Zástupci ČMSZP jednali s ministrem Jurečkou

V odpoledních hodinách 1. dubna se předseda svazu František Winter se svými kolegy Lubomírem Burkoňem a Jaroslavem Kratochvílem setkali s ministrem zemědělství v poslanecké sněmovně. Na jednání byla pouze dvě hlavní témata, a to Novela zákona o prodeji státní půdy a degresivita plateb v LFA oblastech.

Nejdříve se svaz dotazoval na vysvětlení či potvrzení zveřejňované informace, že Státní pozemkový úřad (SPÚ) má zakázáno prodávat státní půdu. Ministr vysvětlit, že není zastaven prodej státní půdy jen je určena minimální státní rezerva a zákaz prodeje půdy v katastrech s probíhajícími pozemkovými úpravami nebo plánovanou liniovou stavbou. Zemědělec, který má zájem koupit pozemky včleněné do jeho obhospodařovaných parcel, může za účelem scelení svého hospodářství, podat žádost o odprodej na SPÚ.

K druhému tématu se vázala delší diskuze. Na základě dřívějších jednání s ministrem zemědělství se předseda svazu dotazoval, zda stále platí informace, že finance z degresivity plateb z LFA oblastí typu H se v budoucích letech navrátí do těchto oblastí. Ministr upozornil na více možných cest k využití financí z degresivity plateb z LFA oblastí. Jednou z nich je počkat na nutnou redefinici LFA, kde nakonec budou jen dva typy oblastí a do těch poté tyto finance směřovat. Druhou variantou je hned v roce 2016 navrátit finance zpět do LFA jako povýšenou sazbu. Model pouze do oblastí typu H, který podporuje svaz, je však nutné propočítat a následně vést diskuzi.

Ministr zástupce svazu ještě informoval, že vyjednává podporu činnosti zemědělců zvýšením národního kofinancování PRV z 25% na 35 %.

V závěru jednání zástupci svazu poděkovali za setkání a pozvali ministra na jedno z budoucích jednání předsednictva svazu.