Ministr zemědělství: Máme plán na využití meliorací, většinu přebudujeme tak, aby zadržely vodu pro období sucha

Tisková zpráva – Pozemkové úpravy, závlahy a odvodnění, ochranu půdy a její monitoring řeší Plán opatření pro řešení sucha prostřednictvím pozemkových úprav a adaptací hydromeliorací v horizontu 2030. Materiál, který nechalo zpracovat Ministerstvo zemědělství (MZe), je souhrnem opatření, která MZe v příštích 10 letech uskuteční prostřednictvím Státního pozemkového úřadu (SPÚ) …
Pokračování textu „Ministr zemědělství: Máme plán na využití meliorací, většinu přebudujeme tak, aby zadržely vodu pro období sucha“

Novela mysliveckého zákona změní myslivost, ulovení zvěře se bude dokládat fotkou v aplikaci na mobilu, plány lovu se stanoví podle reálných škod

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravilo novelu mysliveckého zákona, jejímž cílem je hlavně redukovat počty spárkaté zvěře. Důvodem je potřeba snížení škod, které zvěř způsobuje v zemědělství a na lesních porostech, zejména na stromcích vysazených na holinách po suchu a kůrovci. Myslivci přitom budou využívat elektronický systém Evidence myslivosti. Novelu …
Pokračování textu „Novela mysliveckého zákona změní myslivost, ulovení zvěře se bude dokládat fotkou v aplikaci na mobilu, plány lovu se stanoví podle reálných škod“

Evropská komise uznala, že se mýlila, když chtěla pokutovat Českou republiku za údajné nedostatky při kontrolách zemědělských dotací

Česká republika  stáhla žalobu na Evropskou komisi, která uznala, že ČR provádí kontroly welfare zvířat správně a vrátila finanční korekci 35 tisíc eur (přibližně 1 milion korun). Právě kvůli tomu ji letos v lednu ČR zažalovala u Evropského soudního dvora. Komise finanční opravu přehodnotila a požádala o přerušení řízení. ČR proto vzala …
Pokračování textu „Evropská komise uznala, že se mýlila, když chtěla pokutovat Českou republiku za údajné nedostatky při kontrolách zemědělských dotací“

Ministr Toman: V šetrném zemědělském hospodaření máme náskok, jsme mezi trojicí zemí EU, kde spotřeba prostředků proti škůdcům klesá nejvíce

Tisková zpráva – Společné zemědělské politice a budoucnosti českého zemědělství a také suchu bylo věnované dnešní Žofínské fórum v Praze. Ministr zemědělství Miroslav Toman na něm hovořil o tzv. Nové zelené dohodě, Strategii Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a Strategii k biodiverzitě. Účastníky fóra seznámil s procesem vyjednávání české …
Pokračování textu „Ministr Toman: V šetrném zemědělském hospodaření máme náskok, jsme mezi trojicí zemí EU, kde spotřeba prostředků proti škůdcům klesá nejvíce“

Připomínáme: Monitoring podnikatelského plánu/projektu – Monitorovací list za rok 2019

Na Portálu farmáře SZIF jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 umístěny monitorovací listy za rok 2019 k vyplnění. Monitorovací zprávu za rok 2019 je povinnost odevzdat prostřednictví Portálu farmáře do 31. 07. 2020. Monitorovací zpráva je umístěna …
Pokračování textu „Připomínáme: Monitoring podnikatelského plánu/projektu – Monitorovací list za rok 2019“

Agrární komora ČR volila na svém sněmu nového prezidenta

V Olomouci se dnes v náhradním termínu konal 29. sněm Agrární komory ČR, který byl uspořádán jako volební. Z důvodu pokračujících preventivních omezení byla zajištěna jen účast nezbytně nutných osob, tedy delegátů z jednotlivých krajů a členských organizací a personálu zajišťujícího samotný průběh akce. Jediným hostem sněmu byl Miroslav Toman, …
Pokračování textu „Agrární komora ČR volila na svém sněmu nového prezidenta“

Ze zahraničního tisku

Evropský parlament schvaluje nový výbor pro živou přepravu zvířat Evropský parlament schválil v pátek (19. června) zřízení vyšetřovacího výboru pro živou dopravu zvířat, přičemž drtivá většina 605 z 689 poslanců EP souhlasila poté, co audity odhalily hlavní problémy týkající se dobrých životních podmínek zvířat během přepravy. Vyšetřovací výbor je vyšetřovací …
Pokračování textu „Ze zahraničního tisku“

Nové právní předpisy účinné od 1. 7. 2020

Novela vyhlášky č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 278/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství …
Pokračování textu „Nové právní předpisy účinné od 1. 7. 2020“

Novela nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 270/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Novela nařízení vlády reaguje na mimořádnou …
Pokračování textu „Novela nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření“