Dotační program 9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Od roku 2020 dojde ke změně znění dotačního programu 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí i procesu jeho administrace (pro účast na veletrzích a výstavách v zahraničí konaných od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020):  bude snížena výše max. podpory, a to u dotačního …
Pokračování textu „Dotační program 9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí“

Informace k novele zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve vazbě ke krajinným prvkům

Finanční správa a Ministerstvo zemědělství uveřejnili tuto informaci týkající se pravidel pro ִosvobození daně z nemovitých věcí: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/info-k-novele-zakona-dzn-10208 V této souvislosti upozorňujeme, že na způsobu evidování ekologicky významných prvků ze strany SZIFu se nic nemění a pravidla evidence zůstávají stejná. IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 1 z 1

Upozornění na změnu způsobu zasílání a doručování dokumentů k administraci žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 od 1. ledna 2020

V Praze dne 19. prosince 2019 Upozorňujeme žadatele, že od 1. ledna 2020 budou výhradně do schránky na Portál farmáře zasílány informace a dokumenty k průběhu administrace podaných žádostí, přičemž tyto dokumenty se považují za doručené okamžikem, kdy se uživatel do svého účtu na Portálu farmáře přihlásí. Nepřihlásí-li se do …
Pokračování textu „Upozornění na změnu způsobu zasílání a doručování dokumentů k administraci žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 od 1. ledna 2020“

Farmáři IV.

Poslední díl z naší série Vás stručně seznámí s kontrolními činnostmi spojenými s vydáním osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu. Kontrolu provádějí soukromé kontrolní a certifikační organizace pověřené Ministerstvem zemědělství. V ČR jsou to tyto: KEZ o.p.s. ABCERT AG, organizační složka, Biokont CZ, s.r.o, BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, …
Pokračování textu „Farmáři IV.“

Von der Leyenová představila Evropskou zelenou dohodu – přinášíme Vám pár termínů

Plán klíčových aktivit (vyzdvihli jsme ty důležitější): Evropský klimatický pakt Zahájení Evropského paktu o klimatu – březen 2020 Návrh 8. environmentálního akčního programu – 2020 Ambice v oblasti klimatu Návrh „klimatického zákona“ EU (neutralita do roku 2050) – březen 2020 Návrh mechanismu úpravy uhlíkových hranic pro vybraná odvětví – 2021 Nová strategie …
Pokračování textu „Von der Leyenová představila Evropskou zelenou dohodu – přinášíme Vám pár termínů“

10 hlavních bodů Evropské zelené dohody z dílny nové Komise

Evropská komise ve středu představila očekávanou Evropskou zelenou dohodu (European Green Deal), která zahrnuje dlouhý seznam konkrétních plánů s cílem dosáhnout v EU do roku 2050 klimatické neutrality. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová při představování nové zelené politiky slíbila, že se při dosahování klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2050 „na nikoho nezapomene“. Evropa …
Pokračování textu „10 hlavních bodů Evropské zelené dohody z dílny nové Komise“

SZIF neporušuje zákon o střetu zájmů

V souvislosti s oznámením SZIF, že proplatí společnostem z koncernu Agrofert dotace na projekty schválené v období mezi únorem 2017 a srpnem 2018, podaly některé politické strany na SZIF trestní oznámení. S ohledem na tento pokus kriminalizovat činnost SZIF, považujeme za potřebné opětovně vysvětlit rozdílné postavení SZIF a poskytovatelů dotací …
Pokračování textu „SZIF neporušuje zákon o střetu zájmů“

SZIF vydává rozhodnutí na opatření NATURA a PPO

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat poslední letošní rozhodnutí k platbám, o které se žádá prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti. Jedná se o dotaci Natura a Platbu pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními (PPO). Ostatní budou následovat v příštím roce. Kompenzační platba NATURA 2000 na zemědělské půdě je určena …
Pokračování textu „SZIF vydává rozhodnutí na opatření NATURA a PPO“

Další jednání k problematice výskytu vlka

  13.12.2019,  Kamil Malát   Po roce se na půdě Ministerstva životního prostředí za účasti zástupců MŽP, MZe, AOPK, myslivců (ČMMJ) a zemědělských organizací, včetně našeho svazu, konalo další společné jednání k problematice výskytu vlka v ČR. Hlavním tématem bylo dopracování Programu péče o vlka a diskuze nad novou podobou vyhlášky, která …
Pokračování textu „Další jednání k problematice výskytu vlka“