Zpřesnění Zásad pro žadatele z dotačního programu AGRICOVID Potravinářství

Dne 11. 1. 2021 došlo pro žadatele ke zpřesnění Zásad k poskytování dotačního programu AGRICOVID Potravinářství. Termín, ve kterém mohou žadatelé podávat své žádosti, byl prodloužen o dva týdny, žádosti tak budou přijímány až do 31. ledna 2021. Dále došlo k úpravě podmínek ve věci posuzovaní bezdlužnosti žádajícího subjektu, nově musí být tato …
Pokračování textu „Zpřesnění Zásad pro žadatele z dotačního programu AGRICOVID Potravinářství“

Zemědělská produkce 2020: nárůst, ale i vyšší náklady. Podnikatelský důchod českého zemědělství poklesl loni o čtvrt miliardy korun

12.1.2021 Tisková zpráva – Zemědělská produkce České republiky vzrostla loni o 1,5 miliardy korun, pomohly tomu příznivější klimatické podmínky a lepší sklizňové výnosy. Celkově se ve srovnání s předešlým rokem produkce zvýšila o 1 %, náklady stouply o 1,7 %. Podnikatelský důchod zemědělství klesl o čtvrt miliardy korun. Výsledky ovlivnilo …
Pokračování textu „Zemědělská produkce 2020: nárůst, ale i vyšší náklady. Podnikatelský důchod českého zemědělství poklesl loni o čtvrt miliardy korun“

Jak získat zahraniční pracovníky do českého zemědělství, potravinářství a lesnictví?

V souvislosti s nutností včasného získávání zahraničních pracovníků pro novou sezónu roku 2021 zpracovalo Ministerstvo zemědělství přehledný seznam možností, které v této oblasti aktuálně mají české firmy podnikající v sektorech zemědělství, potravinářství a lesnictví. Tento přehled by měl být pomocným vodítkem pro podnikatele při jejich rozhodování o nejvhodnějším nástroji pro …
Pokračování textu „Jak získat zahraniční pracovníky do českého zemědělství, potravinářství a lesnictví?“

Veřejné konzultace a zaslání zpětné vazby k připravovaným právním předpisům Evropské komise

   Evropské komise zahájila veřejné konzultace na téma životního prostředí V obou případech lze své podněty zaslat do zpětnou vazbu lze zaslat i v češtině a být registrován  do 5.4. 2021: Evaluace Zpětná vazba má zhodnotit, zda bylo dosaženo cílů (úbytek biologické rozmanitosti a pomoc zabránit poklesu globální biologické rozmanitosti), …
Pokračování textu „Veřejné konzultace a zaslání zpětné vazby k připravovaným právním předpisům Evropské komise“

DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2021

V roce 2021 příspěvek Unie na provádění opatření na podporu včelařství v rámci Českého včelařského programu na včelařská opatření činí v roce 2021 celkem 1 266 168 EUR. Pro stanovení celkové finanční částky v Kč, byl v souladu s čl. 34 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 …
Pokračování textu „DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2021“

MZe: Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2021

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru zemědělských registrů Výzvu pro podávání projektů v rámci dotačního programu 9.F.m. „Demonstrační farmy“ v roce 2021. Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených …
Pokračování textu „MZe: Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2021“

Jak bude fungovat Evidence skutečných majitelů – požadavky tzv. páté směrnice proti praní špinavých peněz

V minulém roce jste se mohli na různých webech dočíst o tom, že od ledna tohoto roku bude v platnosti tzv. Evidence skutečných majitelů  (návrhu zákona o evidenci skutečných majitel naleznete zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=886&CT1=0), tento návrh transponuje požadavky tzv. páté směrnice proti praní špinavých peněz („V. AML směrnice“). Návrh prozatím čeká na schválení Poslaneckou sněmovnou …
Pokračování textu „Jak bude fungovat Evidence skutečných majitelů – požadavky tzv. páté směrnice proti praní špinavých peněz“

V případě, že pěstujete potravinářskou plodinu, máte povinnost se registrovat u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)

Informace k registrační povinnosti SZPI Právní základ Povinnost provozovatele potravinářského podniku oznámit příslušnému orgánu dozoru zahájení, změny a ukončení činnosti za účelem registrace provozoven potravinářských podniků a zajištění bezpečnosti potravin a kontroly v celém potravinovém řetězci, včetně rostlinné prvovýroby, vychází z níže uvedených ustanovení právních předpisů: – článek 6 odst. …
Pokračování textu „V případě, že pěstujete potravinářskou plodinu, máte povinnost se registrovat u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)“

SZIF spouští vydávání rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory, telata masného typu a Greening

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat rozhodnutí v rámci dalších tří dotačních titulů. Od 8. ledna to jsou rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory. Od 11. ledna to budou rozhodnutí na VCS – telata masného typu a od 13. ledna pak bude zahájeno vydávání rozhodnutí na Greening. Přechodné vnitrostátní podpory …
Pokračování textu „SZIF spouští vydávání rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory, telata masného typu a Greening“