Společnost PGRLF, a.s., spouští nová pravidla programu Finanční podpora pojištění  

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., upravuje od 1. ledna 2023 pravidla pro poskytování podpor v rámci programu Finanční podpora pojištění.

Cílem programu Finanční podpora pojištění je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, s cílem dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace nákladů na úhradu pojistného, vynaloženého na pojištění plodin nebo hospodářských zvířat.

Program Finanční podpora pojištění je důležitou podporou zemědělců a jejich podnikání a rovněž patří k nejvyhledávanějším titulům PGRLF – jen v letošním roce podalo žádost o podporu v tomto programu více než 8 200 zemědělských prvovýrobců. Od spuštění tohoto titulu tak fond vyplatil více než 7,4 mld. Kč,“ řekl předseda představenstva PGRLF, a.s., Josef Kučera.

Celé znění tiskové zprávy naleznete v příloze.

S pozdravem

Mgr. Barbora Šenfeldová
tisková mluvčí