Monitoring nejen zemědělců

Komise vydala nové nařízení – nové technologie (výstupy) pro monitoring v rámci mohou nyní jednotlivé ČS vyzkoušet. ČR je testuje. Dnes je možné  „ze vzduchu“ identifokovat a detekovat např.první seče, meziplodiny atd. Nejsou schopni určit plochy a intenzitu pastvin a např. neposečené pásy cca v rozmezí 11-15 m, jelikož není …
Pokračování textu „Monitoring nejen zemědělců“

Národní dotace budou převedeny na SZIF a administrovány ve správním řízení

Důvody, které byli sděleny na zasedání Zemědělského výboru k tomuto návrhu : lepší komunikace SZIF – žadatel nález NKÚ – zprůhlednění dotačních titulů MZe – bude se zabývat vizí a administrativu nechá na SZIFU Účinnost od 1.1.2020 PS sněmovna bude schvalovat oběm fin.prostředků a pravidla bude vydávat MZe. Žádosti bude přijímat …
Pokračování textu „Národní dotace budou převedeny na SZIF a administrovány ve správním řízení“

Dotační programy zemědělství pro rok 2019 – zemědělský výbor doporučuje PS a Parlamentu, aby jej schválila

Ministr upozornil na důležitost podpory chovu prasat drůbeže, jako důležité prvky živočišné výroby v ČR , které je třeba zastabilizovat a na živočišnou výrobu. Celkem je vyčleněno 3,8 mld. Kč. Prioritou pro MZe je živ.výroba a to 2,7 mld. Kč. Welfare bude zahrnovat- prasata, drůbež, chov skotu (mléko) a od zástupců MZe …
Pokračování textu „Dotační programy zemědělství pro rok 2019 – zemědělský výbor doporučuje PS a Parlamentu, aby jej schválila“

SEMINÁŘ PRO ZEMĚDĚLCE HOSPODAŘÍCÍ V CHKO BROUMOVSKO SE ZAMĚŘENÍM NA AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ

Jménem Ministerstva zemědělství a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR si Vás dovolujeme pozvat na SEMINÁŘ PRO ZEMĚDĚLCE HOSPODAŘÍCÍ V CHKO BROUMOVSKO SE ZAMĚŘENÍM NA AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ Témata jsou: Agroenvironmentálně-klimatické opatření – účel opatření a princip kalkulace plateb, vztah ke konkrétním podmínkám a předcházení chybovosti při jejich plnění Návrat vlka …
Pokračování textu „SEMINÁŘ PRO ZEMĚDĚLCE HOSPODAŘÍCÍ V CHKO BROUMOVSKO SE ZAMĚŘENÍM NA AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ“

XXV. ročník na Skalském dvoře – Budoucnost zemědělství po roce 2020 – přednášky

V rámci 25.ročníku konference na Skalském dvoře jste měli příležitost seznámit se s oblastí, která žádnému zemědělci není lhostejná, a to je jejich budoucnost. Konference se zaměřila nejen na trvale udržitelný rozvoj zemědělství, ať už z pohledu dotačních možností a politických kroků směrem z Evropské komise (Aktuality ve vyjednávání v …
Pokračování textu „XXV. ročník na Skalském dvoře – Budoucnost zemědělství po roce 2020 – přednášky“

Manažerské fórum zemědělců, potravinářů a venkova Středočeského kraje a Ústeckého kraje

další ročník akce Manažerské fórum zemědělců, potravinářů a venkova Středočeského kraje a Ústeckého kraje s  odborným seminářem a společensko – marketingovým programem Fórum se koná ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 11.30 hod. v reprezentačních prostorech Chmelařského institutu v Žatci. Dovolujeme si Vás, vážený pane předsedo, řediteli, majiteli p o z v a t a požádat …
Pokračování textu „Manažerské fórum zemědělců, potravinářů a venkova Středočeského kraje a Ústeckého kraje“