Přihláška na konferenci na Skalském dvoře, již XXVI. podzimní setkání zemědělských podnikatelů

Již po 26. máme možnost Vás pozvat na podzimní setkání zemědělských podnikatelů, které se koná 4 až 5.11.2019 v hotelu Skalský dvůr. Naše pozvání přijali tito odborníci : RNDr. Václav Cílek, CSc. – český geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel a popularizátor vědy prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. – pedagog, bioklimatolog a …
Pokračování textu „Přihláška na konferenci na Skalském dvoře, již XXVI. podzimní setkání zemědělských podnikatelů“

Nevíte si rady jak podat žádost v rámci 8.kola?

Příjem žádostí probíhá od 8. 10. 2019 do 29. 10. 2019. Níže v textu naleznete jednotlivé kroky, které popisují administraci projektu v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020. Termíny v závorkách jsou platné pro 8. kolo příjmu žádostí, u kterého příjem žádostí probíhá od 8. 10. 2019 do 29. 10. 2019. …
Pokračování textu „Nevíte si rady jak podat žádost v rámci 8.kola?“

Zelená nafta 2019

  Nárok na vrácení daně se uplatňuje podáním DAP – stejně jako doposud. Pro uplatnění nároku budou nově dva druhy formulářů DAP – formulář pro DAP za kalendářní čtvrtletí (rybníkáři, lesy, prokazování spotřeby evidencí), – formulář pro DAP za kalendářní rok (rostlinná a živočišná výroba při prokazovaní spotřeby normativem). Poznámka: …
Pokračování textu „Zelená nafta 2019“

Osmé kolo Programu rozvoje venkova se zaměří na podporu boje s kůrovcovou kalamitou

1.8.2019 Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravilo pravidla pro 8. kolo příjmu žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV). Investice budou směřovat například na potlačení kůrovcové kalamity, do rozvoje potravinářských a lesnických podniků i na vzdělávání. Celkem je pro 8. kolo PRV přichystáno více než 1,6 miliardy korun. Spuštěna …
Pokračování textu „Osmé kolo Programu rozvoje venkova se zaměří na podporu boje s kůrovcovou kalamitou“

Možnosti urychleného procesu získávání pracovníků z Ukrajiny

Náměty k urychlení procedurálních postupů souvisejících s vyřizováním žádostí českých firem o ukrajinské pracovníky vzešlé z jednání na MZe. Podrobnosti k jednotlivým možnostem naleznete níže. Možné postupy pro urychlení procesu na straně zaměstnavatele: 1. Využívání Krátkodobých schengenských víz do 90-ti dnů za výdělečným účelem; 2. Využívání Dlouhodobého víza za účelem …
Pokračování textu „Možnosti urychleného procesu získávání pracovníků z Ukrajiny“

DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PRODEJI NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH

Krajská veterinární správa (KVS) dozoruje trhy konané na místě schváleném obcí, jejichž konání bylo obcí povoleno a příslušná krajská veterinární správa schválila provozovateli tržní řád, nebyl-li vydán formou nařízení obce 1. Chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném výrobním podniku a to za …
Pokračování textu „DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PRODEJI NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH“

Nová vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese

  Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese. Cílem vyhlášky je zejména upravit způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a …
Pokračování textu „Nová vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese“

Situační a výhledová zpráva Půda 2018

Situační a výhledová zpráva Půda 2018 Celková výměra půdního fondu ČR je 7 887 tis. ha. Celková výměra zemědělského půdního fondu (ZPF) ČR k 31. 12. 2017 činí 4 205 tis. ha. Podíl zemědělské půdy (z. p.) představuje 53,3 % celkové rozlohy půdního fondu ČR, z toho orná půda je …
Pokračování textu „Situační a výhledová zpráva Půda 2018“

PS k SZP : Kompletní podkladové materiály k návrhům legislativy a nastavení strategického rámce ČR budoucí SZP

Vážení, zveřejňujeme Vám odkaz na podkladové materiály z jednání k SZP ze dne 11.10.2018.  K souborům lze přistoupit následováním odkazu níže. Platnost tohoto odkazu vyprší 31/10/18 v 23:59. https://esdileni.mze.cz/?u=Gr3B0ax7Si2zro2S&p=BLDUXJuN4XymH0uC