetřování a kování koňských kopyt, úprava podkov, kování zdravých a nedeformovaných kopyt.
 4. Ošetřování a regulace rychleného růstu rostlin nebo ošetřování tropických druhů rostlin.
 5. Provádění výchovného a udržovacího řezu dřevin podle druhů nebo odrůd a klasifikace školkařských výpěstků. Aplikace chemických prostředků a přihnojování všech zahradnických kultur.
 6. Řízení a údržba kolových traktorů.
 7. Samostatné ošetřování zvířat včetně krmení, odborná pomoc při veterinárních zákrocích.

4. skupina

 1. Komplexní ošetřování vzácných a ohrožených druhů zvířat včetně umělého odchovu jejich mláďat.
 2. Řízení, obsluha a seřizování samojízdných strojů a zařízení a kombinovaných sklízečů pro sklizeň píce, slámy, technických plodin, okopanin, zeleniny apod.

Zpracování dřeva

2. skupina

 1. Řízení vysoušecích procesů při sušení řeziva, hranolků a vlysů včetně obsluhy mechanizmů sušáren a provádění váhových zkoušek.
 2. Obsluha jednoduchých jednoúčelových strojů včetně jejich seřizování.

3. skupina

 1. Truhlářské opravy kancelářského nábytku.
 2. Hoblování řeziva, přířezů, vlysů a plošných materiálů na tloušťkovacích tří a čtyřstranných frézách (hoblovkách) a rovinných frézách včetně jejich seřizování.
 3. Obkládání stěn a stropů deskami, provádění záklopů a podbíjení z prken.

4. skupina

 1. Zhotovování slohového nábytku, kazetových stěn a stropů včetně zhotovování šablon a nábytku s výraznými uměleckými prvky včetně lidové umělecké výroby.
 2. Řízení, obsluha, údržba a běžné opravy víceúčelových strojů pro těžbu dřeva.