Neprojektová lesnická opatření – příjem žádostí 2021 bude zahájen 7. dubna.

Zahájení termínu příjmu lesnických žádostí 2021 připadá na  7. dubna Podávat žádosti o dotaci a žádosti o změnu zařazení na rok 2021 lze  na níže uvedená opatření: Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů  Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS) Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond) Natura 2000 v …
Pokračování textu „Neprojektová lesnická opatření – příjem žádostí 2021 bude zahájen 7. dubna.“

Rybáři dostanou příspěvky na investice do akvakultury, zpracování produktů nebo technologický rozvoj. Chystá se i nový Operační program Rybářství

6.4.2021 Tisková zpráva – V 19. výzvě Operačního programu Rybářství 2014-2020 rozdělí Ministerstvo zemědělství (MZe) na podporu rybářství 20 milionů korun. Peníze jsou určeny například na inovace, recirkulační zařízení, zpracování ryb nebo modernizaci podniků. Připravuje se také nové programové období na roky 2021-2027. Ode dneška mohou rybáři žádat o dotace …
Pokračování textu „Rybáři dostanou příspěvky na investice do akvakultury, zpracování produktů nebo technologický rozvoj. Chystá se i nový Operační program Rybářství“

Jednotná žádost – změny roku 2021 stručně

Všeobecně Příjem žádostí k enviromentálním opatřením v rámci Jednotné žádosti bude probíhat nejpozději od 7.4.2021 do 17.5.2021 (pondělí). Směnný kurz je stanoven na 26,242 Kč/€ PROKÁZÁNÍ PRÁVNÍHO DŮVODU UŽÍVÁNÍ (PDU) ZEM. PŮDY PŘI AKTUALIZACI LPIS V případě neprokázání PDÚ nebude na dotyčné části DPB poskytnuta dotace. Není třeba DPB vyjímat, …
Pokračování textu „Jednotná žádost – změny roku 2021 stručně“

NOVÝ DOTAČNÍ TITUL VÝKRM BÝKŮ 20 E

Příjem žádostí od 17. do 31. května 2021 prostřednictvím Portálu farmáře Příjem podkladů od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 období plnění podmínek pro letošní dotační rok bylo kráceno na 4 měsíce tj. od 1.6.2021 do 30.9.2021 a krácena bude i sazba u dotačních podprogramů 20.E.b., 20.E.c., 20.E.d., 20.E.e. a …
Pokračování textu „NOVÝ DOTAČNÍ TITUL VÝKRM BÝKŮ 20 E“

SVS: Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v živočišných produktech loni dále klesal

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci provedla bezmála 93 000 vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů. Meziročně se počet vyšetření zvýšil takřka o 600. Podíl nevyhovujících nálezů se meziročně mírně snížil z 0,06 % na 0,05 % a pokračoval tak …
Pokračování textu „SVS: Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v živočišných produktech loni dále klesal“

Portál farmáře spolu se spuštěním předtisků

Jednotné žádosti 2021 dozná úprav. Stane se tak na základě loňské grafické úpravy portálu, po které SZIF obdržel od klientů množství konstruktivních podnětů na zlepšení.
Úpravy portálu budou spočívat především ve zmenšení polí a zavedení „plovoucích tlačítek“, což povede k větší přehlednosti a omezení nutnosti rolování na konec stránky. Na úvodní stránce bude upraven formát sekce „Nepřehlédněte“, kde jsou publikovány důležité obecné informace, „Nápověda“ se nově otevře do nového okna tak, aby bylo možné souběžně pracovat na portálu. Z důvodu lepší orientace budou rovněž zvýrazněny některé texty. Přibude také možnost stažení přehledu vyplacených prostředků do souboru .xls.
Některé podněty nebylo možné v současné době z technických důvodů realizovat, budou však zohledněny při dalším rozvoji. Za všechny zaslané podněty děkujeme, umožňují nám získat zpětnou vazbu, na které lze stavět při budoucím rozvoji tohoto důležitého komunikačního nástroje.
Více ZDE

SZIF: Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

 Rádi bychom informovali žadatele, že od dnešního dne je možné, v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, podávat žádosti o dotaci na péči a ukončení (závazky 2015-2020) na rok 2021. Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby lze podat v řádném termínu do …
Pokračování textu „SZIF: Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů“

SZIF: Informace pro žadatele na opatření Lesnictví HRDP 2021

 Rádi bychom informovali žadatele, že od dnešního dne je možné, v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, podávat žádosti o dotaci na náhradu HRDP (závazky 2004 – 2006) na rok 2021. Žádost o dotaci na náhradu HRDP 2021 lze podat v řádném termínu do 30. 4. 2021. V souvislosti s epidemií …
Pokračování textu „SZIF: Informace pro žadatele na opatření Lesnictví HRDP 2021“

ČMSZP a GEOPA implementace nařízení EU167 / 2013 o schvalování a dozoru nad trhem se zemědělskými a lesnickými vozidly na národní úrovni

V krátkosti vám uvádíme pokračování implementace nařízení EU167 / 2013 o schvalování a dozoru nad trhem se zemědělskými a lesnickými vozidly na národní úrovni.  Po diskuzi mezi jednotlivými zástupci ČS navrhla na naše dotazy EK odůvodnění a návrhy k řešení. Aktuálně je tedy řada na naši argumentaci těchto bodů  – …
Pokračování textu „ČMSZP a GEOPA implementace nařízení EU167 / 2013 o schvalování a dozoru nad trhem se zemědělskými a lesnickými vozidly na národní úrovni“

Aktuality z EU

Konzultace EK ke stárnutí populace Vzhledem k demografickým změnám, které způsobily stárnutí evropské populace, zahájila Evropská komise po Zelené knize o stárnutí konzultaci. Toto prohlášení usiluje o zahájení široké veřejné debaty o této otázce.  Konzultace, která je k dispozici do 21. dubna, je přístupná zde. Banky v EU by měly …
Pokračování textu „Aktuality z EU“