Metodická příručka: Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015

5.5.2015 Pro letošní rok je připravena příručka určená zejména pro zemědělce, kteří jsou žadateli o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic v rámci Společné organizace trhu s vínem. Obsahem příručky jsou podrobnější informace k aktuálním podmínkám Kontroly podmíněnosti. Příručka bude poskytnuta také v tištěné formě zemědělské veřejnosti prostřednictvím Regionálních odborů SZIF.

Pokud v uveřejněném textu příručky o nastavení podmínek pro kontroly podmíněnosti pro rok 2015 nenajdete odpovědi na své otázky, obraťte se na nás prostřednictvím emailové adresy: cross-compliance@mze.cz.

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015

zdroj MZe