IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 1 z 3 Informace k možnosti prodlužování doby realizace plnění zakázek, jejich zrušení či prodlužování lhůt pro podání nabídek ve stavu nouze

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) reflektuje doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“), ze kterého bude vycházet pro posuzování úprav či změn zadavatelů zakázek v rámci projektových operací Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „PRV“) a opatření OP Rybářství 2014 – 2020 (dále jen …
Pokračování textu „IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 1 z 3 Informace k možnosti prodlužování doby realizace plnění zakázek, jejich zrušení či prodlužování lhůt pro podání nabídek ve stavu nouze“

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 8. kolo příjmu žádostí (16.3.1)

V Praze dne 27. března 2020 Dne 26. 3. 2020 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., zpřesnění Specifických podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“). Změna se týká operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů pro 8. …
Pokračování textu „Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 8. kolo příjmu žádostí (16.3.1)“

Informace o dalším posunutí termínu pro předložení propagačních programů

V Praze dne 27. března 2020 Komise opět prodlužuje termín k předložení propagačních programů . Agentura CHAFEA dnes oznámila prodloužení termínu pro předložení propagačních programů v rámci Výzvy k předkládání návrhů pro programy na podporu propagace zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích pro r. 2020. Nový termín …
Pokračování textu „Informace o dalším posunutí termínu pro předložení propagačních programů“

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – mimořádných okolností (OVM), změny žadatele (ZŽ) a ukončení zemědělské činnosti (UZČ)

Tato informace se týká žádostí, které se vztahují k opatření AEO, AEKO, EZ, NAEKO, NEZ LFA (žádosti v rámci závazkového opatření), LFA (žádosti v rámci jednoletého opatření), ANC, PPO,  SAPS, PVP (TOPUP), VCS, Greening, Mladý zemědělec, NATURA 2000 na zemědělské půdě, WELFARE, Restrukturalizace a přeměna vinic, Investice v rámci SOT …
Pokračování textu „Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – mimořádných okolností (OVM), změny žadatele (ZŽ) a ukončení zemědělské činnosti (UZČ)“

Včelaři se zvýšeným výskytem původce varroázy musí do půlky dubna ošetřit svá včelstva

Z letošních výsledků pravidelného monitoringu onemocnění včel varroázy vyplývá, že počet včelstev napadených roztočem Varroa destructor, který nákazu způsobuje, v ČR meziročně vzrostl. Zvýšil se jak podíl stanovišť s průměrným počtem roztočů do tří, tak podíl stanovišť s více jak třemi roztoči. Státní veterinární správa (SVS) v této souvislosti upozorňuje včelaře, že na stanovištích s nálezem …
Pokračování textu „Včelaři se zvýšeným výskytem původce varroázy musí do půlky dubna ošetřit svá včelstva“

Na zvýšení soběstačnosti dostanou zemědělci a potravináři navíc 4,3 miliardy korun, rozhodla vláda

26.3.2020 Tisková zpráva – Celkem až 4,3 miliardy korun navíc z rozpočtové rezervy státu dostanou na pomoc se zvládnutím současné krize čeští zemědělci a producenti potravin. Rozhodla o tom dnes vláda. Peníze, které budou moci primárně čerpat malé a střední podniky, mají především zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost …
Pokračování textu „Na zvýšení soběstačnosti dostanou zemědělci a potravináři navíc 4,3 miliardy korun, rozhodla vláda“

NABÍDKA celé členské základně – odbyt Vašeho zboží

Na základě dotazů na svaz (kancelář) se nás někteří lidé často dotazují, kde je možné získat farmářské produkty (hovězí, drůbeží produkty, sýry, brambory, ovoce apod.). U Vás, kteří jste se s ředitelkou svazu setkali a máme o Vás aktuální data (víme, že máte e-shop či jinak tvořený prodej finálních výrobků) …
Pokračování textu „NABÍDKA celé členské základně – odbyt Vašeho zboží“

AKTUALITY K ZAMĚSTNANCŮM V POHRANIČÍ – pokyny z EK

Vážení členové, Rádi bychom vás informovali, že Evropská komise dnes zveřejnila „Pokyny týkající se výkonu volného pohybu pracovníků během vypuknutí epidemie COVID-19“ (EA(20)2115 (rev. 1)) spolu s její tiskovou zprávou (EA(20)2116 (rev. 1)). Tyto pokyny doplňují „Pokyny pro opatření pro správu hranic na ochranu zdraví a zajištění dostupnosti zboží a …
Pokračování textu „AKTUALITY K ZAMĚSTNANCŮM V POHRANIČÍ – pokyny z EK“

I v současné době je nutné dodržovat pravidla proti zavlečení afrického moru prasat

Téměř všechna pozornost společnosti se v současné době soustředí na snahy o zpomalení šíření infekce COVID-19 a s tím spojenou ochranu zdraví lidí, což je zcela pochopitelné. Neznamená to však, že by ostatní nebezpečné nákazy hrozily menší měrou. To platí v plné míře i pro hospodářská zvířata a rizika, která plynou z možného zavlečení a šíření nebezpečných nákaz do …
Pokračování textu „I v současné době je nutné dodržovat pravidla proti zavlečení afrického moru prasat“

Aktuální informace SVS pro prohlížitele zvěřiny

Státní veterinární správa (SVS) toleruje a bude tolerovat prohlídky proškolených osob – prohlížitelů zvěřiny, kterým skončila platnost průkazu v nedávné době a byly přihlášeny na zrušená pokračující školení proškolených osob. Dále bude SVS tolerovat i činnost prohlížitelů zvěřiny, kterým skončí platnost průkazu v průběhu vyhlášeného nouzového stavu a po něm, a to do doby obnovení školení (v závislosti na organizaci těchto školení). …
Pokračování textu „Aktuální informace SVS pro prohlížitele zvěřiny“