MPSV: Sleva na pojistném pří zkrácených úvazcích a další

Od 1. února 2023 budou mít zaměstnavatelé možnost využít slevy na sociálním pojištění, pokud zaměstnají pracovníky, kteří jsou mladší 21 let, studují, jsou starší 55 let, pečují o dítě do 10 let, jsou zdravotně postižení, případně čerstvě absolvovali rekvalifikaci. Sleva se bude vztahovat na zaměstnance, kteří pracují 8 až 30 hodin týdně. Odečítá se od sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, a to ve výši 5 % z vyměřovacího základu zaměstnance. V současnosti mají podle zákoníku práce nárok na zkrácený úvazek rodiče dětí do 15 let, těhotné ženy nebo pečující osoby.

Podpora zaměstnanců 55 +

Kromě zkrácených úvazků je žádoucí, aby lidé měli motivující podmínky pro práci v předdůchodovém, případně i v důchodovém věku, pokud je na obou stranách zájem ve spolupráci pokračovat. Podle návrhu MPSV by od července roku 2023 měli pracující senioři platit nižší sociální pojištění, což jim zvýší čistý výdělek. Návrh pomůže seniorům, kteří pobírají starobní důchod a zároveň k tomu pracují nebo podnikají. Pokud naopak někdo uvažuje o předčasném důchodu, je žádoucí ho motivovat, aby v ekonomické aktivitě ještě pokračoval (i v případě, že už žádost o předčasný důchod podal, může výplatu odložit), například právě formou zkráceného úvazku.

Podpora home-office

Práce z domova je nyní využívána stále častěji, proto bylo nutné stanovit jasné mantinely. Novela zákoníku práce, o které bude v nejbližších týdnech jednat vláda, usnadní přístup některých zaměstnanců k výkonu práce z domova. Týká se to těhotných zaměstnankyň, dále lidí, kteří pečují o dítě do 9 let, případně o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupni II až IV. Pokud taková zaměstnankyně nebo zaměstnanec požádá o home-office a zaměstnavatel žádosti nevyhoví, bude muset své rozhodnutí písemně odůvodnit. I samotnou dohodu o home-office bude nutné sjednat písemně.

Dále se usnadní povinnost zaměstnavatelů nést náklady za práci doma. Zaměstnanci budou mít za každou hodinu odpracovanou na home-office nárok na paušál, který pokryje jejich náklady, především za energie. Zaměstnavatelé si budou moci paušál odečíst z nákladů a zaměstnanci z něj nebudou platit daň z příjmu. Výchozí výše tohoto paušálu bude 2,80 Kč na hodinu. Současně bude mít zaměstnavatel možnost ve výjimečných situacích home-office nařídit, pokud zohlední zájmy zaměstnanců. Takovou situací může být například virová pandemie, jakou byl covid.

page1image2914204368

page2image2854684080

 

Projekt iRekvalifikace – nové kurzy pro lepší digitální kompetence

Mezi lety 2023 a 2025 se rozšíří projekt iRekvalifikace. Nabídne široké spektrum kurzů v oblasti digitálních kompetencí, přičemž kompletní nabídka kurzů bude k dispozici přes nový e-shop. Vedle akreditovaných vzdělavatelů budou mít možnost tyto kurzy nově nabízet také vzdělavatelé, kteří nemají akreditované kurzy, ale splní dané podmínky. Vzdělávat své zaměstnance budou moct také firmy v rámci projektu DigiPOVEZ. V průběhu následujících 3 let tak mají být dohromady prostřednictvím Národního plánu obnovy financovány kurzy pro 130 tisíc lidí. „Uvědomujeme si důležitost kvalitního průběžného vzdělávání. Bez základní znalosti IT se dnes už neobejdou ani profese, pro které dříve byla potřeba jen minimální kvalifikace, jako je například skladník. Zlepšování digitálních dovedností je výzvou jak pro zaměstnance nebo třeba drobné živnostníky, tak pro zaměstnavatele, kteří po spuštění podobného systému následného vzdělávání intenzivně volali,“ vysvětluje ministr Jurečka.

Elektronické doručování

Připravovaná novela zákoníku práce zjednoduší doručování pracovněprávních dokumentů. V režimu doručování by zůstal jen mzdový a platový výměr a dokumenty, kterými dochází k jednostrannému skončení pracovněprávního vztahu. Režim doručování podle zákoníku práce se ale také usnadní: nově nebude muset zaměstnavatel zmíněnédokumenty předávat zaměstnancům fyzicky, ale bude možné využít i e-mailu nebo datové schránky.