Informace k SAPS a VCS

Dne 4. března byly zveřejněny pomníky pro jednotnou platbu na plochu na rok 2016 a informace k 12 dotačním opatřením, která podporují citlivé sektory v České republice, a jsou vázána na aktivní produkci.

Neochota k řešení situace farem na horách vyústila v další rozkol v Agrární komoře

Svaz marginálních oblastí vydal svou publikaci nazvanou Bulletin. V tomto čísle (č. 58) najdete názor Svazu na vystoupení ČMSZP z Agrární komory ČR a též názor na reakci, kterou toto vystoupení ze strany AK vyvolalo. Publikace je k dispozici na stránkách SMO (zde). Článek s názvem „Neochota k řešení situace …
Pokračování textu „Neochota k řešení situace farem na horách vyústila v další rozkol v Agrární komoře“