Program rozvoje venkova 2014-2020

Evropská komise dne 26. 5. 2015 oficiálně schválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020.

Díky Programu rozvoje venkova tak do českého zemědělství poputuje v příštích letech téměř 3,1 miliardy eur (více než 84 miliard korun). Z toho bude 2,3 miliardy eur (63 miliard korun) z unijních zdrojů a 768 milionů eur (21 miliard korun) z českého rozpočtu.

PRV se zaměřuje prioritně na obnovu, zachování a zlepšení přírodních ekosystémů závislých na zemědělské produkci prostřednictvím plošných opatření. Významný podíl finančních prostředků PRV je cílen do projektových investičních opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství i na inovace v zemědělských a potravinářských podnicích a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově.

Přílohy

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26.5.2015, kterým se schvaluje program rozvoje venkova České republiky pro podporu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 212 KB)

Příloha prováděcího rozhodnutí Komise PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 280 KB)

Program rozvoje venkova 2014-2020 – schválené znění PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 14 MB)

Příloha č. 1 – Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) a povinné požadavky na hospodaření (SMR) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 211 KB)

Příloha č. 2 – Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na VDJ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 174 KB)

Příloha č. 3 – Platby – Zalesňování a zakládání lesů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 209 KB)

Příloha č. 4 – Platby – Agroenvironmentálně-klimatické opatření PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 498 KB)

Příloha č. 5 – Platby – Ekologické zemědělství PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 368 KB)

Příloha č. 6 – Platby – Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 170 KB)

Příloha č. 7 – Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 191 KB)

Příloha č. 8 – Platby – Dobré životní podmínky zvířat PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 295 KB)

Příloha č. 9 – Platby – Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 219 KB)

Příloha č. 10 – Metodika vymezení LFA PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 210 KB)

Příloha č. 11 – Kombinovatelnost PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 256 KB)

Příloha č. 12 – Orientační časový harmonogram hodnotících aktivit PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 311 KB)

Příloha č. 13 – Finanční tabulka PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 191 KB)

Příloha č. 14 – Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 676 KB)

Příloha č. 15 – Zpráva o ex-ante hodnocení PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Příloha č. 4 ke Zprávě o ex-ante hodnocení (Příloze č. 15) – Příloha SEA hodnocení – Hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Příloha č. 5 ke Zprávě o ex-ante hodnocení (Příloze č. 15) – Příloha SEA hodnocení – Vypořádání vyjádření ke koncepci PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 442 KB)

Příloha č. 6 ke Zprávě o ex-ante hodnocení (Příloze č. 15) – Příloha SEA hodnocení – Tabulková hodnocení prioritních oblastí koncepce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 618 KB)

Příloha č. 16 – Výchozí prvky (baseline) pro Agroenvironmentálně-klimatické opatření PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 756 KB)

Příloha č. 17 – Výchozí prvky (baseline) pro opatření Ekologické zemědělství PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 246 KB)

Příloha č. 18 – Osvědčení potvrzující přiměřenost a přesnost výpočtu míry podpory vydaná subjekty funkčně nezávislými na orgánech odpovědných za provádění Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 226 KB)

Příloha č. 19 – Teorie změny PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 885 KB)

Příloha č. 20 – Popis strategie PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 207 KB)

Příloha č. 21 – Seznam použitých zkratek PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 159 KB)

zdroj MZe