Aktuality nejen z EU

 1.             INFORMACE

1)     Od zahraničních pracovníků MZe:

 • Snaha Íránu vyřešit libanonskou energetickou krizi

  Libanon připravuje vyslání delegace do Íránu za účelem nalezení způsobu, jak získat bezplatně paliva pro místní elektrárny a tím zmírnit výpadky elektřiny, aniž by byl Libanon vystaven americkým sankcím. Pokud se podaří najít řešení, palivo bude dodáno z Íránu přímo Libanonu.


  Zhodnocení dvouletého fungování dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem

  Dohoda o volném obchodu mezi EU a VSR (EVFTA) vstoupila v platnost 1. srpna 2020 a je nejambicióznější a nejkomplexnější dohodou, kterou kdy EU uzavřela s rozvojovou zemí.


  Výzva potravinářských a obchodních firem v UK nové premiérce

  Nová britská premiérka Liz Trussová byla vyzvána k přepracování Národní potravinové strategie, aby se zabránilo bankrotu tisíců malých a středních podniků v Británii v důsledku prudkého růstu cen energií.


  Vládní řešení aktuálních problémů v zemědělství v Kazachstánu

  Předseda vlády Republiky Kazachstán Alikhan Smailov uspořádal schůzku o omezení růstu cen sociálně důležitých potravin a o zásobování domácího trhu pohonnými hmotami a mazivy. Z jednání vyplynulo, že státní orgány se dříve dopustily řady chyb, zejména se jim nepodařilo stabilizovat ceny potravinářských výrobků.


  SAE plánuje na říjen „největší světovou konferenci“ zaměřenou na potravinovou bezpečnost The World Union of Wholesale Markets 2022

  Poslední měsíce a bohužel nyní se dá říct téměř roky (alespoň dva určitě) řeší celý svět potravinovou bezpečnost. Nejde o žádné nové téma. Neustále rostoucí populace především v zemích, kde se oproti populaci dostupné potraviny a úroda naopak snižují, nutí všechny k zamyšlení.


  Nedostatek UHT mléka s 2,8 % tuku v Srbsku

  V těchto dnech se v srbské maloobchodní síti projevil nedostatek litrového balení UHT mléka s 2,8 % tuku, které je nejžádanějším druhem. Výpadek byl způsoben nejen menší produkcí mléka v letních měsících, kdy Srbsko zachvátila vlna veder a snížila se dojivost mléčného skotu, ale také trvale se snižujícími stavy mléčného skotu.


  Francie a Čína prohlubují spolupráci ve vinařství

  Provincie Ningxia na severozápadě Číny v současnosti představuje jeden z nejvýznamnějších čínských vinařských regionů. Pěstování vinné révy se v této provincii rozmohlo v 80. letech minulého století, i když k jejímu samotnému zpracování na finální produkt zpočátku docházelo v jiných vinařsky rozvinutějších oblastech.

2)     Výsledky agrárního exportu EU v květnu 2022 – meziroční nárůst o třetinu

3)     Publikace OECD: Dotace k řešení klimatických, zdravotních, potravinových a dalších naléhavých situací ve vazbě na obchod a mezinárodní spolupráci

Dotace a nezákonný rybolov – zprávy z OECD
Aktuálně roste potřeba tvorby politik pro řešení klimatických, zdravotních, potravinových a dalších naléhavých situací. To přináší do centra celosvětové pozornosti problematiku dotací jako důležité součásti veřejné reakce na mimořádné situace. Dotace se však mohou míjet s deklarovanými cíli jako je posílení mnohostranného obchodního systému a náprava selhání trhu. Způsobují pak vysoké domácí náklady nebo škodlivý dopad na ostatní (zejména menší rozvojové) země s fiskálními omezeními, když naruší mezinárodní hospodářskou soutěž.
Velké dotační rozdíly nebo určité formy dotací mohou přispívat k růstu napětí v mezinárodním obchodu, k poškozování růstu a životní úrovně, ke změnám obchodních a investičních toků nebo snížení hodnoty celních a jiných závazků týkajících se přístupu na trh. Rozlišit „dobré“ a „špatné“ typy dotací je analyticky náročné a politicky citlivé. Racionalizovat dotační systémy, zlepšit jejich koncipování a tím zvýšit jistotu podnikání, snížit obchodní napětí a obecně omezit negativní dopady doma i v zahraničí je možné v rámci mezinárodní spolupráce lépe než pomocí jednostranných kroků. Stávající mezinárodní pravidla poskytují dobrý základ pro regulaci dotací. Mezinárodní dotační disciplína byla postupně posilována zejména od r. 1995 Dohodou WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních a Dohodou WTO o zemědělství (ačkoli program jednání o podrobných dotačních pravidlech pro služby byl z velké části odložen). Uzavírané dohody o volném obchodu také často jdou nad rámec pravidel WTO a obsahují například ustanovení k chování státních podniků nebo rozsáhlejší seznamy zakázaných dotací. Čtyři autorské instituce této zprávy (MMF, OECD, WTO, WB) zkoumají způsoby, jak mohou posílit svou individuální i společnou práci podporující vlády ve zmíněném úsilí – hlavní tíha této práce totiž leží na ministerstvech financí, odvětvových ministerstvech a specializovaných agenturách národních vlád.

https://www.oecd-ilibrary.org/trade/subsidies-trade-and-international-cooperation_a4f01ddb-en

Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov představuje významnou ztrátu daňových příjmů, ohrožuje potravinové zabezpečení a pracovní příležitosti v regionech a komunitách závislých na místních mořských produktech, vážně ohrožuje udržitelnost rybolovu a rybáři dodržující zákony čelí v jeho důsledku nekalé konkurenci na trzích. Tento rybolov bývá také spojen s konflikty o omezené zdroje a sporné vody, s nadnárodní trestnou činností a se zneužíváním pracovních sil. Přestože jsou negativní dopady tohoto rybolovu dobře známy, může mít prospěch z vládních podpor. Zpráva na základě průzkumu provedeného v roce 2021 přezkoumává, jak mohou členové OECD a partnerské ekonomiky zajistit, aby vládní podpory poskytované rybolovu, nepřispívaly k nezákonným, nehlášeným a neregulovaným aktivitám. Klíč nabízí ve zlepšení řízení, monitorování a kontrol, v sankcionování konkrétních aktivit, ve striktním plnění mezinárodních závazků týkajících se domácích a mezinárodních reforem (např. pokračování jednání ve WTO o postupném odstranění dotací, které přispívají k neudržitelnému rybolovu). Toto úsilí má vést k naplnění cíle udržitelného rozvoje č. 14.
Pozitivem je skutečnost, že příslušná omezení dotací jsou zahrnována i do dohod o volném obchodu.

https://www.oecd.org/publications/eliminating-government-support-to-illegal-unreported-and-
unregulated-fishing-f09ab3a0-en.htm

 1.             AKCE A SEMINÁŘE

4)     Pozvánka na B2B jednání s brazilskými pivovarníky – prezentace českých surovin a technologií – 19. září 2022 od 10:00 hod

5)     Pozvánka k prezentaci českých firem v Keni/Nairobi zaměřené na zemědělskou techniku, živočišnou výrobu, výživu a krmiva a chytré zemědělství – 10. – 14. říjen 2022

6)     Nabídka účasti českým exportérům na Czech National Beer Day v Torontu a veletrhu Ontario Craft Brewers Conference & Suppliers Marketplace – Toronto a Niagara Falls, 23. – 26. října 2022

7)     Pozvánka českým exportérům k účasti na veletrhu privátních značek PLLME (Dubaj, SAE, 8. – 10. listopadu 2022) – POSLEDNÍ 2 VOLNÁ MÍSTA !!!