ČMSZP uzavřel Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2020.

Dne 9.1.2020 podepsali zástupci zaměstnavatelských svazů Ing. František Winter za Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a Ing. Martin Pýcha za Zemědělský svaz společně s předsedou Odborového svazu pracovníků v zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem, Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2020. Oproti roku 2019 dochází k těmto posunům …
Pokračování textu „ČMSZP uzavřel Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2020.“

Zákaz použití přípravků na ochranu rostlin (POR) na plochách EFA

a to na plochách s dusík vázajícími plodinami a meziplodinami, a povinné zavedení minimální délky období 8 týdnů, během kterého musí být plochy, na kterých rostou meziplodiny, udržovány. Použití hnojiv není na těchto plochách zakázáno.   Tento zákaz se tedy bude vztahovat na plochy v ekologickém zájmu (EFA) pro splnění podmínek …
Pokračování textu „Zákaz použití přípravků na ochranu rostlin (POR) na plochách EFA“

Nový web – AFRICKÝ MOR PRASAT

Na základě výskytu závažné nemoci prasat v České republice, vznikl nový web. Zde naleznete všechny potřebné informace k této chorobě, jak jí předcházet a jak zabránit jejímu šíření.   Více informací získáte na: : http://www.africkymorprasat.cz/              

Zelená nafta – Sbírka zákonů č. 176

V přiloženém dokumentu naleznete Sbírku zákonů č. 176/2017, ve které je podrobně popsán výpočet vratky spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě včetně příloh, koeficientů a tabulek.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme všechny na blížící se termín pro doložení informace o splnění závazku mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby (II. balíček).

 

Povinností žadatele je informaci doručit do 30.6.2017 na SZIF.

4. kolo příjmu žádostí v rámci programů Investiční a Provozní úvěry PGRLF

Termín zahájení příjmu žádostí je stanoven na 26. 6. 2017 v 7:30h. (K ukončení příjmu žádostí stávajícího 3. kola dojde 23. 6. 2017). Žádosti bude možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře uveřejněného na stránkách www.pgrlf.cz v sekci „Podat žádost“. Dneškem jsou na výše uvedených internetových stránkách uveřejněny Pokyny Investičních a Provozních …
Pokračování textu „4. kolo příjmu žádostí v rámci programů Investiční a Provozní úvěry PGRLF“

Kulatý stůl

Dne 20. června 2017 v 16:00 se koná v prostorách MZe jednání u Kulatého stolu s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. Témata jednání jsou uvedeni níže.   POZVÁNKA NA KULATÝ STŮL MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ 20.6.2017