Zápis z jednání ELO – září EPG (06/09/2022)

Zástupci se domluvili:

Vyvinout tlak na Komisi, aby byla méně normativní a místo toho měla praktičtější přístup k provádění některých GAEC, zejména GAEC 6 o půdním pokryvu, tím, že poukáže na specifické problémy, kterým čelí několik členů. Účastníci byli vyzváni, aby se s námi podělili o své obavy, což umožní vytvoření případu.

Členové byli vyzváni, aby zaslali písemné připomínky k politickému dokumentu o udržitelných potravinových systémech.

Poziční dokument ELO k SUR by mohl být při zavádění agresivnější a bod o potravinové bezpečnosti by mohl být posílen. Pozice bude aktualizována a začneme pracovat na úpravách. Členové byli vyzváni, aby zaslali písemné připomínky.

Členové byli vyzváni, aby zaslali písemné připomínky k dokumentu o akčním plánu živin.

ELO se 21. září setká se Stefanem Leinerem (DG ENV) ohledně návrhu na obnovu přírody a zúčastní se schůzky ředitele přírody na konci měsíce. Členové nám zašlou své připomínky a připomínky nejpozději do pondělí 19. září. Jste vyzváni, abyste použili sledování změn v přiloženém dokumentu a sdíleli všechny dokumenty, které podporují vaši pozici.

ELO se obrátilo na Expertní skupinu pro odstraňování uhlíku.

Protože se na schůzce neřešily lesní body, zde je stručný souhrn nejnovějšího vývoje:
Zpráva Parlamentu o lesní strategii EU byla schválena dnes v poledne, a přestože není dokonalá, zdůrazňujeme její pozitivní body ve společné tiskové zprávě, kterou můžete vidět v příloze. Zpravodajka, europoslankyně Ulrike Müllerová, měla obtížný úkol jednat s výborem ENVI, který měl v určitých bodech pravomoc.

Výbor ENVI přijal zprávu, kterou se mění návrh Komise na nařízení o odlesňování. Čtyři hlavní změny jsou, že povinnosti náležité péče se nevztahují pouze na hospodářské subjekty, ale také na finanční instituce; Nařízení by mělo zahrnovat více komodit (suchá drůbež, kukuřice, uhlí, potištěný papír a kaučuk) a ekosystémy jiné než lesy (především rašeliniště, mokřady a pastviny); Posílit náležitou péči, aby byl kladen větší důraz na původní obyvatelstvo a lidská práva, a kontroly náležité péče by měly kontrolovat alespoň 10 % hospodářských subjektů a 10 % výrobků uváděných na trh EU. Hlasování v plénu je dnes.

14.9 bude parlament hlasovat o problematické zprávě poslance Markuse Piepera o přepracování směrnice o obnovitelných zdrojích energie (REDIII), která obsahuje návrh na zákaz využívání primární dřevní biomasy. Rovněž navrhla, aby se elektřina vyrobená z primární dřevní biomasy postupně přestala započítávat do cíle EU v oblasti obnovitelné energie a aby byla do roku 2030 postupně snižována. Bioenergie v současnosti představuje asi 60 % skladby obnovitelných zdrojů energie EU. Zejména se zvyšuje tlak na změnu definice toho, co se počítá jako primární dřevní biomasa, aby bylo možné využít více dřeva získaného z lesní činnosti pro bioenergii, ale není to hotová věc.

Komise zahájila konzultaci o svých nových plánech EU pro monitorování lesů a strategických plánech. Členové byli vyzváni, aby přispěli samostatným e-mailem.