Ministr zemědělství: Budoucnost evropského zemědělství je v mladých lidech a v moderních technologiích

Tisková zpráva — Budoucnost zemědělství v Evropské unii, monitorování odolnosti evropských lesů, ochrana zvířat během přepravy a udržitelný evropský rybolov řešili ministři zemědělství EU na jednání Rady v Lucemburku. Belgické předsednictví předložilo návrh dalšího obecného směřování zemědělství v EU, Česká republika tuto diskuzi oceňuje.

„Na Radě jsem dnes ocenil hlavně diskuzi o budoucnosti evropského zemědělství. Musíme pokračovat v našem úsilí o zjednodušení společné zemědělské politiky, celkové zatraktivnění sektoru, přilákat do něj mladé lidi a podporovat investice do moderních technologií. Je třeba hledat rovnováhu mezi naplňováním všech zelených cílů a základní podstatou zemědělské činnosti, tedy zajištění dostatku kvalitních a bezpečných potravin,“ řekl po včerejším jednání ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Belgické předsednictví předložilo návrh dalšího obecného směřování zemědělství v EU, Česká republika tuto diskuzi oceňuje. ČR apeluje na adekvátní financování společné zemědělské politiky. Zemědělská politika musí být i do budoucna zásadní prioritou EU. Vzhledem k výzvám, které planetu a lidstvo čekají, je důležité představit sektor veřejnosti jako perspektivní obor, který využívá nejmodernější technologie a už dávno není jen o těžké fyzické práci. Zajištění generační obměny proto bude jedním z nejdůležitějších úkolů. Při nastavování všech podmínek je nutné plnit cíle Evropské zelené dohody, a přitom zachovat konkurenceschopnost zemědělství. Zásadní bude nastavit vyvážený přístup.

Dalším důležitým bodem byla ochrana zvířat během přepravy. Snahou je sjednotit pravidla, stanovit rovnocenné podmínky pro zvířata vyvážená do třetích zemí, omezit jejich dlouhodobou přepravu a stanovit teplotní a prostorové požadavky pro přepravu jednotlivých druhů zvířat. Jednání k této problematice bude zcela určitě pokračovat. „Česká republika podporuje posílení dobrých životních podmínek zvířat a souhlasí s tím, že není možné zachovat aktuální stav. Je ale třeba konkrétní návrhy detailně zanalyzovat. Velké zpřísnění požadavků nad rámec jejich proveditelnosti by mohlo znamenat nahrazení exportu členských států Evropské unie dodávkami ze třetích zemí, což by mohlo vést k celkovému zhoršení welfare zvířat při přepravě a současně poškodilo naše chovatele hospodářských zvířat,“ uvedl ministr Výborný.

V diskuzi ohledně monitorování odolnosti evropských lesů Marek Výborný požadoval, aby byl nový systém co nejjednodušší a nepřinášel neúměrnou finanční a administrativní zátěž. Také je nutné, aby nový monitoring bylo možné co nejvíce propojit se stávajícími systémy na národní úrovni. Ministr připomněl, aby se v tomto směru promítly zkušenosti z workshopů pořádaných k tomuto tématu během českého předsednictví.

V diskuzích o rybolovu česká strana podpořila udržitelný rybolov a obnovu rybích populací. Česká republika provedla revizi národního plánu pro řízení úhoře a také by uvítala případnou revizi společné rybářské politiky tak, aby její cíle pro oblast akvakultury nebyly zastaralé a odpovídaly současným potřebám a výzvám.

Ministr Výborný se také sešel se slovinskou ministryní zemědělství, lesnictví a potravinářství Matejou Čalušić. Projednali téma dalšího snižování administrativní zátěže, dobrých životních podmínek zvířat a zejména zkušenosti se zaváděním podmínek z nařízení o odlesňování.

Na okraj jednání Rady se konalo setkání představitelů států V4 k prezentaci pracovního programu na další rok. „Při jednání ministrů zemědělství států V4 jsem předal předsednictví svému polskému kolegovi Czeslavu Siekierskému. Přeji si, aby Polsko navázalo na dosavadní spolupráci. Vítám také představení témat polského předsednictví zaměřených na vědu a inovace v zemědělství nebo podporu aktivit v rámci posilování energetické soběstačnosti prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie v zemědělství,“ řekl ministr Marek Výborný.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství