Ministr zemědělství Jurečka: Připravujeme navýšení rozpočtu Programu rozvoje venkova z národních zdrojů

26.5.2015 Tisková zpráva – „Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropy“ je mottem Žofínského fóra, které se dnes v Praze koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Ministr zhodnotil loňský rekordní rok českého zemědělství, kdy jeho zisk dosáhl 22,9 miliardy korun, a vzrostl tak oproti roku 2013 o 40 procent. Hovořil také o Společné zemědělské politice a především o Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

„Celková zemědělská produkce dosáhla v loňském roce 136,6 miliardy korun, což znamená, že proti roku 2013 vzrostla o více než osm miliard. I přes pokles cen se o 4,7 procenta meziročně zvýšila rostlinná produkce, a to díky neočekávaně vysoké úrodě hlavních komodit. Potěšující je, že po dlouholetém poklesu rostla loni také živočišná výroba. Oproti předchozímu roku to bylo o 10 procent. Pokud jde o dotace, v loňském roce bylo zemědělcům vyplaceno z evropských fondů a národních zdrojů 32,9 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 12 procent,“řekl ministr Marian Jurečka.

Z Programu rozvoje venkova v období 2014 – 2020 získá české zemědělství 3,1 miliardy eur (více než 84 miliard korun). Z toho bude 2,3 miliardy eur (63 miliardy korun) z unijních zdrojů a 768 milionů eur (21 miliard korun) z českého rozpočtu.

„Na základě jednání s Ministerstvem financí připravujeme změnu rozpočtu Programu rozvoje venkova, která spočívá v navýšení spolufinancování z národních zdrojů. O tom, na jaká konkrétní opatření by tyto dodatečné peníze šly, nyní jednáme s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací,“ uvedl ministr Jurečka.

Na podporu investic v zemědělských podnicích půjde z PRV 2014 – 2020 částka 330 milionů eur (kolem 9 miliard korun), na podporu investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví to bude 135 milionů eur (3,6 miliardy korun) a na rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 120 milionů eur (přes 3,2 miliardy korun), z toho na zahájení činnosti mladých zemědělců 30 milionů eur (přes 800 milionů korun).

Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

zdroj MZe