HARMONOGRAM PŘÍJMU PROJEKTOVÝCH OPERACÍ PRV

Harmonogram výzev PRV pro rok 2021. Rok 2021 Jarní kolo (předpoklad duben 2021) 1.1.1 Vzdělávací akce 1.2.1 Informační akce Podzimní kolo (předpoklad říjen 2021) Podzimní kolo (předpoklad říjen 2021) 1.1.1 Vzdělávací akce 1.2.1 Informační akce 6.4.1 Investice do nezemědělských činností Investiční záměr b) Investice do nezemědělských činností – území krajů …
Pokračování textu „HARMONOGRAM PŘÍJMU PROJEKTOVÝCH OPERACÍ PRV“

SOUTĚŽ FARMÁŘI vyhlášení vítězů 18.12.2020

CHCEME PODĚKOVAT VŠEM ÚČASTNÍKŮM SOUTĚŽE!!!  ZÍSKALI JSME MNOHO NÁDHERNÝCH PŘÍBĚHŮ, FOTEK I VIDEÍ.   Proto se již nyní svaz ČMSZP rozhodl, že všem účastníkům (studentům i jejich rodičům) zašleme nějakou drobnost.  A to i hromadným účastníkům soutěže (třídy, školy, …).   VŠEM SE VÁM POSTUPNĚ OZVEME A VÍTĚZOVÉ BUDOU VYHLÁŠENI …
Pokračování textu „SOUTĚŽ FARMÁŘI vyhlášení vítězů 18.12.2020“

Otevřený dopis zemědělských nevládních organizací ministru zemědělství ČR

Vážený pane ministře, společná zemědělská politika na období 2023–2027 začíná nabývat jasných obrysů. Jednání na úrovni EU pokračují a výstupy z nich ukazují, kterým směrem se mohou jednotlivá opatření a způsoby produkce potravin v EU ubírat. Jedná se o zásadní proces, jehož výsledky budou mít vážné dopady nejen do zemědělského sektoru. Jako …
Pokračování textu „Otevřený dopis zemědělských nevládních organizací ministru zemědělství ČR“

Online veřejná konzultace Evropské komise – Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti

Vážení, v současné době probíhá online veřejná konzultace Evropské komise k její dlouhodobé vizi zaměřené na venkovské oblasti. Do 30. listopadu 2020 může svůj názor sdělit každý zájemce o rozvoj venkovských regionů a to formou vyplnění dotazníku, který se nachází na webových stránkách Evropské komise (dotazník je možno vyplnit i v českém jazyce – https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Long_term_vision_for_rural_areas_2020?surveylanguage=cs). Bližší informace o …
Pokračování textu „Online veřejná konzultace Evropské komise – Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti“

Valná hromada 8.října 2020 byla z důvodu vyhlášení mimořádných opatření ZRUŠENA

Je nám to nesmírně líto, ale z důvodu vyhlášení mimořádných opatření jsme nuceni opět zrušit Valnou hromadu. I přes snahu celého vedení svazu nejsme schopni splnit požadavky, které usnesení vlády přináší. Všichni členové budou obesláni emailem. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek neváhejte nás kontaktovat: info@cmszp.cz nebo zavolejte ředitelce svazu a tel.č.602 542 …
Pokračování textu „Valná hromada 8.října 2020 byla z důvodu vyhlášení mimořádných opatření ZRUŠENA“

11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 7. 7. 2020 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 11. kolo příjmu žádostí. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 11. kolo příjmu žádostí na operace: 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační, 4.3.2 …
Pokračování textu „11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020“

DOTAZNÍK GEOPA COPA: Atraktivnost zemědělství: Zvyšování přitažlivosti práce v zemědělství – nedostatek pracovních sil a dovedností

Atraktivnost zemědělství: Zvyšování přitažlivosti práce v zemědělství – nedostatek pracovních sil a dovedností Dotazník je součástí projektu, který je zodpovídán napříč členskými státy EU. Vznikl na popud dlouholeté spolupráce Evropské komise a organizace zaměstnavatelů v zemědělském sektoru GEOPA COPA v návaznosti na problematiku zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování napříč …
Pokračování textu „DOTAZNÍK GEOPA COPA: Atraktivnost zemědělství: Zvyšování přitažlivosti práce v zemědělství – nedostatek pracovních sil a dovedností“

2 Strategie, které ovlivní nové SZP

V nedávno zveřejněné strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli”, která je součástí nové Zelené dohody pro Evropu, nastínila Evropská komise finanční podporu ve výši nejméně 100 miliard eur pro přechod na udržitelnější zemědělství. Podle strategie má být 10 miliard eur použito na bio-hospodářství a potraviny, přičemž klíčovou oblastí výzkumu bude „zvyšování …
Pokračování textu „2 Strategie, které ovlivní nové SZP“

10. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 4. 5. 2020 podepsal ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 10. kolo příjmu žádostí. V 10. kole budou podpořeny investice do zemědělských a potravinářských podniků za 3,4 mld. Kč. Kolo je zaměřeno na posílení …
Pokračování textu „10. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020“