Ministerstvo zemědělství poskytne vědcům téměř půl miliardy korun

Ministerstvo zemědělství vybralo v programu aplikovaného výzkumu Země celkem 33 výzkumných projektů, mezi které v příštích pěti letech rozdělí 460 milionů korun. K úspěšným účastníkům soutěže patří například Univerzita Karlova v Praze, Ústav molekulární genetiky AV ČR nebo Mendelova univerzita v Brně. Devět z vybraných projektů je zaměřeno na řešení výzkumných …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství poskytne vědcům téměř půl miliardy korun“

Zápis z PS MV k ANC

O výsledcích  nejen tohoto jednání jsme Vás již informovali. Novinky z pracovní skupiny k ANC oblastem (LFA), která se konalo 30.října Více se dozvíte i v sekci Farmářské listy. Aktuálně platné: Prasata nebudou započítávány do intenzity chovu prasat.   Oblasti, dosud označované jako LFA se po redefinici označují jako ANC. Se …
Pokračování textu „Zápis z PS MV k ANC“

Jednání PS pro SRP PRV a Tematické pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení PRV na období 2014-2020

Program pracovní skupiny :   1) Evaluace PRV Z 2. průběžné zprávy vyplynuly hlavní výstupy v oblasti Poradenství, analýza prokázala klesající poptávku po poradenských službách poskytovaných registrovanými poradci MZe. ŘO Tabery informoval o záměru přesunu finančních prostředků z Poradenství na Vzdělávání. U operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů dojde k přesunu …
Pokračování textu „Jednání PS pro SRP PRV a Tematické pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení PRV na období 2014-2020“

Jednání PS MV PRV k preferenčním kritériím pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Výsledky jednání:  Členové PS souhlasili s navrhovanými úpravami ve znění, v jakém byly rozeslány v podkladech pro jednání.   Změny bodové hodnocení za preferenční kritéria č. 4 a 5 4. Součástí podnikatelského plánu je i zpracování vlastní zemědělské produkce ve specializovaném provozu, jehož výstupem je produkt uvedený v příloze I Smlouvy o fungování EU. Kritérium …
Pokračování textu „Jednání PS MV PRV k preferenčním kritériím pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců“

Žádost o dotaci na zalesnění lze podat do 30. 11. 2017

Rádi bychom informovali žadatele, že konečným termínem pro podání žádosti o dotaci na založení lesníhoporostu 2017 je 30. listopad 2017. Žadatelé mohou žádost o dotaci na založení lesního porostu 2017 včetně všech povinných příloh podat: a) osobně na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (podání podle místa trvalého bydliště nebo sídla), …
Pokračování textu „Žádost o dotaci na zalesnění lze podat do 30. 11. 2017“

Semináře pro zemědělce hospodařící v chráněných krajinných oblastech Jizerských hor, Beskyd a Lužických hor

  Datum: 22.11.2017  9:00 – 6.12.2017  9:00 Místo konání: Liberec, Rožnov pod Radhoštěm, Jablonné v Podještědí Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.) Jménem Ministerstva zemědělství si vás dovolujeme pozvat na semináře pro zemědělce hospodařící v uvedených CHKO, které se budou konat v listopadu a prosinci 2017 na těchto místech: Místo Adresa …
Pokračování textu „Semináře pro zemědělce hospodařící v chráněných krajinných oblastech Jizerských hor, Beskyd a Lužických hor“

Ministerstvo rozšířilo pro zemědělce správu přístupových účtů do Portálu farmáře, navazují tak na zkušenosti MS 2014+

Nový nástroj, který na Portálu farmáře spustilo Ministerstvo zemědělství, umožňuje zemědělským podnikatelům, aby spravování účtu přidělili i svým zaměstnancům a poradcům. V praxi tak například majitel zemědělského podniku bude moci předat správu portálu svému agronomovi nebo zootechnikovi.  To zatím nebylo možné a veškerou administrativu spojenou s Portálem farmáře musel vykonávat jeden člověk. …
Pokračování textu „Ministerstvo rozšířilo pro zemědělce správu přístupových účtů do Portálu farmáře, navazují tak na zkušenosti MS 2014+“

PGRLF stanovil výši podpory pojištění zemědělců

Zemědělci a lesní hospodáři mohou počítat s tím, že jim Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) uhradí významnou část letošních nákladů na pojištění proti nepředvídatelným škodám. O konkrétní výši podpory rozhodlo představenstvo PGRLF. Výše podpory v rámci jednotlivých programů se pohybuje mezi 30 a 50 procenty uhrazeného pojistného: 50 …
Pokračování textu „PGRLF stanovil výši podpory pojištění zemědělců“

Rychlý internet, rozvoj služeb a spolupráce jsou podmínkami udržení čilého života na vesnicích, shodli se účastníci Národní Konference Venkov 2017

Výsledkem setkání v obci Dříteč na Pardubicku je návrh souboru doporučení pro státní správu, samosprávu i odborné organizace. Účastníci třídenní Konference se shodli, že pro venkov, je důležitý rozvoj rodinných farem, služeb, mezi které patří i vysokorychlostní internet, nebo směřování výnosů z daní na potřebné skupiny obyvatel, jako jsou například žáci a …
Pokračování textu „Rychlý internet, rozvoj služeb a spolupráce jsou podmínkami udržení čilého života na vesnicích, shodli se účastníci Národní Konference Venkov 2017“