Zelený úhor

Ministerstvo zemědělství připravilo návrh na úpravu podmínek přímých plateb pro rok 2016 – novelizaci nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a seznamuje s ní v současné době zemědělskou veřejnost. Jednou z navrhovaných úprav bylo omezení zeleného úhoru využívaného pro podmínky greeningu jako tzv. plocha …
Pokračování textu „Zelený úhor“

Chovatelé dojných krav a prasnic dostanou navíc 604 milionů korun

Vláda 14. prosince 2015 schválila návrh ministra zemědělství Mariana Jurečky na poskytnutí mimořádné podpory pro zemědělce, kteří podnikají v živočišné výrobě. Dostanou 604 milionů korun, z poloviny hrazených z rozpočtu EU a z poloviny z finančních rezerv Ministerstva zemědělství. Podpora je určená chovatelům dojných krav a prasnic. Je to kompenzace za …
Pokračování textu „Chovatelé dojných krav a prasnic dostanou navíc 604 milionů korun“

Přejeme vám krásné vánoční svátky

Den se se dnem sešel a jsou tu znovu Vánoce, které jsou mnohými označovány jako svátky klidu a míru. Většina zemědělců však ani v tento čas moc klidu neužije. O dobytek se totiž farmář musí starat neustále a pojem Štědrý den zvířata neznají. Přesto anebo právě proto vám však přejeme, ať si …
Pokračování textu „Přejeme vám krásné vánoční svátky“

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2016

V pondělí 14. prosince v probíhalo kolektivní  vyjednávání   mezi Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů a Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR. Za ČMSZP byl jednáním pověřen 1. místopředseda svazu Ing. Miroslav Buchta a za OSPZV-ASO ČR pak jeho předseda Bohumír Dufek. Výsledkem tohoto jednání byl podpis Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok …
Pokračování textu „Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2016“

Mimořádná opatření rozšířena také o soukromé skladování vepřového masa

V souvislosti s ruským embargem, které se týká zákazu dovozu některých rostlinných a živočišných komodit z Evropské unie, byla již v létě loňského roku vyhlášena mimořádná podpůrná opatření. Jejich cílem je zmírnit dopady krize na výrobce a distributory v rámci dotčených sektorů. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jako administrátor žádostí …
Pokračování textu „Mimořádná opatření rozšířena také o soukromé skladování vepřového masa“

SZIF začal vydávat rozhodnutí o platbě k opatření LFA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal vydávat k datu 1. prosince 2015 rozhodnutí o platbě LFA. Výplata bude následovat po nabytí právní moci rozhodnutí. Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA) by měly prostřednictvím vybízení k trvalému využívání zemědělské půdy přispívat k zachování venkovské krajiny a k zachování …
Pokračování textu „SZIF začal vydávat rozhodnutí o platbě k opatření LFA“

Druhé zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 2014-2020

Ve čtvrtek 19. 11. 2015 v hotelu Floret (Průhonice) se uskutečnilo druhé zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 2014-2020. Body programu: Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014-2020 Úpravy programového dokumentu PRV 2014-2020 Změny podmínek plánované pro příjem žádostí o podporu na rok 2016 Preferenční kritéria pro projektová opatření PRV Evaluační plán …
Pokračování textu „Druhé zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 2014-2020“

Národní konference Venkov 2015, Velehrad

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2015 se ve Velehradě a Modré uskutečnila Národní konference Venkov 2015. Dvoudenní konference byla zakončena ve velehradské bazilice společným shromážděním a formulací závěrů k hlavnímu tématu půdy a venkovské problematice obecně. Účastníci konstatovali nutnost zejména následujících opatření: Zachovávat co největší množství srážkových vod v krajině, tak aby …
Pokračování textu „Národní konference Venkov 2015, Velehrad“

Konference Větrná energie v ČR

Ve středu 2. prosince se uskuteční 11. ročník konference Větrná energie v ČR 2015. Konference se bude konat 2. Prosince v Praze, hotel Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8. Legislativní prostředí a změny, které se do sektoru větrné energetiky tento rok přináší, budou jedním z hlavních témat letošního ročníku konference. Budeme se snažit …
Pokračování textu „Konference Větrná energie v ČR“

Výše procentních sazeb podpor pojištění pro rok 2015 (PGRLF)

Představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. stanovilo výše procentních sazeb podpor pojištění pro rok 2015 v rámci programu: Finanční podpora pojištění 50% z uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin 50% z uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin 50% z uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat   Pojištění produkce školek s produkcí sadebního …
Pokračování textu „Výše procentních sazeb podpor pojištění pro rok 2015 (PGRLF)“