ELO: Doporučení Komise k SZP – národní strategické plány budou připravovány v roce 2021, ke schválení musí být předloženy nejpozději v lednu 2022

Evropská komise připracuje doporučení Komise pro členské státy k přípravě národních strategických plánů SZP. Doporučení budou předložena dne 18/12/2020 (pouze v angličtině, česky budou doporučení pro ČR dostupné v lednu 2021). Příprava strategických plánů by podle Komise měla být propojena s cíli Farm to Fork a strategie pro biodiverzitu. Doporučení jsou nastavována pro každý členský …
Pokračování textu „ELO: Doporučení Komise k SZP – národní strategické plány budou připravovány v roce 2021, ke schválení musí být předloženy nejpozději v lednu 2022“

SZP po roce 2020: dopady stanovisek Evropského parlamentu a Rady na rozvoj venkova, vývoj v trialogu

Trialogy k SZP byly zahájeny 10/11/2020 na společném supertrialogu, během kterého byly diskutovány všechny tři části balíčku SZP – Strategické plány, Horizontální otázky, a Společná organizace trhu. Trialogy by měly probíhat nejméně do dubna 2021. Strategické plány: Pozice Rady – 20 % pro eko-schémata z obálky pro I. pilíř; příspěvek welfare k životnímu prostředí a klimatu …
Pokračování textu „SZP po roce 2020: dopady stanovisek Evropského parlamentu a Rady na rozvoj venkova, vývoj v trialogu“

Jaké nástroje navrhla EU pro podporu zemědělství a potravinářství v souvislosti s koronavirovou pandemií, to se dočtete níže

Šíření koronavirové nákazy má na naši společnost a hospodářství bezpříkladný dopad. Naši zemědělci a ostatní účastníci potravinářského dodavatelského řetězce v EU pracují usilovně na tom, aby měla Evropa dostatek potravinových zásob i přes veškeré problémy a překážky, jimiž v současné době čelí. Evropská komise bude zemědělce a producenty potravin i …
Pokračování textu „Jaké nástroje navrhla EU pro podporu zemědělství a potravinářství v souvislosti s koronavirovou pandemií, to se dočtete níže“

Francie: Dopis o povědomí o sezónní zemědělské činnosti rozeslalo MPSV francouzským farmářům

  Dopis o povědomí o sezónní zemědělské činnosti francouzké Ministerstvo práce a sociálních věcí rozeslalo francouzským farmářům   Jedná se o to, že zaměstnanci z jiných zemích, ať už z Evropy nebo mimo ni jsou velkým rizikovým faktorem. Jelikož epidemie ve Francii stále přetrvává, pak Ministerstvo sepsalo dopis a dále několik dokumentů – …
Pokračování textu „Francie: Dopis o povědomí o sezónní zemědělské činnosti rozeslalo MPSV francouzským farmářům“

Ze zahraničního tisku

Evropský parlament schvaluje nový výbor pro živou přepravu zvířat Evropský parlament schválil v pátek (19. června) zřízení vyšetřovacího výboru pro živou dopravu zvířat, přičemž drtivá většina 605 z 689 poslanců EP souhlasila poté, co audity odhalily hlavní problémy týkající se dobrých životních podmínek zvířat během přepravy. Vyšetřovací výbor je vyšetřovací …
Pokračování textu „Ze zahraničního tisku“

Poznámky komisaře Wojciechowského na tiskové konferenci o společné zemědělské politice v příštím VFR

Dámy a pánové, Od začátku svého funkčního období, v mých veřejných vystoupeních, také v Evropském parlamentu, Radě a při rozhovorech s politiky, zemědělskými organizacemi a samotnými zemědělci, jsem vždy zdůrazňoval strategický význam zemědělství a SZP při zajišťování potravinové bezpečnosti v Evropě. Během posledních šesti měsíců jsem také soustavně zdůrazňoval klíčový …
Pokračování textu „Poznámky komisaře Wojciechowského na tiskové konferenci o společné zemědělské politice v příštím VFR“

F2F odpovědi na dotazy: Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ neboli „z farmy na vidličku“ – utváření zdravého a plně udržitelného potravinového systému

1. Proč strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ představujete nyní? Během koronavirové krize se ukázalo, jak důležité je mít spolehlivý a odolný potravinový systém, který bude fungovat za všech okolností a bude schopen zajistit pro občany přístup k dostatečným dodávkám cenově dostupných potravin. Díky této pandemii jsme si rovněž velmi dobře …
Pokračování textu „F2F odpovědi na dotazy: Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ neboli „z farmy na vidličku“ – utváření zdravého a plně udržitelného potravinového systému“

Odolnější Evropa: 2 strategie, které ovlivní směřování budoucí SZP

STRATEGIE které ovlivní budoucí SZP: 1)Zastavení úbytku biologické rozmanitosti 2)vybudování zdravého a udržitelného potravinového systému (F2F) Evropská komise dne 20.5.2020 přijala novou komplexní strategii v oblasti biologické rozmanitosti, která má vrátit přírodu zpět do našeho života, a strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro vytvoření spravedlivého, zdravého potravinového systému šetrného k …
Pokračování textu „Odolnější Evropa: 2 strategie, které ovlivní směřování budoucí SZP“

Finanční pomoc všem zaměstnavatelům nemusí být jen administrativně náročná dotace. Stanovisko ČMSZP přijala GEOPA a se svým požadavkem oslovila EFFAT.

Dočkáme se společného prohlášení GEOPA COPA s EFFAT*? Zdraví sezónní pracovníci, kteří chtějí přijet do jiného členského státu EU, by měli mít právo na volný pohyb mezi členskými státy,  a to za předpokladu splnění a dodržování předběžných podmínek. Jako jsou: Výměna korektních informací o potřebě sezónní práce, přičemž se uznává, že práce v …
Pokračování textu „Finanční pomoc všem zaměstnavatelům nemusí být jen administrativně náročná dotace. Stanovisko ČMSZP přijala GEOPA a se svým požadavkem oslovila EFFAT.“

Krátkodobý výhleddle EC: V důsledku omezovacích opatření prováděných v EU a na celém světě se poptávka po potravinách od začátku krize rychle změnila – COVID19

Vypuknutí koronaviru přináší agro-potravinářskému odvětví EU nebývalé výzvy. Odvětví reaguje a přizpůsobuje se novým okolnostem, včetně logistických narušení a rychle se vyvíjející poptávky. I k tomu byly přijaty opatření Evropskou komisí, každý stát se však rozhodlo pro různá řešení(někdo chce podpořit investice, jiní chtějí podpořit zemědělce napřímo či vyhledávat nové …
Pokračování textu „Krátkodobý výhleddle EC: V důsledku omezovacích opatření prováděných v EU a na celém světě se poptávka po potravinách od začátku krize rychle změnila – COVID19“