Podklady k podání JŽ 2021 vč. kompletního postupu k podání – videonávod

Podklady k podání JŽ 2021najdete: Prezentace k webinářům – environmentální opatření PRV a přímé platby 2021 V příloze jsou uvedeny prezentace z webinářů k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2021. Na YouTube jsme umístili video formu prezentací s doplňujícím komentářem.   Ukázka kompletního podání …
Pokračování textu „Podklady k podání JŽ 2021 vč. kompletního postupu k podání – videonávod“

Devět cílů SZP přehledně, co má všechno splnit…

Devět konkrétních cílů: Zdroj: DG AGRI Na úrovni EU jsou stanoveny základní politické parametry, členské státy ponesou větší odpovědnost, pokud jde o to, jak dosáhnou cílů definovaných na úrovni EU. Strategický plán SZP na úrovni ČS (SP SZP) se musí předložit do 31.12.2021, původní termín předložení SP SZP byl do …
Pokračování textu „Devět cílů SZP přehledně, co má všechno splnit…“

12.kolo příjmu žádostí PRV je plánováno na 15.června 2021

Ministerstvo zemědělství chce letos vyhlásit dvě kola příjmu žádostí PRV na projektová opatření. Zahájení příjmu žádostí ve 12. kole je plánováno na 15. června 2021. O těchto aktivitách se bude hovořit na MV PRV kde ČMSZP zastupuje předseda svazu. Zemědělci budou dle MZe moci letos čerpat podporu z operací: 1.1.1 Vzdělávací …
Pokračování textu „12.kolo příjmu žádostí PRV je plánováno na 15.června 2021“

Zodpovězené dotazy: Zelená nafta vč. novinky roku 2021

NOVINKA ROKU 2021 Pokud máte nově datovou schránku, je povinnost podávat daňové přiznání pouze prostřednictvím datové schránky dle ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. V případě nedodržení Vám může být vystavena pokuta 2 000 Kč.   Zelená nafta roční varianta (žádejte do 30.3.2021)   …
Pokračování textu „Zodpovězené dotazy: Zelená nafta vč. novinky roku 2021“

Informace pro žadatele AEKO a EZ

  Příjem žádostí o zařazení do AEKO a EZ bude nově pouze do zkrácených navazujících závazků v délce trvání jednoho roku. Zároveň již nebude možné podávat žádosti do standardních 5letých závazků podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a 76/2015 Sb. Tato změna vychází z přechodného období v letech 2021 a …
Pokračování textu „Informace pro žadatele AEKO a EZ“

HARMONOGRAM PŘÍJMU PROJEKTOVÝCH OPERACÍ PRV

Harmonogram výzev PRV pro rok 2021. Rok 2021 Jarní kolo (předpoklad duben 2021) 1.1.1 Vzdělávací akce 1.2.1 Informační akce Podzimní kolo (předpoklad říjen 2021) Podzimní kolo (předpoklad říjen 2021) 1.1.1 Vzdělávací akce 1.2.1 Informační akce 6.4.1 Investice do nezemědělských činností Investiční záměr b) Investice do nezemědělských činností – území krajů …
Pokračování textu „HARMONOGRAM PŘÍJMU PROJEKTOVÝCH OPERACÍ PRV“

SOUTĚŽ FARMÁŘI vyhlášení vítězů 18.12.2020

CHCEME PODĚKOVAT VŠEM ÚČASTNÍKŮM SOUTĚŽE!!!  ZÍSKALI JSME MNOHO NÁDHERNÝCH PŘÍBĚHŮ, FOTEK I VIDEÍ.   Proto se již nyní svaz ČMSZP rozhodl, že všem účastníkům (studentům i jejich rodičům) zašleme nějakou drobnost.  A to i hromadným účastníkům soutěže (třídy, školy, …).   VŠEM SE VÁM POSTUPNĚ OZVEME A VÍTĚZOVÉ BUDOU VYHLÁŠENI …
Pokračování textu „SOUTĚŽ FARMÁŘI vyhlášení vítězů 18.12.2020“

Otevřený dopis zemědělských nevládních organizací ministru zemědělství ČR

Vážený pane ministře, společná zemědělská politika na období 2023–2027 začíná nabývat jasných obrysů. Jednání na úrovni EU pokračují a výstupy z nich ukazují, kterým směrem se mohou jednotlivá opatření a způsoby produkce potravin v EU ubírat. Jedná se o zásadní proces, jehož výsledky budou mít vážné dopady nejen do zemědělského sektoru. Jako …
Pokračování textu „Otevřený dopis zemědělských nevládních organizací ministru zemědělství ČR“

Online veřejná konzultace Evropské komise – Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti

Vážení, v současné době probíhá online veřejná konzultace Evropské komise k její dlouhodobé vizi zaměřené na venkovské oblasti. Do 30. listopadu 2020 může svůj názor sdělit každý zájemce o rozvoj venkovských regionů a to formou vyplnění dotazníku, který se nachází na webových stránkách Evropské komise (dotazník je možno vyplnit i v českém jazyce – https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Long_term_vision_for_rural_areas_2020?surveylanguage=cs). Bližší informace o …
Pokračování textu „Online veřejná konzultace Evropské komise – Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti“